NederlandWereldwijd

Heb ik recht op een werkloosheidsuitkering buiten Nederland?

Werkt of woont u buiten Nederland en wordt u werkloos? Mogelijk heeft u recht op een werkloosheidsuitkering uit Nederland of uit het land waar u werkt(e). Of u recht heeft op een uitkering, en in welk land, hangt af van uw situatie.

Of u recht heeft op een uitkering hangt onder andere af van het land waarin u verzekerd bent voor een uitkering bij werkloosheid. Dit kan Nederland zijn of het land waar u werkt(e).

Let op: Weet u niet zeker of u bent verzekerd voor de gevolgen van werkloosheid? Of weet u niet waar u bent verzekerd? Controleer dan eerst waar u bent verzekerd.

Verzekerd in Nederland

Ik woonde tijdens mijn werk in een ander EU/EER-land of Zwitserland

Reisde u 1 keer per week of vaker tussen uw woon- en werkland? Dan bent u grensarbeider.

Wordt u als grensarbeider volledig werkloos? Dan kunt u een werkloosheidsuitkering aanvragen in het land waar u woont.

Blijft u voor een deel als grensarbeider werken in Nederland? Dan kunt u een WW-uitkering aanvragen in Nederland.

Werkt(e) u in een EU/EER-land of Zwitserland? Dan maakt het verschil waar u woonde.

Ik woonde tijdens mijn werk nog in Nederland

Woonde u in Nederland tijdens uw werk in het buitenland? Als u terugkeert naar Nederland zodra u werkloos wordt, kunt u een Nederlandse WW-uitkering aanvragen bij UWV. Om deze uitkering te krijgen, moet u voldoen aan alle voorwaarden voor een WW-uitkering.

Ik woonde tijdens mijn werk in een EU/EER-land of Zwitserland

Woonde u buiten Nederland tijdens uw werk in het buitenland? Dan kunt u een werkloosheidsuitkering aanvragen in het land waar u woont. U heeft dan vanuit Nederland Formulier PD U1 nodig. Hierop staan uw verzekerde periodes in Nederland. Met dit formulier kan de uitkeringsorganisatie in uw woonland deze periodes meetellen voor uw recht op een werkloosheidsuitkering.

Werkt(e) u in een verdragsland? Dan maakt het verschil of u terugkeert naar Nederland of dat u blijft wonen in het land waar u werkt(e).

Ik keer terug naar Nederland

Alleen als u terugkeert naar Nederland heeft u misschien recht op een Nederlandse WW-uitkering. U kunt een Nederlandse WW-uitkering aanvragen bij UWV. Doe dit binnen 7 dagen na uw terugkeer in Nederland. Om deze uitkering te krijgen, moet u voldoen aan alle voorwaarden voor een WW-uitkering.

Ik blijf wonen in het land waar ik werk(te)

Blijft u wonen in het land waar u werkt(e)? Dan kunt u geen werkloosheidsuitkering krijgen vanuit Nederland. Ga in uw werkland na of u recht heeft op een werkloosheidsuitkering.

Werkt(e) u in een ander land dan een EU/EER-land, Zwitserland of een verdragsland? Dan maakt het verschil of u terugkeert naar Nederland of dat u blijft wonen in het land waar u werkt(e).

Ik keer terug naar Nederland

Alleen als u terugkeert naar Nederland heeft u misschien recht op een Nederlandse WW-uitkering. U kunt een Nederlandse WW-uitkering aanvragen bij UWV. Doe dit binnen 7 dagen na uw terugkeer in Nederland. Om deze uitkering te krijgen, moet u voldoen aan alle voorwaarden voor een WW-uitkering.

Ik blijf wonen in het land waar ik werk(te)

Blijft u wonen in het land waar u werkt(e)? Dan kunt u geen werkloosheidsuitkering krijgen vanuit Nederland. Ga in uw werkland na of u recht heeft op een werkloosheidsuitkering.

Verzekerd buiten Nederland

In welk land u een uitkering aanvraagt als u werkloos wordt, hangt af van uw situatie.

Ik blijf in Nederland

Wordt u volledig werkloos? Dan kunt u een Nederlandse WW-uitkering aanvragen bij UWV. U moet dan wel in Nederland verblijven en beschikbaar zijn voor werk.

Wordt u gedeeltelijk werkloos? Dan kunt u een werkloosheidsuitkering aanvragen in het land waar u bent verzekerd.

Ik keer terug naar het land waar ik ben verzekerd

U kunt een werkloosheidsuitkering aanvragen in het land waar u bent verzekerd.

Werkt(e) u in een EU/EER-land of Zwitserland? Dan maakt het verschil waar u woonde en of u wel of niet terugkeert naar Nederland.

Ik woonde tijdens mijn werk in Nederland

Reisde u 1 keer per week of vaker tussen uw woon- en werkland? Dan bent u grensarbeider.

Reisde u minder dan 1 keer per week tussen uw woon- en werkland? Vraag dan een WW-uitkering aan bij UWV. Om deze uitkering te krijgen, moet u voldoen aan alle voorwaarden voor een WW-uitkering.

Ik blijf in het land waar ik werk(te)

Blijft u langer in uw werkland waar u verzekerd bent? Vraag dan een uitkering aan bij de uitkeringsorganisatie in uw werkland. Doe dit zo snel mogelijk. U heeft dan vanuit Nederland Formulier PD U1 nodig. Hierop staan uw verzekerde periodes in Nederland. Met dit formulier kan de uitkeringsorganisatie in uw woonland deze periodes meetellen voor uw recht op een werkloosheidsuitkering.

Ik blijf gedeeltelijk werken of mijn contract is tijdelijk stopgezet

Blijft u gedeeltelijk werken in uw werkland? Of wordt uw arbeidscontract tijdelijk stopgezet door onvoorziene omstandigheden zoals brand, vorst of economische teruggang? Vraag dan een werkloosheidsuitkering aan in uw werkland.

Ik woonde tijdens mijn werk buiten Nederland

Woonde u buiten Nederland tijdens uw werk in een ander EU/EER-land of Zwitserland? En was u in uw werkland verzekerd? Vraag dan een werkloosheidsuitkering aan in uw werkland.

Werkt(e) u in een verdragsland? Of u recht heeft op een werkloosheidsuitkering, hangt dan af van de afspraken tussen Nederland en het land waar u werkt:

  • Hebben Nederland en het land waar u werkt afspraken over werkloosheid? Dan kunt u uw verzekerde periodes in Nederland misschien meetellen voor uw recht op een werkloosheidsuitkering. U heeft dan vanuit Nederland Formulier PD U1 nodig. Zo voldoet u eerder aan de eisen om een werkloosheidsuitkering te krijgen in uw werkland.
  • Hebben Nederland en het land waar u werkt geen afspraken over werkloosheid? Dan kunt u uw verzekerde periodes in Nederland niet meetellen voor uw recht op een werkloosheidsuitkering. Ga in uw werkland na of u recht heeft op een werkloosheidsuitkering.

Werkt(e) u in een ander land dan een EU/EER-land, Zwitserland of een verdragsland? Dan heeft u misschien recht op een werkloosheidsuitkering in het land waar u werkt(e). Ga dit na in uw werkland.

Ik keer terug naar Nederland

Keert u terug naar Nederland? En heeft u zich vrijwillig verzekerd voor een uitkering bij werkloosheid? Alleen dan kunt u een WW-uitkering aanvragen in Nederland. Om deze uitkering te krijgen, moet u voldoen aan alle voorwaarden voor een WW-uitkering.

Heeft u geen recht op een WW-uitkering? Dan kunt u na uw terugkeer eventueel een bijstandsuitkering krijgen. U kunt een bijstandsuitkering aanvragen bij UWV of uw gemeente.

Contact

Komt u er niet uit? Wij helpen u graag verder.
Neem contact op met ons