Verklaringen aanvragen

Kies de verklaring die u nodig heeft en check of het mogelijk is om deze aan te vragen in het land waar u woont.

Door het coronavirus is het aanvragen van een consulaire verklaring bij een ambassade of consulaat-generaal beperkt mogelijk. U kunt wel een verklaring van Nederlanderschap aanvragen.

Wanneer is een consulaire verklaring nodig?

Nederlanders in het buitenland kunnen om verschillende redenen een consulaire verklaring nodig hebben. Bijvoorbeeld voor de Sociale Verzekeringsbank, pensioenfondsen of een Nederlandse gemeente of voor de lokale autoriteiten in het buitenland. Houd er rekening mee dat ambassades en consulaten bij het opstellen van een consulaire verklaring de lokale wet- en regelgeving niet mogen overtreden.

Waar vraag ik een consulaire verklaring aan?

U kunt een consulaire verklaring aanvragen bij de Nederlandse ambassade of het consulaat in het land waar u woont. Neem contact op met de ambassade in het land waar u verblijft om deze aan te vragen.

Een consulaire verklaring aanvragen

De volgende consulaire verklaringen kunt u aanvragen bij de Nederlandse ambassade of het consulaat:

De volgende verklaring kunt u aanvragen bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken:

Verklaring omtrent gedrag (VOG)

U kunt een verklaring omtrent gedrag aanvragen bij Dienst Justis.