Verklaringen aanvragen

Nederlanders in het buitenland kunnen om verschillende redenen een consulaire verklaring nodig hebben. Een ambassade of consulaat kan deze opstellen. Voor verschillende verklaringen heeft u verschillende bewijsstukken nodig.

Wanneer is een consulaire verklaring nodig?

Nederlanders in het buitenland kunnen om verschillende redenen een consulaire verklaring nodig hebben. Bijvoorbeeld voor de Sociale Verzekeringsbank, pensioenfondsen of een Nederlandse gemeente of voor de lokale autoriteiten in het buitenland. Houd er rekening mee dat ambassades en consulaten bij het opstellen van een consulaire verklaring de lokale wet- en regelgeving niet mogen overtreden.

Waar vraag ik een consulaire verklaring aan?

U kunt een consulaire verklaring aanvragen bij de Nederlandse ambassade of het consulaat in het land waar u woont. Neem contact op met de ambassade in het land waar u verblijft om deze aan te vragen.

Een consulaire verklaring aanvragen

De volgende consulaire verklaringen kunt u aanvragen bij de Nederlandse ambassade of het consulaat:

Een verklaring omtrent gedrag

U kunt een verklaring omtrent gedrag aanvragen bij Dienst Justis.