NederlandWereldwijd

Kan ik een Schengenvisum kort verblijf in Nederland verlengen?

U kunt een visum voor kort verblijf (Schengenvisum) alleen verlengen in noodgevallen. Bijvoorbeeld bij ziekte. Dit kan alleen onder strikte voorwaarden.

Voorwaarden verlengen visum kort verblijf

Om uw visum te verlengen, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Uw totale verblijf in het Schengengebied is niet langer dan 90 dagen. Bij langer verblijf dan 90 dagen wordt het visum beperkt tot alleen Nederland.
  • U moet uitleggen waarom u uw verblijf verlengt. Lukt het niet om terug te gaan naar uw eigen land voordat uw visum verloopt? Dan moet u met documenten aantonen waarom dit zo is.
  • U heeft genoeg geld te besteden tijdens uw verblijf in Nederland. Dit is minstens € 55 per dag. Of u kunt iemand vragen om garant te staan voor u.
  • U heeft een geldige reisverzekering en/of zorgverzekering.
  • Uw paspoort is nog minstens 6 maanden geldig en is niet ouder dan 10 jaar.
  • Er zijn geen aanwijzingen dat u andere redenen heeft om uw visum te verlengen; bijvoorbeeld illegale vestiging in Nederland.
  • Voor verlenging van een Schengenvisum moet u leges betalen.

Maak een afspraak met de IND

Om u visum te verlengen neemt u contact op met de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).