Nederland Wereldwijd

Verklaring van woonplaats in Zwitserland

Als u in Zwitserland woont, heeft u soms een verklaring van woonplaats nodig. De ambassade in Bern kan deze verklaring voor u opstellen.

Wanneer heeft u een verklaring van woonplaats nodig?

Met een verklaring van woonplaats kunt u uw buitenlandse woonplaats bewijzen. U hebt deze verklaring nodig voor:

 • verschillende soorten belasting- of premieheffing van sociale verzekeringen
 • vernieuwing van uw rijbewijs

Wat heeft u nodig?

Wanneer u een verklaring van woonplaats aanvraagt, heeft u de volgende documenten nodig:

 • een bewijs dat u met toestemming van de autoriteiten woont in het land waar u de aanvraag voor de verklaring doet, bijvoorbeeld een verblijfsvergunning. Dit is niet nodig wanneer u binnen de EU woont.
 • een bewijs van uw huidige adres
  Een bewijs van inschrijving van de gemeente waar u woont of, als dat niet bestaat in uw land, een huurcontract of gas- of elektriciteitsrekening met daarop uw naam en adres.
 • een bewijs dat u de Nederlandse nationaliteit heeft, dit kan een van de volgende documenten zijn:
  • een geldig Nederlands paspoort
  • een geldige Nederlandse ID-kaart
  • een geldige Verklaring van Nederlanderschap

Verklaring van woonplaats in dit land of gebied

Naast de eerder genoemde documenten, moet u ook bewijs van uw huidige adres meenemen.

Procedure voor verklaring per post / e-mail aanvragen

Post
Voor deze verklaring kunt u de benodigde documenten per post sturen aan:

Nederlandse ambassade
Postfach 354
3000 Bern 14

E-mail
U kunt de gevraagde documenten ook scannen en per e-mail sturen. Geef in uw e-mail duidelijk aan waarvoor u de verklaring nodig heeft. Wij vermelden dit in de verklaring. Vermeld ook in welke taal u de verklaring wilt hebben. Wij kunnen de verklaring opstellen in het Nederlands, Engels, Frans en Duits.

Gemiddeld duurt het 7 werkdagen om een verklaring op te stellen en naar uw adres te verzenden. Als u originele documenten heeft meegestuurd, dan worden die mee teruggestuurd.

Kosten en betaling

Kijk op het overzicht van de consulaire tarieven voor het bedrag dat u moet betalen.

Neemt u contact met ons op per e-mail voor betaalinformatie en de hoogte van de verzendkosten.

Nog vragen?

Heeft u vragen? Stuur ons een e-mail via het contactformulier.