Nederland Wereldwijd

Verklaring van woonplaats aanvragen in Ecuador

Als u in Ecuador woont, heeft u soms een verklaring van woonplaats nodig. U kunt de verklaring aanvragen en betalen bij de honorair consul in Quito of in Guayaquil (nadat u een afspraak gemaakt heeft).

Wanneer heeft u een verklaring van woonplaats nodig?

Met een verklaring van woonplaats kunt u uw buitenlandse woonplaats bewijzen. U hebt deze verklaring nodig voor:

 • verschillende soorten belasting- of premieheffing van sociale verzekeringen
 • vernieuwing van uw rijbewijs

Wat heeft u nodig?

Wanneer u een verklaring van woonplaats aanvraagt, heeft u de volgende documenten nodig:

 • een bewijs dat u met toestemming van de autoriteiten woont in het land waar u de aanvraag voor de verklaring doet, bijvoorbeeld een verblijfsvergunning. Dit is niet nodig wanneer u binnen de EU woont.
 • een bewijs van uw huidige adres
  Een bewijs van inschrijving van de gemeente waar u woont of, als dat niet bestaat in uw land, een huurcontract of gas- of elektriciteitsrekening met daarop uw naam en adres.
 • een bewijs dat u de Nederlandse nationaliteit heeft, dit kan een van de volgende documenten zijn:
  • een geldig Nederlands paspoort
  • een geldige Nederlandse ID-kaart
  • een geldige Verklaring van Nederlanderschap

Verklaring van woonplaats in dit land of gebied

Aanvraagprocedure verklaringen in Ecuador

Maak een afspraak bij de honorair consul in Quito of in Guayaquil (informatie in het Spaans).

De Nederlandse ambassade in Lima geeft de verklaring af. De honorair consul informeert u over de procedure en de kosten.