Nederland Wereldwijd

Verklaring van woonplaats aanvragen in China

Als u in China woont, heeft u soms een verklaring van woonplaats nodig. De Nederlandse ambassade in Peking of het consulaat in Shanghai of Guangzhou kan de verklaring voor u opstellen.

Het consulaat in Chongqing heeft geen consulaire afdeling.

Wanneer heeft u een verklaring van woonplaats nodig?

Met een verklaring van woonplaats kunt u uw buitenlandse woonplaats bewijzen. U hebt deze verklaring nodig voor:

 • verschillende soorten belasting- of premieheffing van sociale verzekeringen
 • vernieuwing van uw rijbewijs

Wat heeft u nodig?

Wanneer u een verklaring van woonplaats aanvraagt, heeft u de volgende documenten nodig:

 • een bewijs dat u met toestemming van de autoriteiten woont in het land waar u de aanvraag voor de verklaring doet, bijvoorbeeld een verblijfsvergunning. Dit is niet nodig wanneer u binnen de EU woont.
 • een bewijs van uw huidige adres
  Een bewijs van inschrijving van de gemeente waar u woont of, als dat niet bestaat in uw land, een huurcontract of gas- of elektriciteitsrekening met daarop uw naam en adres.
 • een bewijs dat u de Nederlandse nationaliteit heeft, dit kan een van de volgende documenten zijn:
  • een geldig Nederlands paspoort
  • een geldige Nederlandse ID-kaart
  • een geldige Verklaring van Nederlanderschap

Verklaring van woonplaats in dit land of gebied

Voor personen met rechtmatig verblijf in China (geldig visum/verblijfsvergunning voor China) die niet meer staan ingeschreven als ingezetene in de Basisregistratie personen (BRP) kan de Nederlandse ambassade in Peking of de consulaten-generaal in Shanghai en Guangzhou een verklaring van woonplaats opmaken. Het consulaat-generaal in Chongqing verleent geen consulaire diensten.

Benodigdheden

 • kopie houderpagina van uw geldige Nederlands paspoort of geldige Nederlandse identiteitskaart (NIK)
 • een bewijs dat u met toestemming van de lokale autoriteiten in China woont
 • stukken waaruit uw adres kan worden opgemaakt

Deze verklaring kan schriftelijk worden aangevraagd. Zie onderstaande procedure voor verklaringen per e-mail aanvragen.

Procedure voor verklaringen per e-mail aanvragen

Voor deze verklaring kunt u ook de benodigde documenten scannen en per email sturen:

In de verklaring dienen wij het doel waarvoor het wordt afgegeven te vermelden. Geef daarom graag duidelijk aan in uw e-mail waarvoor u de verklaring nodig heeft.

Gemiddeld duurt het 2 werkdagen om een verklaring op te stellen en naar uw adres te verzenden. Vermeld in uw bericht uw Chinese postadres in Chinese karakters.

Betaling

Na ontvangst van uw aanvraag per e-mail, ontvangt u van de ambassade of het consulaat-generaal een bericht met betalingsinstructies. Bekijk het overzicht van de consulaire tarieven voor de actuele kosten.

Maak een afspraak

Bij de ambassade in Peking en het consulaat-generaal in Guangzhou en Shanghai kunt u online een afspraak maken.