Nederland Wereldwijd

Trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan in Spanje

Wilt u als Nederlander trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan in Spanje? Denk dan aan de extra voorwaarden en de documenten die u nodig heeft. Woont u in Nederland? Dan bent u verplicht om uw buitenlandse huwelijksakte of geregistreerd partnerschapsakte in te schrijven in de Basisregistratie Personen (BRP).

Nederlandse voorwaarden huwelijk of geregistreerd partnerschap

Om als Nederlander te kunnen trouwen of een geregistreerd partnerschap te sluiten, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U en uw partner moeten 18 jaar of ouder zijn. Trouwt u als minderjarige in het buitenland? Dan erkent de overheid uw huwelijk pas als u beiden 18 jaar bent.
  • U en uw partner mogen niet al met iemand anders getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben.
  • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of de kantonrechter.
  • Bepaalde familieleden mogen niet met elkaar trouwen of een geregistreerd partnerschap sluiten. Het gaat om ouders en kinderen, grootouders en kleinkinderen en broers en zussen.

Toestemming van het land waar u trouwt of een geregistreerd partnerschap sluit

Wilt u trouwen of een geregistreerd partnerschap sluiten in het buitenland? Ga dan na of dit mag volgens de regels van het land. Dit doet u bij de buitenlandse instantie waar u trouwt of een partnerschap sluit. U kunt niet op een Nederlandse ambassade in het buitenland trouwen.

Documenten voor huwelijk of partnerschap in het buitenland

U heeft documenten nodig om in het buitenland te trouwen of een geregistreerd partnerschap te sluiten. De buitenlandse instantie waar u trouwt of een partnerschap sluit, kan u vertellen welke documenten u nodig heeft. Bijvoorbeeld een afschrift van uw geboorteakte en een verklaring omtrent de burgerlijke staat.

Buitenlandse huwelijksakte of partnerschapsakte registreren

Woont u in Nederland? Dan bent u verplicht om uw buitenlandse huwelijksakte of geregistreerd partnerschapsakte te registreren in uw woongemeente. Doe dat zo snel mogelijk na thuiskomst. Uw gemeente past uw persoonlijke gegevens dan aan in de Basisregistratie Personen (BRP).

Let op: Soms moet u uw buitenlandse akte eerst legaliseren. Dit doet u in het land waar de akte vandaan komt. Bekijk of en hoe u uw akte moet legaliseren

Buitenlandse huwelijksakte of geregistreerd partnerschapsakte omzetten naar een Nederlandse akte

U kunt uw buitenlandse huwelijksakte of partnerschapsakte ook nog laten omzetten naar een Nederlandse akte bij de afdeling Landelijke Taken van de gemeente Den Haag.

Het omzetten van uw akte is niet verplicht, maar maakt het u makkelijk als u in de toekomst een afschrift nodig heeft. Dit is een kopie van de akte met een stempel en handtekening van de ambtenaar van de burgerlijke stand. U hoeft het afschrift dan niet in het buitenland op te vragen. Het afschrift vraagt u online op bij de gemeente Den Haag.

Lees hoe u een buitenlandse akte omzet naar een Nederlandse akte 

Trouwen in dit land of gebied

In Spanje kunt u voor verschillende instanties trouwen. Denk aan de burgerlijke stand, de gemeente of de rechtbank. Niet iedere instantie vraagt om dezelfde documenten. U dient dan ook eerst contact op te nemen met de instantie waar u gaat trouwen om een overzicht te krijgen van de documenten die u aan moet leveren.

De Spaanse autoriteiten vragen meestal de volgende documenten aan:

  • Verklaring van huwelijksbevoegdheid (meertalig). Deze verklaring kan voor Nederlanders die in het verleden in Nederland hebben gewoond alleen afgegeven worden door de laatste woongemeente in Nederland. De laatste woongemeente zal voor het afgeven van het meertalig bewijs van huwelijksbevoegdheid een verklaring vragen in het Nederlands, afgegeven door de Nederlandse ambassade in Madrid, waarin de huwelijkse staat vermeld wordt sinds vertrek uit Nederland. Deze kan aangevraagd worden bij de ambassade, om deze vervolgens (samen met de rest van de gevraagde documenten) op te sturen naar de laatste woongemeente/RNI loket om het bewijs van huwelijksbevoegdheid opgestuurd te krijgen. Voor Nederlanders die nooit in Nederland gewoond hebben, wordt de verklaring van huwelijksbevoegdheid afgegeven door de Nederlandse ambassade in Madrid.
  • Bewijs van huwelijksaankondigingen (Certificado de no publicación de edictos). Nederland doet geen huwelijksaankondigingen voor huwelijken van Nederlanders in het buitenland. Dit gegeven wordt meegenomen in de verklaring van burgerlijke staat.

Het kan ook voorkomen dat de autoriteiten in een bepaalde regio zowel een Bewijs van burgerlijke staat als een Bewijs van huwelijksbevoegdheid vragen. In dat geval dienen twee verklaringen aangevraagd te worden bij de ambassade in Madrid: de verklaring van burgerlijke staat in het Spaans en de verklaring van burgerlijke staat in het Nederlands. Hiermee dient vervolgens het meertalig bewijs van huwelijksbevoegdheid in Nederland aangevraagd te worden.