Nederland Wereldwijd

Wat is studiefinanciering?

Studiefinanciering is geld van de Nederlandse overheid voor studenten in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), hoger beroepsonderwijs (hbo) en wetenschappelijk onderwijs (wo/universiteit). Als u hier recht op heeft, ontvangt u dit geld van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Sommige onderdelen van studiefinanciering zijn een lening. Een lening moet u terugbetalen.

Let op: Het kabinet heeft plannen om de basisbeurs weer in te voeren in het hoger onderwijs. En er zijn meer plannen, ook voor studenten in het mbo. De plannen zijn nog niet definitief, want de Eerste Kamer moet er nog over stemmen. Dat gebeurt waarschijnlijk in juni 2023. Kijk voor meer informatie op de website van DUO.

Onderdelen studiefinanciering

Studiefinanciering bestaat uit verschillende onderdelen. U bepaalt zelf welke onderdelen u aanvraagt. Sommige onderdelen moet u terugbetalen.

Kan ik studiefinanciering krijgen?

Kijk of u studiefinanciering kunt krijgen in uw situatie:

Gaat u binnenkort studeren of stage lopen in het buitenland?

Bekijk wat u nog meer moet regelen als u gaat:

Contact

Komt u er niet uit? Wij helpen u graag verder.
Neem contact op met ons