NederlandWereldwijd

Wat is studiefinanciering?

Studiefinanciering is geld van de Nederlandse overheid voor studenten in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), hoger beroepsonderwijs (hbo) en wetenschappelijk onderwijs (wo/universiteit). Als u hier recht op heeft, ontvangt u dit geld van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Sommige onderdelen van studiefinanciering zijn een lening. Een lening moet u terugbetalen.

Onderdelen studiefinanciering

Studiefinanciering bestaat uit verschillende onderdelen. U bepaalt zelf welke onderdelen u aanvraagt. Sommige onderdelen moet u terugbetalen.

Volgt u een beroepsopleidende leerweg (bol) in het mbo en bent u 18 jaar of ouder? Of volgt u een hbo- of universitaire opleiding? Dan kunt u een basisbeurs ontvangen. De hoogte van de basisbeurs hangt af van uw woonsituatie: thuiswonend (bij uw ouders/verzorgers) of uitwonend (zelfstandig). Uitwonende studenten ontvangen een hogere beurs dan studenten die thuis wonen.

Hoelang recht op een basisbeurs?

 • Mbo 1 en 2: u heeft recht op een basisbeurs zolang u mbo 1 of 2 doet.
 • Mbo 3 en 4: u heeft 4 jaar recht op een basisbeurs.
 • Hbo en universiteit: u heeft recht op een basisbeurs voor de officiële duur van uw studie. Dit is meestal 4 jaar.

Terugbetalen?

De basisbeurs kan een gift zijn of een prestatiebeurs. Dit hangt af van uw opleiding:

 • Mbo 1 en 2: de basisbeurs is een gift. U hoeft deze studiefinanciering niet terug te betalen.
 • Mbo 3 en 4, hbo en universiteit: de basisbeurs is een prestatiebeurs. U hoeft deze studiefinanciering niet terug te betalen als u uw diploma binnen 10 jaar haalt.

De hoogte van de aanvullende beurs, hangt af van:

 • het inkomen van uw ouders
 • of uw ouders een eigen studieschuld terugbetalen
 • of u broers of zussen met een aanvullende beurs heeft
 • of uw ouders andere kinderen verzorgen die naar school gaan

Hoelang recht op een aanvullende beurs?

 • Mbo: u heeft recht op een aanvullende beurs zolang u een basisbeurs heeft.
 • Hbo en universiteit: u heeft recht op een aanvullende beurs voor de officiële duur van uw studie. Dit is meestal 4 jaar.

Terugbetalen?

De aanvullende beurs kan een gift zijn of een prestatiebeurs. Dit hangt af van uw opleiding:

 • Mbo 1 en 2: de aanvullende beurs een gift. U hoeft deze studiefinanciering niet terug te betalen.
 • Mbo 3 en 4: de aanvullende beurs een prestatiebeurs. U hoeft deze studiefinanciering niet terug te betalen als u uw diploma binnen 10 jaar haalt.
 • Hbo en universiteit: de aanvullende beurs een prestatiebeurs. U hoeft (een deel van) deze studiefinanciering niet terug te betalen als u uw diploma binnen 10 jaar haalt.

Lees meer over de aanvullende beurs (DUO)

Als u extra geld nodig heeft voor uw opleiding, dan kunt u lenen. U hoeft niet het maximale bedrag te lenen, minder lenen mag ook. Dit bepaalt u zelf. U kunt de lening maandelijks aanpassen of opzeggen.

Hoelang recht op een lening?

 • Mbo 1 en 2: u heeft recht op een lening zolang u mbo 1 of 2 doet.
 • Mbo 3 en 4, hbo en universiteit: u heeft 7 jaar recht op een lening.

Terugbetalen?

Na uw opleiding moet u de lening terugbetalen, met rente.

Lees meer over het terugbetalen van een studieschuld

Met een studentenreisproduct kunt u in Nederland gratis of met korting reizen met het openbaar vervoer. Buiten Nederland kunt u geen studentenreisproduct gebruiken. U kunt dan een ov-vergoeding krijgen in plaats van het reisproduct.

Hoelang recht op een studentenreisproduct of ov-vergoeding?

 • Mbo 1 en 2: u heeft recht op een studentenreisproduct of ov-vergoeding zolang u mbo 1 of 2 doet.
 • Mbo 3 en 4: u heeft maximaal 7 jaar recht op een studentenreisproduct of ov-vergoeding.
 • Hbo en universiteit: u heeft meestal 5 jaar recht op een studentenreisproduct of ov-vergoeding. Duurt uw opleiding langer dan 4 jaar? Dan kunt u hier meer dan 5 jaar recht op hebben.

Terugbetalen?

Het studentenreisproduct en de ov-vergoeding kunnen een gift zijn of een prestatiebeurs. Dit hangt af van uw opleiding:

 • Mbo 1 en 2: het studentenreisproduct en de ov-vergoeding zijn een gift. U hoeft deze studiefinanciering niet terug te betalen.
 • Mbo 3 en 4, hbo en universiteit: het studentenreisproduct en de ov-vergoeding zijn een prestatiebeurs. U hoeft deze studiefinanciering niet terug te betalen als u uw diploma binnen 10 jaar haalt.

Lees meer over het studentenreisproduct (DUO)

Lees meer over de ov-vergoeding buitenland (DUO)

Volgt u een hbo- of universitaire opleiding? Dan kunt u geld lenen om uw collegegeld te betalen. Dit heet collegegeldkrediet. Het collegegeldkrediet is een lening. Hoeveel u kunt lenen hangt af van het soort collegegeld dat u moet betalen.

Hoelang recht op collegegeldkrediet?

Bij een opleiding van 4 jaar heeft u 7 jaar recht op collegegeldkrediet.

Terugbetalen?

Na uw opleiding moet u het collegegeldkrediet terugbetalen, met rente.

Lees meer over het terugbetalen van een studieschuld

Kan ik studiefinanciering krijgen?

Kijk of u studiefinanciering kunt krijgen in uw situatie:

Gaat u binnenkort studeren of stage lopen in het buitenland?

Bekijk wat u nog meer moet regelen als u gaat:

Contact

Komt u er niet uit? Wij helpen u graag verder.
Neem contact op met ons