Reisadvies Zuid-Sudan

Laatst gewijzigd op: 04-04-2017 | Nog steeds geldig op: 26-05-2018

Blijf bereikbaar in crisissituaties. Laat uw gegevens achter bij het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Download 'Kaart bij reisadvies Zuid-Sudan' (PDF, 252 kB)

Informatie vooraf

Het ministerie van Buitenlandse Zaken helpt u met de voorbereiding van uw reis. Dit reisadvies is gebaseerd op informatie van de Nederlandse ambassade in Juba, inlichtingendiensten, vertegenwoordigingen van andere landen, lokale autoriteiten, bedrijven en andere organisaties. Het hoofddoel van dit advies is u te informeren over de veiligheid in een land. Daarnaast staan er algemene en praktische tips in het reisadvies.

Dit reisadvies is zorgvuldig samengesteld. Het ministerie van Buitenlandse Zaken aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die ontstaat door gebruik van dit reisadvies. U blijft zelf verantwoordelijk voor uw eigen veiligheid en beslissing om wel of niet te reizen.

Naar boven

De laatste ontwikkelingen

Er is geen verbetering in de zeer slechte veiligheidssituatie. Reis niet naar Zuid-Sudan. Bent u toch in Zuid-Sudan?  Blijf dan zoveel mogelijk binnen

Als de veiligheid in Juba het toestaat kan de Nederlandse ambassade in Juba bij noodgevallen weer consulaire bijstand aan Nederlanders in Juba verlenen. Buiten Juba kan in Zuid-Sudan geen consulaire bijstand worden verleend.

De Nederlandse ambassade is 24 uur per dag te bereiken op het nummer: 00 211 912 117 938.

In Nederland is het Ministerie van Buitenlandse Zaken bereikbaar via het nummer: 00 31 247 247 247.

Volg de veiligheidssituatie en registreer u

Verblijft u in Zuid-Sudan? Blijf dan op de hoogte van de politieke ontwikkelingen en de veiligheidssituatie in het land. Via het reisadvies, maar ook via de media. Het ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert u dringend om u te registreren.

Blijf op de hoogte

Download de 24/7 BZ Reis app in Google Play of de App Store.

Blijf bereikbaar in crisissituaties.

Laat uw gegevens achter bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ontvang een e-mail bij een gewijzigd reisadvies en een sms bij een crisissituatie. Laat extra gegevens achter zodat u beter vindbaar bent in een crisissituatie.

Naar boven

Algemeen

In Juba is in december 2013 een gewapend conflict uitgebroken. De gevechten verplaatsten zich daarna snel naar andere plekken in Zuid-Sudan. Er is veel geweld tussen verschillende stammen in Zuid-Sudan. Dat heeft onder andere te maken met de vele gewapende conflicten in het verleden.

Bij verschillende gelegenheden spraken de regering en rebellen met elkaar af om de gewelddadigheden te staken. Dat is niet gelukt. In de deelstaten Unity, Jonglei en Upper Nile wordt regelmatig gevochten, vooral rond de steden Bentiu, Malakal en Renk. Maar ook op het platteland is er soms veel geweld. Ook in de andere deelstaten (Western en Northern Bahr el Ghazal, Warrap, Lakes, Western Equatoria, Central Equatoria en Eastern Equatoria) vinden gewelddadigheden plaats.

De situatie in en rond de vluchtelingenkampen (de Protection of Civilians sites of PoC-sites) is zeer gespannen.

Verschillende keren is het staakt-het-vuren opnieuw bevestigd. Maar steeds zijn er weer gevechten en troepenbewegingen in het land geweest.

Op 26 augustus 2015 is er een vredesakkoord tussen de regering en de rebellen gesloten. De uitvoering van dit akkoord verloopt moeizaam. Er is bovendien sprake van spanningen binnen de overgangsregering die met het vredesakkoord werd opgericht.

In juli 2016 braken in de hoofdstad opnieuw gevechten uit tussen regeringstroepen en de militaire eenheden van de oppositie. Daarbij zijn veel slachtoffers gevallen. Er wordt op dit moment niet meer gevochten in Juba tussen beide groepen, maar de veiligheidssituatie blijft zorgelijk. Er zijn ook gewapende groepen actief die de onveiligheid vergroten.

Goede communicatiemiddelen

Bent u in Zuid-Sudan? Dan is het dringende advies om goede communicatiemiddelen te hebben, zoals een satelliettelefoon. Zorg ook voor een goed persoonlijk evacuatieplan met verschillende mogelijkheden om het land te verlaten. Houd er rekening mee dat het binnenlandse vliegverkeer kan stilvallen als de veiligheidssituatie verslechtert. Daardoor kan het moeilijk of onmogelijk worden om via Juba het land te verlaten.

Registreer u bij aankomst binnen 72 uur bij de immigratiedienst

Reist u naar Zuid-Sudan? Meldt u zich dan bij aankomst in Juba bij de immigratiedienst om u daar te registreren. Dit moet binnen 72 uur.

Wegen en bruggen kunnen onbegaanbaar zijn in de regentijd

De wegen en bruggen in Zuid-Sudan zijn eenvoudig en in slechte staat. Wegen zijn meestal niet verhard. In de regentijd (van april tot en met oktober) zijn de wegen slecht, of helemaal niet begaanbaar. De landingsbanen van vliegvelden in het binnenland zijn ook niet verhard. Daarom zijn de landingsbanen in de regentijd soms enkele dagen niet te gebruiken. Ook bruggen zijn dan vaak niet begaanbaar.

Beperkt besef van normen en rechtvaardigheid

Militairen en politieagenten hebben vaak weinig scholing gehad en kunnen meestal niet lezen en schrijven. Iemand die met hen in aanraking komt, kan weinig rechtvaardigheid verwachten en kan daar weinig tegen doen.

Verkeersveiligheid

  • Maak geen gebruik van motortaxi’s (Boda-Boda’s);
  • Reis alleen bij daglicht;
  • Rijd zeer defensief. Bij een ongeluk wordt u per definitie als schuldige gezien;
  • Zuid-Sudanezen zijn over het algemeen vriendelijk, maar bij incidenten kan de vriendelijkheid gemakkelijk omslaan in agressiviteit. Blijf altijd rustig en beleefd en neem contact op met de politie en de ambassade.

Noodsituatie

Heeft u direct hulp nodig? Bel het noodnummer van de ambassade: +211-912117938. Het noodnummer van de politie is 777. De voertaal is Engels.

Nederlandse ambassade in Juba

Kijk voor informatie over de Nederlandse ambassade in Juba op de website.

Heeft u hulp nodig?

Voor consulaire hulp en advies in het buitenland is het 24/7 BZ Contactcenter altijd bereikbaar via +31 247 247 247 of op Twitter via @247BZ.

Naar boven

Onveilige gebieden

Reis niet naar Zuid-Sudan. Bent u toch in Zuid-Sudan? Blijf dan zoveel mogelijk binnen.

Grensgebied met Sudan

Sudan en Zuid-Sudan claimen beide bepaalde grensgebieden. Het Sudanese leger voert aan beide kanten van de grens met Zuid-Sudan regelmatig acties uit (in Unity State en Upper Nile State). Die acties zijn gericht tegen rebellen die tegen de regering van Sudan zijn. De rebellen willen afscheiding van hun deelstaten van Sudan.

Veeroof in verschillende gebieden

In delen van de deelstaten Jonglei State, Unity, Warrap en Lakes wordt regelmatig vee geroofd. Dit gaat vaak gepaard met (veel) geweld.

In de Equatoria’s zijn veel meldingen van gewelddadige roofovervallen door gewapende bendes en lokale milities. Ook vinden er gewapende schermutselingen plaats tussen de verschillende groeperingen.

Juba onveilig op verschillende plaatsen

In de hoofdstad Juba neemt de criminaliteit toe. Op vele plaatsen is het daar onveilig, vooral in de avond en nacht. Dit komt door diefstal en berovingen die vaak met geweld gepaard gaan.

Er is vooral veel criminaliteit en geweld in de wijk Tomping van Juba en rond de kampen. Dat zijn de Protection of Civilians sites (PoC-sites).

Mijnen en explosieven in het hele land

In het hele land liggen explosieven en landmijnen. Vooral in de grensgebieden. Volg de aanwijzingen die op waarschuwingsborden staan op.

Naar boven

Criminaliteit

Rijke mensen en buitenlanders zijn een aantrekkelijk doelwit voor berovingen. Veel inwoners van Zuid-Sudan hebben wapens, die hierbij gebruikt kunnen worden. Draag geen dure sieraden en elektronica bij u.

Gewelddadige overvallen op doorgangswegen

Op de wegen in het gehele land kunnen overvallen plaatsvinden. Ook op de doorgangswegen naar de Ugandese en Keniaanse grens in Eastern en Central Equatoria.

Meer geweld door gedeserteerde soldaten, rebellen en criminelen

De gewelddadige criminaliteit neemt toe in Juba en in de hoofdsteden van de deelstaten. Maar ook op de doorgaande wegen. Dit komt door gedeserteerde soldaten en rebellen, maar ook door criminelen.

Diefstal en berovingen in Juba

In de hoofdstad Juba komen diefstal, carjackings en berovingen voor. Carjacking is dat terwijl u in de auto zit deze met geweld van u wordt gestolen. Diefstal en berovingen kunnen ook met geweld gepaard gaan.

Naar boven

Lokale wetten, regels en gebruiken

Elk land heeft eigen wetten, regels en gebruiken. Deze kunnen heel anders zijn dan in Nederland. Als u een land bezoekt, moet u zich aan deze wetten, regels en gebruiken houden. Net zoals de inwoners van het land zelf. Als u dat niet doet, kunt u ernstig in de problemen komen.

Naar boven

Blijf bereikbaar in noodsituaties

Laat uw gegevens achter bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ontvang een e-mail bij een gewijzigd reisadvies en een sms bij een crisissituatie. Laat extra gegevens achter zodat u beter vindbaar bent in een crisissituatie.

Naar boven

Gezondheid

Het land heeft maatregelen getroffen om verspreiding van het ebola-virus tegen te gaan. Deze maatregelen hebben gevolgen voor het personenverkeer. Grenzen kunnen bijvoorbeeld gesloten zijn of vluchten geannuleerd. Houd hier rekening mee in uw reisplannen naar, via en uit Zuid-Sudan. Informeer bij de ambassade van Zuid-Sudan in Brussel naar de laatste ontwikkelingen. Of laat u informeren door de luchtvaartmaatschappij, reisorganisatie of uw contactpersoon in Zuid-Sudan.

Malaria komt veel voor in Zuid-Sudan. Neem voorzorgsmaatregelen om te voorkomen dat u besmet raakt.

Evacuatie bij medische problemen

Medische voorzieningen in het buitenland kunnen beperkt zijn. Als u een ongeluk krijgt of ziek wordt, kan het daarom nodig zijn dat u medisch geëvacueerd moet worden. Bijvoorbeeld naar een land in de buurt of naar Nederland. De kosten van een medische evacuatie zijn hoog. Houd hier rekening mee en raadpleeg voorafgaand aan uw reis uw reisverzekering. Worden deze kosten niet door uw zorgverzekeraar gedekt? Zorg dan voor een goede reisverzekering.  

Dokter of ziekenhuis

Moet u in het buitenland naar de dokter of in een ziekenhuis worden opgenomen? Dan dekt uw basiszorgverzekering deze kosten meestal. Het bedrag dat wordt gedekt, is maximaal gelijk aan de kosten van de behandeling in Nederland. In sommige landen zijn deze kosten hoger dan in Nederland. Het is daarom belangrijk u hiervoor extra te verzekeren. Dat kan via een aanvulling op uw basiszorgverzekering of door een reisverzekering met medische kosten af te sluiten.

Op de website van het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering vindt u informatie over actuele epidemieën, aanbevolen vaccinaties en maatregelen om malaria en andere infectieziekten te voorkomen. Neem voor meer informatie contact op met een arts of vaccinatiebureau bij u in de buurt.

Ook op de Engelstalige website van de World Health Organization vindt u informatie over epidemieën.

Naar boven

Reisdocumenten en visa

Voor al uw reizen naar het buitenland heeft u een geldig reisdocument nodig. Daarnaast heeft u voor bepaalde landen ook een visum nodig. Meer informatie over reisdocumenten en visa kunt u krijgen bij de ambassade van Zuid-Sudan in Brussel (België). Vraag na welke documenten u nodig heeft en aan welke eisen deze moeten voldoen.

Naar boven

Tips van de ambassade

Zorg dat u kopieën van uw identiteitsbewijzen bij u heeft (zowel een geprintte als digitale versie). Scan uw reisdocument en zorg dat u op reis toegang heeft tot een digitale kopie. Bij diefstal van uw reisdocument kan deze kopie u van pas komen.

Naar boven

Wijs op reis

Een goede voorbereiding van uw reis kan veel problemen voorkomen. Zorg bijvoorbeeld voor een goede reisverzekering. En let op wat u wel en niet mag meenemen.

Naar boven

Blijf op de hoogte