Reisadvies Tsjaad | Ministerie van Buitenlandse Zaken

Laatst gewijzigd op: 04-04-2017 | Nog steeds geldig op: 19-08-2018

Blijf bereikbaar in crisissituaties. Laat uw gegevens achter bij het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Download 'Kaart bij reisadvies Tsjaad' (PDF, 251 kB)

Informatie vooraf

Het ministerie van Buitenlandse Zaken helpt u met de voorbereiding van uw reis. Dit reisadvies is gebaseerd op informatie van de Nederlandse ambassade in Khartoum (Sudan), inlichtingendiensten, vertegenwoordigingen van andere landen, lokale autoriteiten, bedrijven en andere organisaties. Het hoofddoel van dit advies is u te informeren over de veiligheid in een land. Daarnaast staan er algemene en praktische tips in het reisadvies.

Dit reisadvies is zorgvuldig samengesteld. Het ministerie van Buitenlandse Zaken aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die ontstaat door gebruik van dit reisadvies. U blijft zelf verantwoordelijk voor uw eigen veiligheid en beslissing om wel of niet te reizen.

Naar boven

De laatste ontwikkelingen

Na een aantal aanslagen van Boko Haram heeft de regering in de regio van het Tsjaadmeer de noodtoestand uitgeroepen op 9 november 2015.

Reis niet naar de grensregio met Nigeria. Zie voor overzicht adviezen de rubriek 'Onveilige gebieden'.

Blijf op de hoogte

Download de 24/7 BZ Reis app in Google Play of de App Store.

Blijf bereikbaar in crisissituaties

Laat uw gegevens achter bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ontvang een e-mail bij een gewijzigd reisadvies en een sms bij een crisissituatie. Laat extra gegevens achter zodat u beter vindbaar bent in een crisissituatie.

Naar boven

Algemeen

Geen Nederlandse ambassade in Tsjaad

Er is geen Nederlandse ambassade in Tsjaad. Neem bij vragen contact op met de ambassade in Khartoem, Sudan.

Heeft u hulp nodig?

Voor consulaire hulp en advies in het buitenland is het 24/7 BZ Contactcenter altijd bereikbaar via +31 247 247 247 of op Twitter via @247BZ.

De ambassade in Khartoem kan maar beperkte consulaire hulp verlenen. In een noodgeval kunt u ook terecht bij het honorair consulaat in N’djamena.

U kunt ook terecht bij de ambassade van een ander land dat lid is van de Europese Unie.

Naar boven

Onveilige gebieden

Reis niet naar het grensgebied met de buurlanden van Tsjaad. Reis dus niet naar het grensgebied met:

  • Sudan;
  • Centraal-Afrikaanse Republiek;
  • Kameroen;
  • Nigeria;
  • Niger;
  • Libië.

Grens met Sudan

In het grensgebied met Sudan is er een verhoogd risico op gewelddadige criminaliteit. Dat komt door de dreiging van rebellen. Het gaat vooral om de grens met Darfur.

Grens met Centraal-Afrikaanse Republiek

In de Centraal-Afrikaanse Republiek is er een burgeroorlog. Dat heeft ook gevolgen voor de veiligheidssituatie in Tsjaad. Veel burgers en rebellen vluchten vanuit de Centraal-Afrikaanse Republiek naar Tsjaad.

Grens met Kameroen en Nigeria

Door de dreiging van de terroristische groepering Boko Haram vluchten mensen vanuit Nigeria, soms via Kameroen, naar Tsjaad. Het is daarom niet veilig in dit grensgebied. Op 9 november 2015 kondigde de Tsjadische regering de noodtoestand af voor de regio grenzend aan Nigeria.

Grens met Niger

Er is een verhoogd risico op terrorisme, ontvoering en kidnapping in het grensgebied met Niger. Dit komt door regionale ontwikkelingen in de Sahel-regio.

Grens met Libië

De situatie in Libië is niet stabiel. In het grensgebied met Libië bestaat het risico op kidnapping en terrorisme.

Overige gebieden

Reis alleen als het noodzakelijk is naar de overige gebieden in Tsjaad. Dit is met uitzondering van de hoofdstad N’djamena. U kunt wel naar deze stad reizen.

De veiligheidssituatie in de overige gebieden is niet stabiel. In Tsjaad zijn gewapende en/of terroristische groepen actief. Die komen vaak uit de buurlanden. In Tsjaad zijn veel vluchtelingen uit Sudan en de Centraal-Afrikaanse Republiek. En er zijn teruggekeerde Tsjaadse burgers uit Libië. Dit vergroot de spanning in het land. Ook is er sprake van zware criminaliteit in Tsjaad.

Naar boven

Criminaliteit

Er komt zware criminaliteit voor in Tsjaad, zoals ontvoeringen en het onder bedreiging roven van vervoermiddelen.

Neem in de hoofdstad N’djamena voorzorgsmaatregelen voor uw veiligheid. Vooral als u na zonsondergang reist. Vermijd demonstraties.

Naar boven

Terrorisme

Sinds begin 2015 draagt het Tsjadische leger bij aan de (regionale) strijd tegen Boko Haram. Boko Haram opereert vooral op Nigeriaans grondgebied. Maar de beweging voert ook in de buurlanden Kameroen en Tsjaad aanvallen uit.

Verschillende malen heeft Boko Haram zelfmoordaanslagen uitgevoerd, in de hoofdstad N’Djamena en elders. Daarbij zijn tientallen doden en gewonden gevallen. Door het uitroepen van de noodtoestand kunnen bijvoorbeeld samenscholingen worden verboden en worden huiszoekingen gemakkelijker. Reis niet naar de grensregio met Nigeria en Tsjaadmeer.

Naar boven

Lokale wetten, regels en gebruiken

Elk land heeft eigen wetten, regels en gebruiken. Deze kunnen heel anders zijn dan in Nederland. Als u een land bezoekt, moet u zich aan deze wetten, regels en gebruiken houden. Net zoals de inwoners van het land zelf. Als u dat niet doet, kunt u ernstig in de problemen komen.

Naar boven

Blijf bereikbaar in noodsituaties

Laat uw gegevens achter bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ontvang een e-mail bij een gewijzigd reisadvies en een sms bij een crisissituatie. Laat extra gegevens achter zodat u beter vindbaar bent in een crisissituatie.

Naar boven

Gezondheid

Evacuatie bij medische problemen

Medische voorzieningen in het buitenland kunnen beperkt zijn. Als u een ongeluk krijgt of ziek wordt, kan het daarom nodig zijn dat u medisch geëvacueerd moet worden. Bijvoorbeeld naar een land in de buurt of naar Nederland. De kost en van een medische evacuatie zijn hoog. Houd hier rekening mee en raadpleeg voorafgaand aan uw reis uw reisverzekering. Worden deze kosten niet door uw zorgverzekeraar gedekt? Zorg dan voor een goede reisverzekering.

Dokter of ziekenhuis

Moet u in het buitenland naar de dokter of in een ziekenhuis worden opgenomen? Dan dekt uw basiszorgverzekering deze kosten meestal. Het bedrag dat wordt gedekt, is maximaal gelijk aan de kosten van de behandeling in Nederland. In sommige landen zijn deze kosten hoger dan in Nederland. Het is daarom belangrijk u hiervoor extra te verzekeren. Dat kan via een aanvulling op uw basiszorgverzekering of door een reisverzekering met medische kosten af te sluiten.

Op de website van het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering vindt u informatie over actuele epidemieën, aanbevolen vaccinaties en maatregelen om malaria en andere infectieziekten te voorkomen. Neem voor meer informatie contact op met een arts of vaccinatiebureau bij u in de buurt.

Ook op de Engelstalige website van de World Health Organization vindt u informatie over epidemieën.

Naar boven

Reisdocumenten en visa

Voor al uw reizen naar het buitenland heeft u een geldig reisdocument nodig. Daarnaast heeft u voor bepaalde landen ook een visum nodig. Meer informatie over reisdocumenten en visa kunt u krijgen bij de ambassade van Tsjaad in Brussel (België). Vraag na welke documenten u nodig heeft en aan welke eisen deze moeten voldoen.

Naar boven

Wijs op reis

Een goede voorbereiding van uw reis kan veel problemen voorkomen. Zorg bijvoorbeeld voor een goede reisverzekering. En let op wat u wel en niet mag meenemen.

Naar boven

Blijf op de hoogte