Reisadvies Libië

Laatst gewijzigd op: 04-04-2017 | Nog steeds geldig op: 26-05-2017

Blijf bereikbaar in crisissituaties. Laat uw gegevens achter bij het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Download 'Kaart bij reisadvies Libië' (PDF, 242 kB)

Informatie vooraf

Het ministerie van Buitenlandse Zaken helpt u met de voorbereiding van uw reis. Het hoofddoel van dit advies is u te informeren over de veiligheid in een land. Daarnaast staan er algemene en praktische tips in het reisadvies.

Dit reisadvies is zorgvuldig samengesteld. Het ministerie van Buitenlandse Zaken aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die ontstaat door gebruik van dit reisadvies. U blijft zelf verantwoordelijk voor uw eigen veiligheid en beslissing om wel of niet te reizen.

Naar boven

De laatste ontwikkelingen

Er is een toename van gevechten tussen verschillende groepen rond de hoofdstad Tripoli. Ook elders in het land wordt gevochten.

Reis niet naar Libië. Verblijft u in Libië? Verlaat dan het land.

Meld uw verblijf of vertrek uit het land in het registratiesysteem.

Blijf op de hoogte

Download de 24/7 BZ Reis app in Google Play of de App Store.

Blijf bereikbaar in crisissituaties

Laat uw gegevens achter bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ontvang een e-mail bij een gewijzigd reisadvies en een sms bij een crisissituatie. Laat extra gegevens achter zodat u beter vindbaar bent in een crisissituatie.

Naar boven

Algemeen

Nederlandse ambassade in Tripoli gesloten

De Nederlandse ambassade in Tripoli is sinds 29 juli 2014 tijdelijk gesloten vanwege de slechte veiligheidssituatie. Er kan dus geen consulaire bijstand worden verleend in Libië. Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar: TRI-CA@minbuza.nl.

Heeft u hulp nodig?

Voor consulaire hulp en advies in het buitenland is het 24/7 BZ Contactcenter altijd bereikbaar via +31 247 247 247 of op Twitter via @247BZ.

Verkeersveiligheid

Het verkeer in Libië neemt sterk toe. De weggebruikers in Libië rijden erg roekeloos. Het aantal ongelukken in het verkeer is enorm hoog. 

Noodsituatie

Heeft u direct hulp nodig? Bel het alarmnummer 193.

Naar boven

Onveilige gebieden

Reis niet naar Libië. Verblijft u in Libië? Verlaat dan het land.

Risico op incidenten

Veel mensen in Libië bezitten wapens. In Libië is er een groot risico op gewelddadige (politieke, criminele of religieuze) incidenten. Het geweld richt zich ook tegen buitenlanders.

Naar boven

Criminaliteit

De criminaliteit neemt in geheel Libië sterk toe. Het gaat om:

  • gewapende overvallen;
  • ontvoeringen;
  • het (onder bedreiging) stelen van voertuigen (carjacking).

Aantal slachtoffers criminaliteit stijgt

Ook het aantal slachtoffers van criminaliteit neemt toe. Het geweld richt zich zowel tegen Libiërs als tegen buitenlanders. De politie kan de veiligheid van de mensen in het land niet garanderen.

Naar boven

Terrorisme

In Libië geldt een hoge dreiging van terroristisch geweld. De situatie blijft instabiel en onvoorspelbaar. Vermijd drukke publieke plaatsen, demonstraties en andere plaatsen waar veel buitenlanders komen. Er is voor buitenlanders een verhoogd risico om ontvoerd te worden.

Naar boven

Lokale wetten, regels en gebruiken

Elk land heeft eigen wetten, regels en gebruiken. Deze kunnen heel anders zijn dan in Nederland. Als u een land bezoekt, moet u zich aan deze wetten, regels en gebruiken houden. Net zoals de inwoners van het land zelf. Als u dat niet doet, kunt u ernstig in de problemen komen.

Geen foto’s van personen in uniform, militaire objecten, openbare gebouwen en moskeeën

Maak geen foto’s van personen in uniform, openbare gebouwen, militaire objecten en moskeeën. Dit is verboden.

Homoseksualiteit is strafbaar

Homoseksualiteit is strafbaar in Libië. Dit geldt ook voor buitenlanders. Houd daar rekening mee in de manier waarop u zich opstelt en uit.

Naar boven

Blijf bereikbaar in noodsituaties

Laat uw gegevens achter bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ontvang een e-mail bij een gewijzigd reisadvies en een sms bij een crisissituatie. Laat extra gegevens achter zodat u beter vindbaar bent in een crisissituatie.

Naar boven

Gezondheid

De medische voorzieningen in Libië zijn zeer beperkt. Libiërs laten zich bij voorkeur buiten Libië medisch behandelen. Heeft u een ernstig medisch probleem? Dan heeft u mogelijk vervoer nodig naar een ander land.

Evacuatie bij medische problemen

Medische voorzieningen in het buitenland kunnen beperkt zijn. Als u een ongeluk krijgt of ziek wordt, kan het daarom nodig zijn dat u medisch geëvacueerd moet worden. Bijvoorbeeld naar een land in de buurt of naar Nederland. De kosten van een medische evacuatie zijn hoog. Houd hier rekening mee en raadpleeg voorafgaand aan uw reis uw reisverzekering. Worden deze kosten niet door uw zorgverzekeraar gedekt? Zorg dan voor een goede reisverzekering.

Dokter of ziekenhuis

Moet u in het buitenland naar de dokter of in een ziekenhuis worden opgenomen? Dan dekt uw basiszorgverzekering deze kosten meestal. Het bedrag dat wordt gedekt, is maximaal gelijk aan de kosten van de behandeling in Nederland. In sommige landen zijn deze kosten hoger dan in Nederland. Het is daarom belangrijk u hiervoor extra te verzekeren. Dat kan via een aanvulling op uw basiszorgverzekering of door een reisverzekering met medische kosten af te sluiten.

Op de website van het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering vindt u informatie over actuele epidemieën, aanbevolen vaccinaties en maatregelen om malaria en andere infectieziekten te voorkomen. Neem voor meer informatie contact op met een arts of vaccinatiebureau bij u in de buurt.

Ook op de Engelstalige website van de World Health Organization vindt u informatie over epidemieën.

Naar boven

Reisdocumenten en visa

Voor al uw reizen naar het buitenland heeft u een geldig reisdocument nodig. Daarnaast heeft u voor bepaalde landen ook een visum nodig. Meer informatie over reisdocumenten en visa kunt u krijgen bij de ambassade van Libië in Den Haag. Vraag na welke documenten u nodig heeft en aan welke eisen deze moeten voldoen.

Naar boven

Wijs op reis

Een goede voorbereiding van uw reis kan veel problemen voorkomen. Zorg bijvoorbeeld voor een goede reisverzekering. En let op wat u wel en niet mag meenemen.

Naar boven

Blijf op de hoogte