Reisadvies Griekenland

Laatst gewijzigd op: 04-04-2017 | Nog steeds geldig op: 23-06-2017

Blijf bereikbaar in crisissituaties. Laat uw gegevens achter bij het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Download 'Kaart bij reisadvies Griekenland' (PDF, 425 kB)

Informatie vooraf

Het ministerie van Buitenlandse Zaken helpt u met de voorbereiding van uw reis. Dit reisadvies is gebaseerd op informatie van de Nederlandse ambassade in Athene, inlichtingendiensten, vertegenwoordigingen van andere landen, lokale autoriteiten, bedrijven en andere organisaties. Het hoofddoel van dit advies is u te informeren over de veiligheid in een land. Daarnaast staan er algemene en praktische tips in het reisadvies.

Dit reisadvies is zorgvuldig samengesteld. Het ministerie van Buitenlandse Zaken aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die ontstaat door gebruik van dit reisadvies. U blijft zelf verantwoordelijk voor uw eigen veiligheid en beslissing om wel of niet te reizen.

Naar boven

De laatste ontwikkelingen

Grens Griekenland en Macedonië

Door het sluiten van de grens tussen Griekenland en Macedonië en verdere grenzen op de Westelijke Balkanroute, is Griekenland veel minder een doorreisland voor vluchtelingen. Vluchtelingen en migranten verblijven in en nabij de opvangcentra op de eilanden Lesbos, Chios, Samos, Kos en Leros. En er zijn opvangfaciliteiten verspreid over het vasteland. De opvang leidt zover bekend niet tot veiligheidsrisico’s voor Nederlandse reizigers.

Blijf op de hoogte

Download de 24/7 BZ Reis app in Google Play of de App Store.

Blijf bereikbaar in crisissituaties

Laat uw gegevens achter bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ontvang een e-mail bij een gewijzigd reisadvies en een sms bij een crisissituatie. Laat extra gegevens achter zodat u beter vindbaar bent in een crisissituatie.

Naar boven

Algemeen

Demonstraties

In Griekenland kunnen demonstraties plaatsvinden die tot geweld leiden. Mijd demonstraties.

Verkeersveiligheid

Kijk voor meer informatie over verkeersveiligheid in Griekenland op de website van de ANWB.

Noodsituatie

Heeft u direct hulp nodig? Bel het alarmnummer 112.

Nederlandse ambassade in Athene

Kijk voor informatie over de Nederlandse ambassade in Athene op de website.

Heeft u hulp nodig?

Voor consulaire hulp en advies in het buitenland is het 24/7 BZ Contactcenter altijd bereikbaar via +31 247 247 247 of op Twitter via @247BZ.

Naar boven

Lokale wetten, regels en gebruiken

Elk land heeft eigen wetten, regels en gebruiken. Deze kunnen heel anders zijn dan in Nederland. Als u een land bezoekt, moet u zich aan deze wetten, regels
en gebruiken houden. Net zoals de inwoners van het land zelf. Als u dat niet doet, kunt u ernstig in de problemen komen.

Geen foto’s van militaire objecten

Maak geen foto’s van militaire objecten. Dit geldt in het bijzonder voor gebouwen, vliegtuigen en marineschepen, maar ook voor ieder ander militair object. Kies er bij twijfel voor om geen foto’s te maken. Mocht u door politie- of militaire autoriteiten worden aangesproken op uw gedrag, werk dan mee. En draag uw camera ter controle over. Vliegtuigspotten is in Griekenland strafbaar.

Naar boven

Blijf bereikbaar in noodsituaties.

Laat uw gegevens achter bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ontvang een e-mail bij een gewijzigd reisadvies en een sms bij een crisissituatie. Laat extra gegevens achter zodat u beter vindbaar bent in een crisissituatie. 

Naar boven

Gezondheid

Evacuatie bij medische problemen

Medische voorzieningen in het buitenland kunnen beperkt zijn. Als u een ongeluk krijgt of ziek wordt, kan het daarom nodig zijn dat u medisch geëvacueerd moet worden. Bijvoorbeeld naar een land in de buurt of naar Nederland. De kost en van een medische evacuatie zijn hoog. Houd hier rekening mee en raadpleeg voorafgaand aan uw reis uw reisverzekering. Worden deze kosten niet door uw zorgverzekeraar gedekt? Zorg dan voor een goede reisverzekering.

Dokter of ziekenhuis

Moet u in het buitenland naar de dokter of in een ziekenhuis worden opgenomen? Dan dekt uw basiszorgverzekering deze kosten meestal. Het bedrag dat wordt gedekt, is maximaal gelijk aan de kosten van de behandeling in Nederland. In sommige landen zijn deze kosten hoger dan in Nederland. Het is daarom belangrijk u hiervoor extra te verzekeren. Dat kan via een aanvulling op uw basiszorgverzekering of door een reisverzekering met medische kosten af te sluiten.

Op de website van het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering vindt u informatie over actuele epidemieën, aanbevolen vaccinaties en maatregelen om malaria en andere infectieziekten te voorkomen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een arts of vaccinatiebureau bij u in de buurt.

Ook op de Engelstalige website van de World Health Organization vindt u informatie over epidemieën.

Naar boven

Natuurgeweld

Elk jaar komen in Griekenland bosbranden voor. Vooral in de zomermaanden. Bosbranden kunnen veel schade aanrichten. Wilt u tijdens deze periode naar Griekenland reizen? Volg dan de berichten in de media en informeer u over de situatie.

Griekenland ligt in een aardbevingsgevoelig gebied. Op het Griekse vasteland en de eilanden zijn zo nu en dan lichte aardbevingen. Zware aardbevingen zijn zeldzaam.

Bent u in het land en is er een noodsituatie? Volg dan de aanwijzingen op van de lokale autoriteiten. Als u een georganiseerde reis maakt, houd dan contact met uw reisorganisatie.

Naar boven

Reisdocumenten en visa

U moet altijd een geldig reisdocument bij u hebben als u reist binnen het Schengengebied. U valt namelijk onder de vreemdelingenwetgeving van het land waar u in verblijft of doorheen reist. U moet zich daarom kunnen legitimeren en over een geldig reisdocument beschikken.

Naar boven

Tips van de ambassade

De volgende tips kunnen voor u helpen bij een goede voorbereiding van uw reis.

Denk er aan om op tijd te pinnen.

Betaal zo veel mogelijk met een internationale betaalkaart. Als dit mogelijk is.

Huur een geldkluis bij de receptie van het hotel of de camping.

Kijk goed naar uw reisverzekering. Denk daarbij aan bijvoorbeeld:

  • een onverwachte staking op het vliegveld waardoor u niet naar huis kunt;
  • al het extra gepinde geld apart te verzekeren. De meeste reisverzekeringen houden er rekening mee dat reizigers contant geld meenemen. Maar daar zit vaak een maximum aan. Zorg er wel voor dat u kunt bewijzen dat u veel bij u heeft. Bijvoorbeeld door de pinbonnen te bewaren en bij diefstal aangifte te doen bij de politie.

Kijk of u een omboekingsverzekering kunt afsluiten.

Naar boven

Wijs op reis

Een goede voorbereiding van uw reis kan veel problemen voorkomen. Zorg bijvoorbeeld voor een goede reisverzekering. En let op wat u wel en niet mag meenemen.

Naar boven