NederlandWereldwijd

Mag ik mijn medicijnen meenemen naar het buitenland?

Gebruikt u medicijnen en reist u naar het buitenland? Medicijnen die onder de Opiumwet vallen mag u niet zomaar meenemen naar het buitenland. Hiervoor moet u een verklaring aanvragen.

Stap 1: Zoek uit of uw medicijnen in de Opiumwet staan

Om uit te zoeken of uw medicijnen of bestanddelen daarvan onder de Opiumwet vallen, kunt u dit:

  • navragen bij uw apotheker of arts 
  • zelf opzoeken in de Opiumwet 

Zoek uw medicijn in Lijst I en II van de Opiumwet

Staan uw medicijnen niet in de Opiumwet? Bekijk de lijst met ambassades en consulaten en ga naar de contactgegevens van de vertegenwoordiging van het land waar u naartoe reist in Nederland. Neem contact op met de ambassade of het consulaat. Zij vertellen u wat u moet doen. U hoeft niet verder bij stap 2.

Reist u naar Singapore? Dan gelden er aanvullende eisen om medicijnen mee te mogen nemen. Lees onderaan deze pagina wat de aanvullende eisen zijn.

Als uw medicijn onder de Opiumwet valt, heeft u een verklaring nodig. Bij stap 2 leest u hoe u deze aanvraagt.

Stap 2: Verklaring aanvragen

Als uw medicijn onder de Opiumwet valt, heeft u een verklaring nodig. Deze vraagt u aan bij het CAK. Welke verklaring u nodig heeft hangt af van het land waar u naartoe gaat en hoe lang uw reis duurt. 

Beantwoord een paar vragen op de website van het CAK om te zien welke verklaring u in uw situatie nodig heeft. Ook leest u hier wat u verder moet doen.

Begin op tijd met uw aanvraag

Begin minimaal 4 weken voor vertrek met uw aanvraag. Vertrekt u binnen enkele dagen? Lees op de website van het CAK wat u in uw situatie kunt doen

Neem uw verklaring mee op reis

U krijgt uw verklaring via e-mail of post. Neem de verklaring mee op reis. 

Medicijnen meenemen

Neem uw medicijnen altijd mee in de originele verpakking. Dan is duidelijk dat het om een geneesmiddel gaat.

Stap 3: Legaliseren

Voor sommige landen moet u uw verklaring laten legaliseren. Of dit nodig is voor het land waar u naartoe gaat, kunt u navragen bij de ambassade of het consulaat van dat land.

Neem contact op met de ambassade of het consulaat in Nederland van het land waar u naartoe reist

Lees hoe u uw medicijnverklaring laat legaliseren

Aanvullende informatie Singapore 

Singapore heeft extra eisen voor het meenemen van sommige medicijnen. 

Goedkeuring aanvragen

Bepaalde medicijnen mag u niet zomaar meenemen naar Singapore. Hiervoor moet u vooraf goedkeuring aanvragen bij de Singapore Health Sciences Authority (HSA). Welke medicijnen dit zijn vindt u in het overzicht van de HSA, onder het kopje “Specific regulatory requirements”. Vraag uw goedkeuring minimaal 10 werkdagen voordat u naar Singapore gaat aan. Dan heeft de HSA genoeg tijd om uw aanvraag te beoordelen.

Maximale voorraad meenemen

U mag een voorraad medicijnen van maximaal 3 maanden meenemen naar Singapore. Bevatten uw geneesmiddelen geen gereguleerde/gecontroleerde stoffen? Dan moet u documenten meenemen als bewijs voor persoonlijk gebruik, zoals een brief van uw arts of een kopie van het recept. Deze documenten moeten in het Engels zijn.

Wilt u een voorraad van meer dan 3 maanden meenemen? Dan moet u kunnen toelichten waarom dit nodig is en heeft u toestemming nodig. Dit geldt voor zowel medicijnen met als zonder gereguleerde/gecontroleerde stoffen. 

Ga naar de website van de Health Sciences Authority (informatie in het Engels) voor meer informatie.

Contact

Komt u er niet uit? Wij helpen u graag verder.
Neem contact op met ons.