NederlandWereldwijd

Hoe vraag ik naturalisatie tot Nederlander aan in het buitenland?

Voldoet u aan de voorwaarden om in het buitenland Nederlander te worden via naturalisatie? Dan kunt u uw naturalisatie aanvragen bij de Nederlandse ambassade of het consulaat-generaal in uw woonland.

Bekijk eerst of u voldoet aan de voorwaarden voor naturalisatie.

Hoe werkt naturalisatie?

  1. U maakt de naturalisatietoets.
  2. U verzamelt de nodige documenten.
  3. U maakt een afspraak bij de Nederlandse ambassade of het consulaat-generaal.
  4. U gaat met uw documenten naar de Nederlandse ambassade of het consulaat-generaal.
  5. Daar dient u uw aanvraag in.
  6. U betaalt de kosten voor de naturalisatie.
  7. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) beoordeelt uw aanvraag. Dit duurt maximaal 1 jaar.
  8. U krijgt de uitslag van uw aanvraag.
  9. Is uw aanvraag goedgekeurd? Dan bezoekt u de naturalisatieceremonie, waar u een verklaring van verbondenheid aflegt.

Na de naturalisatieceremonie bent u Nederlander.

Bezwaar maken tegen beslissing IND

Als de IND uw aanvraag afkeurt, krijgt u een brief die uitlegt waarom u geen Nederlander kunt worden. In die brief staat ook hoe u bezwaar kunt maken tegen de beslissing van de IND.

Contact

Komt u er niet uit? Wij helpen u graag verder.
Neem contact op met ons