NederlandWereldwijd

Legaliseren van documenten uit Verenigde Staten van Amerika voor gebruik in Nederland

U wilt een document uit de Verenigde Staten gebruiken in Nederland. U heeft daarvoor legalisatie nodig van de Amerikaanse autoriteiten. Dit gebeurt met een apostille. Dit is een verkorte vorm van legalisatie waarmee u uw document klaarmaakt voor gebruik in Nederland.

Let op: Wilt u een Nederlands document gebruiken in de Verenigde Staten? Kijk dan op de pagina Legaliseren van Nederlandse documenten voor gebruik in het buitenland.

Goed om te weten

  • Engelstalige documenten hoeft u niet te laten vertalen voor gebruik in Nederland.
  • Uw document moet origineel en compleet zijn. Verwijst het document naar andere documenten of bijlagen, dan moeten deze erbij zitten.

Waar laat u uw document legaliseren?

U haalt de apostille bij de Amerikaanse autoriteiten. De contactgegevens vindt u op de site van de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht (HCCH) (informatie in het Engels).

Na legalisatie is het document klaar voor gebruik in Nederland.

U kunt het document ook gebruiken in Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saba en Sint Eustatius.

Let op: Documenten van het Amerikaanse consulaat krijgen geen apostille maar een andere legalisatie. Zie hieronder waar u dat kunt regelen.

Heeft u een document dat is afgegeven door het Amerikaanse consulaat-generaal in Amsterdam? Laat het document dan legaliseren door het Consulair Dienstencentrum in Den Haag.

Na legalisatie is het document klaar voor gebruik in Nederland.

U kunt het document ook gebruiken in Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saba en Sint Eustatius.

Heeft u een document dat is afgegeven door het Amerikaanse consulaat in Willemstad (Curaçao)? Laat het document dan legaliseren door de Dienst Buitenlandse Betrekkingen (DBB) in Willemstad.

Na legalisatie is het document klaar voor gebruik in Nederland.

U kunt het document ook gebruiken in Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saba en Sint Eustatius.

Heeft u het document nog niet?

Lees waar u het document opvraagt als u het nog niet heeft.

Documenten van de burgerlijke stand vraagt u op via Vital Statistics (informatie in het Engels).

De volgende documenten kunt u opvragen:

  • afschrift van een geboorteakte
  • afschrift van een huwelijksakte
  • afschrift van een echtscheidingsakte
  • afschrift van een overlijdensakte

Voor een verklaring van ongehuwd zijn heeft u een affidavit nodig. Een affidavit is een schriftelijke verklaring onder ede die u bij een notaris doet. De notaris bevestigt uw handtekening.

Als u in Nederland bent ingeschreven bij een gemeente, vraagt u de verklaring aan bij de gemeente.

Wilt u een ander document opvragen? Vraag aan de lokale autoriteiten waar u dit kunt doen.

Na legalisatie

Controle van uw document in Nederland

De legalisatie toont niet aan of de inhoud klopt of dat het document echt is. Een gemeente in Nederland, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of een andere instantie kan dit nog controleren. De stempel of de sticker op uw document betekent alleen dat de juiste handtekening op uw document staat.

Geldigheid van uw document

Hoelang uw document of legalisatiestempel geldig is, verschilt per instantie. Neem voor meer informatie contact op met de instantie in Nederland die vraagt om het document.

Contact

Komt u er niet uit? Wij helpen u graag verder.
Neem contact op met ons.