NederlandWereldwijd

Legaliseren van documenten uit Portugal voor gebruik in Nederland

Veel documenten uit Portugal kunt u meteen gebruiken in Nederland. Andere laat u legaliseren door de autoriteiten van Portugal met een apostille. Dit is een verkorte vorm van legalisatie waarmee u uw document klaarmaakt voor gebruik in Nederland.

Let op: Wilt u een Nederlands document gebruiken in Portugal? Kijk dan op de pagina Legaliseren van Nederlandse documenten voor gebruik in het buitenland.

Goed om te weten

 • Meertalige uittreksels van aktes van de burgerlijke stand hoeft u niet te laten vertalen of legaliseren.
 • Is uw document in het Portugees opgesteld? Vraag om een meertalig modelformulier van het document. Is er geen meertalig modelformulier beschikbaar? Laat het document dan vertalen.
 • Uw document moet origineel en compleet zijn. Verwijst het document naar andere documenten of bijlagen, dan moeten deze erbij zitten.

Welke documenten hoeft u niet te laten legaliseren?

De volgende documenten hoeft u niet te laten legaliseren voor gebruik in Nederland.

 • Een meertalige uittreksel van een akte van de burgerlijke stand hoeft u niet te laten legaliseren voor gebruik in Nederland.
 • Een meertalig uittreksel is een formulier met een vertaling in meerdere talen waaronder het Engels.

U kunt een meertalig uittreksel opvragen van een:

 • geboorteakte
 • huwelijksakte
 • echtscheidingsakte
 • overlijdensakte
Let op: Wilt u een meertalig uittreksel gebruiken in Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saba of Sint Eustatius? Laat het uittreksel dan legaliseren.

Een verklaring van ongehuwd zijn hoeft u niet te laten legaliseren voor gebruik in Nederland. Laat een meertalig modelformulier aan de verklaring toevoegen.

Let op: Wilt u het document gebruiken in Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saba of Sint Eustatius? Een meertalig modelformulier is daar niet geldig. Laat uw document vertalen en legaliseren.

Heeft u een verklaring dat u volgens de wet mag trouwen (een verklaring van huwelijksbevoegdheid)? Voor deze verklaring bestaat een meertalig sjabloon. U hoeft de verklaring niet te laten vertalen of legaliseren voor gebruik in Nederland.

U kunt de verklaring ook gebruiken in Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saba en Sint Eustatius.

Een notariële akte of een document van een rechter hoeft u niet te laten legaliseren voor gebruik in Nederland. Is het document in het Portugees opgesteld? Laat het document dan vertalen door een beëdigd vertaler naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Let op: Wilt u het document gebruiken in Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saba of Sint Eustatius? Laat uw document vertalen en legaliseren.

Een document over uw nationaliteit of woon- of verblijfplaats hoeft u niet te laten legaliseren voor gebruik in Nederland. Laat wel een meertalig modelformulier aan het document toevoegen.

Let op: Voor gebruik in Aruba laat u het document vertalen, maar hoeft u het niet te laten legaliseren. Voor gebruik in Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saba of Sint Eustatius laat u het document vertalen en legaliseren.

U kunt documenten die opgemaakt zijn door een Portugese ambassade of consulaat direct gebruiken in Nederland. Legalisatie is niet nodig.

Als het document in het Portugees is opgesteld, moet u het document voor gebruik in Nederland laten vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits. Laat u het document in Nederland vertalen? Dan is legalisatie van de vertaling niet nodig.

U kunt deze documenten ook gebruiken in Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saba en Sint Eustatius.

Voorbeelden van dit soort documenten:

 • verklaring over uw burgerlijke staat
 • verklaring van woonplaats
 • verklaring van in leven zijn

Documenten vrij gebruiken binnen de EU

Documenten zoals aktes van de burgerlijke stand zijn openbare documenten. Openbare documenten hoeft u niet te laten legaliseren voor gebruik in een ander EU-land. Soms moet u een meertalig modelformulier laten toevoegen aan uw document. Op de website van European Justice vindt u meer informatie over openbare documenten.

Welke documenten laat u legaliseren?

De volgende documenten moet u laten legaliseren voor gebruik in Nederland.

Een diploma of getuigschrift laat u legaliseren met een apostille. Is het document in het Portugees opgesteld? Laat het document dan vertalen door een beëdigd vertaler naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Na legalisatie en eventueel vertaling is het document klaar voor gebruik in Nederland.

U kunt het document ook gebruiken in Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saba en Sint Eustatius.

Wilt u een meertalig uittreksel van de burgerlijke stand gebruiken in Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saba of Sint Eustatius? Laat het uittreksel dan legaliseren met een apostille.

Wilt u van een ander document weten of u het moet laten legaliseren? Vraag aan de lokale autoriteiten of dit nodig is.

Check of u een vertaling nodig heeft

Heeft u een document dat is opgesteld in het Portugees? Check of u een meertalig uittreksel van het document kunt krijgen. Of laat een meertalig modelformulier aan uw document toevoegen. Dan hoeft u uw document niet te laten vertalen of legaliseren.

Documenten in het Portugees moet u laten vertalen door een beëdigd vertaler naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

 1. Laat het document vertalen door een beëdigd vertaler uit Portugal.
  Check de lijst met tolken en vertalers in Portugal.
 2. Laat zowel het document als de vertaling legaliseren met een apostille.

 1. Laat (als dit nodig is) het originele document in Portugal legaliseren met een apostille.
 2. Laat het document in Nederland vertalen door een beëdigd vertaler uit Nederland (website Raad voor Rechtsbijstand). U hoeft de vertaling niet te laten legaliseren.

Waar laat u uw document legaliseren?

Laat uw document en eventueel de vertaling legaliseren met een apostille bij de autoriteiten van Portugal. De contactgegevens vindt u op de site van de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht (HCCH) (informatie in het Engels).

Na legalisatie is uw document klaar voor gebruik in Nederland.

U kunt het document ook gebruiken in Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saba en Sint Eustatius.

Heeft u het document nog niet?

Lees waar u het document opvraagt als u het nog niet heeft.

Let op: Check of u een meertalig uittreksel van het document kunt krijgen. Of laat een meertalig modelformulier aan uw document toevoegen. Dan hoeft u uw document niet te laten vertalen of legaliseren.

Bent u in Portugal?

Een afschrift van een akte van de burgerlijke stand vraagt u op bij een willekeurig kantoor van de burgerlijke stand (Conservatória do Registo Civil).

Bent u in Nederland?

Een (meertalig) afschrift van een akte van de burgerlijke stand vraagt u op bij de Portugese ambassade in Den Haag (informatie in het Engels en Portugees).

De volgende documenten kunt u opvragen:

 • afschrift van een geboorteakte
 • afschrift van een huwelijksakte
 • afschrift van een echtscheidingsakte

afschrift van een overlijdensakte

Portugal geeft geen verklaring van ongehuwd zijn af. Vraag een afschrift uit het geboorteregister op. Daar staat uw huwelijkse staat ook op. Het afschrift mag niet ouder dan drie maanden zijn.

Wilt u een ander document opvragen? Vraag aan de lokale autoriteiten waar u dit kunt doen.

Na legalisatie

Controle van uw document in Nederland

De legalisatie toont niet aan of de inhoud klopt of dat het document echt is. Een gemeente in Nederland, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of een andere instantie kan dit nog controleren. De stempel of de sticker op uw document betekent alleen dat de juiste handtekening op uw document staat.

Geldigheid van uw document

Hoelang uw document of legalisatiestempel geldig is, verschilt per instantie. Neem voor meer informatie contact op met de instantie in Nederland die vraagt om het document.