NederlandWereldwijd

Legaliseren van documenten uit Nigeria voor gebruik in Nederland

U wilt een document uit Nigeria gebruiken in Nederland. U heeft daarvoor legalisatie nodig van het Nigeriaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Let op: Wilt u een Nederlands document gebruiken in Nigeria? Kijk dan op de pagina Legaliseren van Nederlandse documenten voor gebruik in het buitenland.

Goed om te weten

 • Engelstalige documenten hoeft u niet te laten vertalen voor gebruik in Nederland.
 • Uw document moet origineel en compleet zijn. Verwijst het document naar andere documenten of bijlagen, dan moeten deze erbij zitten.

Waar laat u uw document legaliseren?

Laat uw document legaliseren door het Nigeriaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Na legalisatie is het document klaar voor gebruik in Nederland.

U kunt het document ook gebruiken in Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saba en Sint Eustatius.

Heeft u het document nog niet?

Lees waar u het document opvraagt als u het nog niet heeft.

Voor gebruik in Nederland heeft u de originele geboorteakte van het bevolkingsregister (National Population Commission (NPC) nodig, of een gelegaliseerde fotokopie van de originele akte.

De NPC is de enige instantie die deze akte mag afgeven. Ga naar het Nigeriaanse ministerie van Buitenlandse zaken voor de legalisatie van de akte.

Leeftijdsverklaring (geboren vóór 14 december 1992 en geboorte niet geregistreerd)

Bent u vóór 14 december 1992 geboren en is uw geboorte nooit wettelijk geregistreerd bij de Local Government Authorities (LGA)? Dan heeft u voor gebruik in Nederland 2 documenten nodig:

 1. Een leeftijdsverklaring (statutory declaration of age / affidavit of age declaration) afgegeven door het Hooggerechtshof van de staat waar u bent geboren, woonde of woont.
  Belangrijk: laat de namen van uw ouders op de verklaring zetten. Laat de foto’s zitten. Zonder de foto’s is het document niet bruikbaar als bewijsstuk bij gemeente of de IND.
 2. Een begeleidende brief (covering letter) van het NPC (National Population Commission). Daar staan de namen van uw ouders al in.

Geboren tussen 14 december 1992 en 1 januari 1995

Bent u geboren tussen 14 december 1992 en 1 januari 1995 en is uw geboorte wel wettelijk geregistreerd bij de Local Government Authorities (LGA)? Dan moet u een ‘certified true copy’ (gewaarmerkt afschrift) van de LGA-registratie overleggen.

Voor gebruik in Nederland heeft u 2 verklaringen nodig:

 1. Een verklaring van ongehuwd zijn (affidavit of bachelorhood / affidavit of spinsterhood).
  Vraag de verklaring op bij het hooggerechtshof van de staat waar u woont of het laatst woonde.
 2. Een verklaring van huwelijkse status (attestation of marital status)
  Vraag deze op bij de lokale overheid van de plaats waar u woont of het laatst woonde.

Een Nigeriaanse huwelijksakte vraagt u op bij de Federal Marriage Registry.

Huwelijk gesloten vóór 23 januari 2019?

Registreer het huwelijk bij de Federal Ministry of Interior middels de re-issue procedure.

Huwelijk gesloten na 23 januari 2019?

Heeft u een akte die niet volgens de Nigeriaanse wet bevoegd is opgemaakt en afgegeven? En bent u niet volgens de Statutory Marriage Act getrouwd? Registreer het huwelijk dan bij de Federal Ministry of Interior.

In Nigeria vraagt u een overlijdensakte aan bij de National Population Commission (NPC). De NPC is de enige instantie die overlijdensaktes mag afgeven.

Wilt u een ander document opvragen? Vraag aan de lokale autoriteiten waar u dit kunt doen.

Hulp nodig bij het opvragen en legaliseren van documenten?

Het Consulair Dienstencentrum in Den Haag kan voor Nederlanders bemiddelen bij het opvragen en legaliseren van documenten uit Nigeria.

Waarschuwing: Het CDC kan u niet helpen bij het verkrijgen van een leeftijdsverklaring (geboren voor 14 december 1992 en geboorte niet geregistreerd) en de begeleidende brief. De National Population Commission (NPC) accepteert wel bemiddelingsaanvragen van een familielid in Nigeria.

Na legalisatie

Controle van uw document in Nederland

De legalisatie toont niet aan of de inhoud klopt of dat het document echt is. Een gemeente in Nederland, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of een andere instantie kan dit nog controleren. De stempel of de sticker op uw document betekent alleen dat de juiste handtekening op uw document staat.

Geldigheid van uw document

Hoelang uw document of legalisatiestempel geldig is, verschilt per instantie. Neem voor meer informatie contact op met de instantie in Nederland die vraagt om het document.

Contact

Komt u er niet uit? Wij helpen u graag verder.
Neem contact op met ons.