NederlandWereldwijd

Legaliseren van documenten uit Mexico voor gebruik in Nederland

U wilt een document uit Mexico gebruiken in Nederland. U heeft daarvoor legalisatie nodig van de Mexicaanse overheid. Dit gebeurt met een apostille. Dit is een verkorte vorm van legalisatie waarmee u uw document klaarmaakt voor gebruik in Nederland.

Let op: Wilt u een Nederlands document gebruiken in Mexico? Kijk dan op de pagina Legaliseren van Nederlandse documenten voor gebruik in het buitenland.

Goed om te weten

  • Documenten in het Spaans moet u laten vertalen voor gebruik in Nederland.
  • De Mexicaanse autoriteiten legaliseren geen vertalingen. Heeft u een document nodig voor een aanvraag bij de Nederlandse ambassade in Mexico? Dan kunt u een in Mexico gemaakte vertaling zonder legalisatie inleveren bij uw aanvraag.
  • Wilt u uw Mexicaanse document in Nederland gebruiken? Laat het originele document in Mexico legaliseren met een apostille. Laat het document daarna in Nederland vertalen.
  • Uw document moet origineel en compleet zijn. Verwijst het document naar andere documenten of bijlagen, dan moeten deze erbij zitten.

Legalisatie van documenten in het Spaans bestaat uit 2 stappen.

Stap 1: Laat uw document legaliseren

Laat het document legaliseren met een apostille.

U haalt de apostille bij de Mexicaanse overheid. De contactgegevens vindt u op de site van de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht (HCCH) (informatie in het Engels).

Aktes van de burgerlijke stand zoals geboorte- en huwelijksaktes vallen onder “State Documents”.

Let op: Documenten van een Mexicaans consulaat krijgen geen apostille maar een andere legalisatie. Lees hieronder waar u dat kunt regelen.

Stap 2: Laat uw document vertalen

Is uw document in het Spaans opgesteld? Voor gebruik in Nederland heeft u een vertaling nodig. Laat het document vertalen door een beëdigd vertaler naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Document van het Mexicaanse consulaat in Oranjestad (Aruba)

Heeft u een Spaanstalig document dat is afgegeven door het Mexicaanse consulaat in Oranjestad (Aruba)?

Volg deze stappen om uw document te laten vertalen en legaliseren:

  1. Laat het document vertalen door een beëdigd vertaler naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits. 
  2. Laat u de vertaling maken door een beëdigd vertaler in Aruba? Laat de vertaling dan ook legaliseren.
  3. Laat u de vertaling in Nederland maken? Dan hoeft u de vertaling niet te laten legaliseren.
    Een beëdigd vertaler in Nederland kunt u vinden op de website van de Raad van Rechtsbijstand (Bureau Wbtv).
  4. Laat het document (en eventueel ook de vertaling) legaliseren door de Directie Wetgeving en Juridische Zaken (DWJZ) in Oranjestad.

Na legalisatie is het document klaar voor gebruik in Nederland.

U kunt het document ook gebruiken in Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saba en Sint Eustatius.

Heeft u het document nog niet?

Lees waar u het document opvraagt als u het nog niet heeft.

Wilt u een ander document opvragen? Vraag aan de lokale autoriteiten waar u dit kunt doen.

Hulp nodig bij het opvragen en legaliseren van uw documenten?

Het Consulair Dienstencentrum kan voor Nederlanders bemiddelen bij het opvragen en legaliseren van documenten uit Mexico.

Na legalisatie

Controle van uw document in Nederland

De legalisatie toont niet aan of de inhoud klopt of dat het document echt is. Een gemeente in Nederland, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of een andere instantie kan dit nog controleren. De stempel of de sticker op uw document betekent alleen dat de juiste handtekening op uw document staat.

Geldigheid van uw document

Hoelang uw document of legalisatiestempel geldig is, verschilt per instantie. Neem voor meer informatie contact op met de instantie in Nederland die vraagt om het document.

Contact

Komt u er niet uit? Wij helpen u graag verder.
Neem contact op met ons.