NederlandWereldwijd

Legaliseren van documenten uit Lesotho voor gebruik in Nederland

U wilt een document uit Lesotho gebruiken in Nederland. U heeft daarvoor legalisatie nodig van de Lesothaanse autoriteiten. Dit gebeurt met een apostille. Dit is een verkorte vorm van legalisatie waarmee u uw document klaarmaakt voor gebruik in Nederland.

Let op: Wilt u een Nederlands document gebruiken in Lesotho? Kijk dan op de pagina Legaliseren van Nederlandse documenten voor gebruik in het buitenland.

Goed om te weten

  • Documenten in het Zuid-Sotho moet u laten vertalen voor gebruik in Nederland. Engelstalige documenten hoeft u niet te laten vertalen.
  • Uw document moet origineel en compleet zijn. Verwijst het document naar andere documenten of bijlagen, dan moeten deze erbij zitten.

Legalisatie van documenten in het Zuid-Sotho bestaat uit 2 stappen.

Stap 1: Laat uw document vertalen

Is uw document in het Zuid-Sotho opgesteld? Voor gebruik in Nederland heeft u een vertaling nodig. Laat het document vertalen door een beëdigd vertaler naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

  1. Laat het document vertalen door een beëdigd vertaler.
  2. Laat zowel het document als de vertaling legaliseren met een apostille.

Ga naar stap 2.

  1. Laat het originele document in Lesotho legaliseren met een apostille.
  2. Laat het gelegaliseerde document in Nederland vertalen door een beëdigd vertaler. U hoeft de vertaling niet te laten legaliseren. Een beëdigd vertaler in Nederland kunt u vinden op de website van de Raad van Rechtsbijstand (Bureau Wbtv).

Ga naar stap 2.

Stap 2: Laat uw document legaliseren

Laat het document en eventueel de vertaling legaliseren met een apostille.

U haalt de apostille bij de Lesothaanse autoriteiten. De contactgegevens vindt u op de site van de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht (HCCH) (informatie in het Engels).

Na legalisatie is het document klaar voor gebruik in Nederland.

U kunt het document ook gebruiken in Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saba en Sint Eustatius.

Heeft u het document nog niet?

Lees waar u het document opvraagt als u het nog niet heeft.

Documenten van de burgerlijke stand vraagt u op bij de Senior District Administrator, P.O. Box MS 174, Maseru. Geef de namen op van de personen om wie het gaat en waar en wanneer de gebeurtenis plaatsvond. 

De volgende documenten kunt u opvragen:

  • afschrift van een geboorteakte 
  • afschrift van een huwelijksakte
  • afschrift van een overlijdensakte

Vraag aan de Lesothaanse autoriteiten waar u een afschrift van een echtscheidingsakte opvraagt.

Vraag aan de Lesothaanse autoriteiten waar u een verklaring van ongehuwd zijn opvraagt.

Wilt u een ander document opvragen? Vraag aan de lokale autoriteiten waar u dit kunt doen.

Hulp nodig bij het opvragen en legaliseren van uw documenten?

Het Consulair Dienstencentrum kan voor Nederlanders bemiddelen bij het opvragen en legaliseren van documenten uit Lesotho.

Na legalisatie

Controle van uw document in Nederland

De legalisatie toont niet aan of de inhoud klopt of dat het document echt is. Een gemeente in Nederland, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of een andere instantie kan dit nog controleren. De stempel of de sticker op uw document betekent alleen dat de juiste handtekening op uw document staat.

Geldigheid van uw document

Hoelang uw document of legalisatiestempel geldig is, verschilt per instantie. Neem voor meer informatie contact op met de instantie in Nederland die vraagt om het document.

Contact

Komt u er niet uit? Wij helpen u graag verder.
Neem contact op met ons.