NederlandWereldwijd

Legaliseren van documenten uit Kameroen voor gebruik in Nederland

U wilt een document uit Kameroen gebruiken in Nederland. U heeft daarvoor legalisatie nodig van het Kameroense ministerie van Buitenlandse Zaken.

Let op: Wilt u een Nederlands document gebruiken in Kameroen? Kijk dan op de pagina Legaliseren van Nederlandse documenten voor gebruik in het buitenland.

Goed om te weten

  • Documenten in het Frans of Engels hoeft u voor gebruik in Nederland niet te laten vertalen.
  • Uw document moet origineel en compleet zijn. Verwijst het document naar andere documenten of bijlagen, dan moeten deze erbij zitten.

Waar laat u uw document legaliseren?

Laat uw document legaliseren door het Kameroense ministerie van Buitenlandse Zaken. 

Na legalisatie is het document klaar voor gebruik in Nederland. 

U kunt het document ook gebruiken in Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saba en Sint Eustatius.

Heeft u het document nog niet? 

Lees waar u het document opvraagt als u het nog niet heeft. 

Een afschrift van een geboorteakte (une copie intégrale récente des deux côtés du registre de naissance) vraagt u op bij de gemeente. Om dit afschrift te laten legaliseren, heeft u ook de originele geboorteakte nodig. Uw ouders of voogden kregen deze bij uw geboorte.

Belangrijk: een kopie van een originele geboorteakte (copie conforme) heeft geen waarde in Nederland.

Te late aangifte van geboorte (tardieve aangifte)

Werd uw geboorte te laat geregistreerd? Dan gebeurde de registratie met toestemming van een rechtbank. Om een afschrift van uw geboorteakte op te vragen heeft u de originele geboorteakte èn de gerechtelijke uitspraak nodig.

Deze gerechtelijke uitspraak vraagt u op bij de rechtbank die de toestemming gaf.

Een afschrift van een huwelijksakte vraagt u op bij het bureau van de burgerlijke stand in de gemeente waar u trouwde.

Een afschrift van een echtscheidingsakte vraagt u op bij de rechtbank die de echtscheiding uitsprak.

Een afschrift van een overlijdensakte vraagt u op bij de gemeente waarin het overlijden plaatsvond.

Vraag hiervoor een afschrift uit het geboorteregister op. Daarop staan al uw geregistreerde levensgebeurtenissen. Bent u ongehuwd, dan blijkt dat uit uw afschrift.

Wilt u een ander document opvragen? Vraag aan de lokale autoriteiten waar u dit kunt doen. 

Hulp nodig bij het opvragen en legaliseren van uw documenten?

Het Consulair Dienstencentrum kan voor Nederlanders bemiddelen bij het opvragen en legaliseren van documenten uit Kameroen.

Na legalisatie

Controle van uw document in Nederland

De legalisatie toont niet aan of de inhoud klopt of dat het document echt is. Een gemeente in Nederland, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of een andere instantie kan dit nog controleren. De stempel of de sticker op uw document betekent alleen dat de juiste handtekening op uw document staat.

Geldigheid van uw document

Hoelang uw document of legalisatiestempel geldig is, verschilt per instantie. Neem voor meer informatie contact op met de instantie in Nederland die vraagt om het document.

Contact

Komt u er niet uit? Wij helpen u graag verder.
Neem contact op met ons.