NederlandWereldwijd

Legaliseren van documenten uit Jemen voor gebruik in Nederland

U wilt een document uit Jemen gebruiken in Nederland. Uw document heeft zowel legalisatie in Jemen als in Nederland nodig.

Let op: Wilt u een Nederlands document gebruiken in Jemen? Kijk dan op de pagina Legaliseren van Nederlandse documenten voor gebruik in het buitenland.

Goed om te weten

 • Documenten in het Arabisch moet u laten vertalen voor gebruik in Nederland.
 • Uw document moet origineel en compleet zijn. Verwijst het document naar andere documenten of bijlagen, dan moeten deze erbij zitten.

Legalisatie van documenten in het Arabisch bestaat uit 3 stappen.

Stap 1: Laat uw document vertalen

Is uw document in het Arabisch opgesteld? Voor gebruik in Nederland heeft u een vertaling nodig. Laat het document vertalen door een beëdigd vertaler naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

 1. Laat het document vertalen door een beëdigd vertaler. 
 2. Laat zowel het document als de vertaling legaliseren. 

Ga naar stap 2. 

 1. Laat het originele document in Jemen legaliseren. Hoe u dat doet, leest u bij stap 2 en 3.
 2. Laat het gelegaliseerde document in Nederland vertalen door een beëdigd vertaler. Een beëdigd vertaler in Nederland kunt u vinden op de website van de Raad van Rechtsbijstand (Bureau Wbtv).

Stap 2: Laat uw document legaliseren in Jemen

Laat uw document legaliseren bij het Jemenitische ministerie van Buitenlandse Zaken in Sana'a of één van de consulaire kantoren (dependances) in het Zuiden van het land.

Let op: Heeft u het document in Jemen door een beëdigd vertaler laten vertalen? Laat de vertaling dan ook legaliseren bij het Jemenitische ministerie van Buitenlandse Zaken.

Stap 3: Laat uw document legaliseren in Nederland

De Nederlandse ambassade in Jemen is gesloten. Daardoor kunnen uw documenten geen Nederlandse legalisatie in Jemen krijgen. Doorloop de volgende stappen om uw document in Nederland te laten legaliseren:

 1. Vraag bij de Jemenitische ambassade in Den Haag een consulaire verklaring op over uw document. 
 2. Laat de consulaire verklaring legaliseren door het Consulair Dienstencentrum in Den Haag. Dit kan alleen als het originele gelegaliseerde document en de vertaling erbij zitten.

Na deze stappen is het document klaar voor gebruik in Nederland.

U kunt het document ook gebruiken in Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saba en Sint Eustatius.

Heeft u het document nog niet?

Lees waar u het document opvraagt als u het nog niet heeft.

Vraag aan de Jemenitische autoriteiten waar u deze documenten van de burgerlijke stand opvraagt:

 • afschrift van een geboorteakte
 • afschrift van een huwelijksakte
 • afschrift van een echtscheidingsakte
 • afschrift van een overlijdensakte

Vraag aan de Jemenitische autoriteiten waar u een verklaring van ongehuwd zijn opvraagt.

Wilt u een ander document opvragen? Vraag aan de lokale autoriteiten waar u dit kunt doen.

Na legalisatie

Controle van uw document in Nederland

De legalisatie toont niet aan of de inhoud klopt of dat het document echt is. Een gemeente in Nederland, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of een andere instantie kan dit nog controleren. De stempel of de sticker op uw document betekent alleen dat de juiste handtekening op uw document staat.

Geldigheid van uw document

Hoelang uw document of legalisatiestempel geldig is, verschilt per instantie. Neem voor meer informatie contact op met de instantie in Nederland die vraagt om het document.

Contact

Komt u er niet uit? Wij helpen u graag verder.
Neem contact op met ons.