NederlandWereldwijd

Legaliseren van documenten uit Jamaica voor gebruik in Nederland

U wilt een document uit Jamaica gebruiken in Nederland. U heeft daarvoor legalisatie nodig van het Jamaicaanse ministerie van Buitenlandse Zaken en Handel. Dit gebeurt met een apostille. Dit is een verkorte vorm van legalisatie waarmee u uw document klaarmaakt voor gebruik in Nederland.

Let op: Wilt u een Nederlands document gebruiken in Jamaica? Kijk dan op de pagina Legaliseren van Nederlandse documenten voor gebruik in het buitenland.

Goed om te weten

  • Engelstalige documenten hoeft u niet te laten vertalen voor gebruik in Nederland. 
  • Uw document moet origineel en compleet zijn. Verwijst het document naar andere documenten of bijlagen, dan moeten deze erbij zitten.

Waar laat u uw document legaliseren?

U haalt de apostille bij het Jamaicaanse ministerie van Buitenlandse Zaken en Handel. De contactgegevens vindt u op de site van de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht (HCCH) (informatie in het Engels).

Na legalisatie is het document klaar voor gebruik in Nederland.

U kunt het document ook gebruiken in Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saba en Sint Eustatius.

Let op: Documenten van het Jamaicaanse consulaat krijgen geen apostille maar een andere legalisatie. Zie hieronder waar u dat kunt regelen.

Heeft u een document dat is afgegeven door het Jamaicaanse consulaat in Oranjestad (Aruba)?

Heeft u een document dat is afgegeven door het Jamaicaanse consulaat in Willemstad (Curaçao)?

Na legalisatie is het document klaar voor gebruik in Nederland. 

U kunt het document ook gebruiken in Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saba en Sint Eustatius.

Heeft u het document nog niet?

Lees waar u het document opvraagt als u het nog niet heeft.

Documenten van de burgerlijke stand vraagt u op bij het Registrar General's Department (RGD) (informatie in het Engels), Twickenham Park, Spanish Town.

De volgende documenten kunt u opvragen:

  • afschrift van een geboorteakte (birth registration certificate)
  • afschrift van een huwelijksakte (marriage certificate)
  • afschrift van een overlijdensakte (death registration certificate)

Een verklaring van ongehuwd zijn (certificate of no-impediment to marriage) vraagt u op bij het Registrar General's Department (RGD), Twickenham Park, Spanish Town.

Een afschrift van een echtscheidingsakte (divorce certificate) vraagt u op bij het hooggerechtshof (Registrar of the Supreme Court) in Kingston.

Wilt u een ander document opvragen? Vraag aan de lokale autoriteiten waar u dit kunt doen.

Na legalisatie

Controle van uw document in Nederland

De legalisatie toont niet aan of de inhoud klopt of dat het document echt is. Een gemeente in Nederland, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of een andere instantie kan dit nog controleren. De stempel of de sticker op uw document betekent alleen dat de juiste handtekening op uw document staat.

Geldigheid van uw document

Hoelang uw document of legalisatiestempel geldig is, verschilt per instantie. Neem voor meer informatie contact op met de instantie in Nederland die vraagt om het document.

Contact

Komt u er niet uit? Wij helpen u graag verder.
Neem contact op met ons.