NederlandWereldwijd

Legaliseren van documenten uit Ierland voor gebruik in Nederland

Veel documenten uit Ierland kunt u meteen gebruiken in Nederland. Andere laat u legaliseren door het Ierse ministerie van Buitenlandse Zaken met een apostille. Dit is een verkorte vorm van legalisatie waarmee u uw document klaarmaakt voor gebruik in Nederland.

Let op: Wilt u een Nederlands document gebruiken in Ierland? Kijk dan op de pagina Legaliseren van Nederlandse documenten voor gebruik in het buitenland.

Goed om te weten

  • Documenten zoals een geboorte-, huwelijks-, scheidings- of overlijdensakte hoeft u niet te laten legaliseren.
  • Engelstalige documenten hoeft u niet te laten vertalen voor gebruik in Nederland.
  • Uw document moet origineel en compleet zijn. Verwijst het document naar andere documenten of bijlagen, dan moeten deze erbij zitten.

Welke documenten hoeft u niet te laten legaliseren?  

De volgende documenten uit Ierland hoeft u niet te laten legaliseren voor gebruik in Nederland.

Een akte van de burgerlijke stand hoeft u niet te laten vertalen of legaliseren voor gebruik in Nederland.  

De volgende documenten kunt u opvragen:  

  • afschrift van een geboorteakte
  • afschrift van een huwelijksakte  
  • afschrift van een echtscheidingsakte
  • afschrift van een overlijdensakte
Let op: Wilt u het document gebruiken in Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saba of Sint Eustatius? Laat uw document legaliseren.  

Een verklaring van ongehuwd zijn hoeft u niet te laten vertalen of legaliseren voor gebruik in Nederland.

Let op: Wilt u het document gebruiken in Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saba of Sint Eustatius? Laat uw document legaliseren.

Een document over uw nationaliteit of woon- of verblijfplaats hoeft u niet te laten vertalen of legaliseren voor gebruik in Nederland. 

Let op: Wilt u het document gebruiken in Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saba of Sint Eustatius? Laat uw document legaliseren.

Een notariële akte of een document van een rechter hoeft u niet te laten vertalen of legaliseren voor gebruik in Nederland.

Let op: Wilt u het document gebruiken in Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saba of Sint Eustatius? Laat uw document legaliseren.

Een document van een ambassade of consulaat van Ierland hoeft u voor gebruik in Nederland niet te laten vertalen of legaliseren.

U kunt het document ook gebruiken in Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saba en Sint Eustatius.

Documenten vrij gebruiken binnen de EU

Documenten zoals aktes van de burgerlijke stand zijn openbare documenten. Openbare documenten hoeft u niet te laten legaliseren voor gebruik in een ander EU-land. Soms moet u een meertalig modelformulier laten toevoegen aan uw document. Op de website van European Justice vindt u meer informatie over openbare documenten.

Welke documenten laat u legaliseren?

De volgende documenten moet u laten legaliseren voor gebruik in Nederland. 

Een diploma of getuigschrift laat u legaliseren met een apostille. 

Na legalisatie is het document klaar voor gebruik in Nederland.

U kunt het document ook gebruiken in Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saba en Sint Eustatius.

Wilt u van een ander document weten of u het moet laten legaliseren? Vraag aan de lokale autoriteiten of dit nodig is.

Waar laat u uw document legaliseren?

Laat uw document legaliseren met een apostille bij het Ierse ministerie van Buitenlandse Zaken. De contactgegevens vindt u op de site van de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht (HCCH) (informatie in het Engels).

Na legalisatie is uw document klaar voor gebruik in Nederland.

U kunt het document ook gebruiken in Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saba en Sint Eustatius.

Heeft u het document nog niet?

Lees waar u het document opvraagt als u het nog niet heeft.

Een afschrift van een geboorte-, huwelijks of overlijdensakte vraagt u op bij de burgerlijke stand van de gemeente waar de gebeurtenis plaatsvond.

Een verklaring van ongehuwd zijn laat u opstellen bij een notaris. De Ierse ambassade in Den Haag kan dit ook voor u doen.

Een afschrift van een echtscheidingsakte vraagt u op bij de rechtbank waar de gebeurtenis plaatsvond.

Wilt u een ander document opvragen? Vraag aan de lokale autoriteiten waar u dit kunt doen.

Contact

Komt u er niet uit? Wij helpen u graag verder.
Neem contact op met ons.