NederlandWereldwijd

Legaliseren van documenten uit de Filipijnen voor gebruik in Nederland

U wilt een document uit de Filipijnen gebruiken in Nederland. U heeft daarvoor legalisatie nodig van het Filipijnse ministerie van Buitenlandse Zaken. Dit gebeurt met een apostille. Dit is een verkorte vorm van legalisatie waarmee u uw document klaarmaakt voor gebruik in Nederland.

Let op: Wilt u een Nederlands document gebruiken in de Filipijnen? Kijk dan op de pagina Legaliseren van Nederlandse documenten voor gebruik in het buitenland.

Goed om te weten

 • Documenten in het Filipijns moet u laten vertalen voor gebruik in Nederland. Engelstalige documenten hoeft u niet te laten vertalen.
 • Uw document moet origineel en compleet zijn. Verwijst het document naar andere documenten of bijlagen, dan moeten deze erbij zitten.

Legalisatie van documenten in het Filipijns bestaat uit 2 stappen.

Stap 1: Laat uw document vertalen

Is uw document in het Filipijns opgesteld? Voor gebruik in Nederland heeft u een vertaling nodig. Laat het document vertalen door een beëdigd vertaler naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

 1. Laat het document vertalen door een beëdigd vertaler.
 2. Laat zowel het document als de vertaling legaliseren met een apostille.

Ga naar stap 2.

 1. Laat het originele document in de Filipijnen legaliseren met een apostille.
 2. Laat het gelegaliseerde document in Nederland vertalen door een beëdigd vertaler. U hoeft de vertaling niet te laten legaliseren.
  Een beëdigd vertaler in Nederland kunt u vinden op de website van de Raad van Rechtsbijstand (Bureau Wbtv).

Ga naar stap 2.

Heeft u een Spaanstalig document dat is afgegeven door het Filipijnse consulaat in Oranjestad (Aruba)?

 • Laat het document vertalen door een beëdigd vertaler naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits. 
 • Laat u de vertaling maken door een beëdigd vertaler in Aruba? Laat de vertaling dan ook legaliseren.
 • Laat u de vertaling in Nederland maken? Dan hoeft u de vertaling niet te laten legaliseren.
  Een beëdigd vertaler in Nederland kunt u vinden op de website van de Raad van Rechtsbijstand (Bureau Wbtv).

Ga naar stap 2.

Stap 2: Laat uw document legaliseren

Laat het document en eventueel de vertaling legaliseren met een apostille.

U haalt de apostille bij Filipijnse ministerie van Buitenlandse Zaken. De contactgegevens vindt u op de site van de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht (HCCH) (informatie in het Engels).

Na legalisatie is het document klaar voor gebruik in Nederland.

U kunt het document ook gebruiken in Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saba en Sint Eustatius.

Let op: Documenten van het Filipijnse consulaat krijgen geen apostille maar een andere legalisatie. Zie hieronder waar u dat kunt regelen.

Heeft u een document dat is afgegeven door het Filipijnse consulaat in Oranjestad (Aruba)?

Na legalisatie is het document klaar voor gebruik in Nederland.

U kunt het document ook gebruiken in Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saba en Sint Eustatius.

Heeft u het document nog niet?

Lees waar u het document opvraagt als u het nog niet heeft.

Documenten van de burgerlijke stand kunt u opvragen bij de Filipijnse overheidssites PSA (informatie in het Engels), voorheen National Statistics Office – NSO, en bij Ecensus (informatie in het Engels). U ontvangt uw akte op veiligheidspapier met een barcode.

De volgende documenten kunt u opvragen:

 • afschrift van een geboorteakte
 • afschrift van een huwelijksakte
 • afschrift van een echtscheidingsakte
 • afschrift van een overlijdensakte

Een verklaring van ongehuwd zijn wordt CENOMAR (Certificate of No Marriage) genoemd. U kunt dit certificaat opvragen via de Filipijnse overheidssite PSA (informatie in het Engels), voorheen National Statistics Office – NSO. U ontvangt uw akte op veiligheidspapier met een barcode.

Aanvullende verklaring bij gegevens PSA

Het kan zijn dat de gegevens van het Filipijnse Bureau voor Statistiek (PSA) niet helemaal bijgewerkt zijn. U krijgt in dat geval een verklaring van ongehuwd zijn tot een bepaalde datum. Hierop staat dat u tot die datum niet voorkomt in het huwelijksregister.

Hoe werkt het verder?

Voor de periode vanaf die datum laat u een affidavit opstellen. Dat is een verklaring onder ede die u bij de notaris aflegt. U heeft hierbij een kopie van uw geboorteakte nodig. Laat de affidavit eerst legaliseren door een rechtbank (Regional Trial Court). Daarna kunt u met uw documenten naar het Filipijnse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Wilt u een ander document opvragen? Vraag aan de lokale autoriteiten waar u dit kunt doen.

Hulp nodig bij het opvragen en legaliseren van uw documenten?

Het Consulair Dienstencentrum kan voor Nederlanders bemiddelen bij het opvragen en legaliseren van documenten uit de Filipijnen.

Na legalisatie

Controle van uw document in Nederland

De legalisatie toont niet aan of de inhoud klopt of dat het document echt is. Een gemeente in Nederland, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of een andere instantie kan dit nog controleren. De stempel of de sticker op uw document betekent alleen dat de juiste handtekening op uw document staat.

Geldigheid van uw document

Hoelang uw document of legalisatiestempel geldig is, verschilt per instantie. Neem voor meer informatie contact op met de instantie in Nederland die vraagt om het document.

Contact

Komt u er niet uit? Wij helpen u graag verder.
Neem contact op met ons.