NederlandWereldwijd

Legaliseren van documenten uit Egypte voor gebruik in Nederland

U wilt een Egyptisch document gebruiken in Nederland. U heeft legalisatie nodig van het Egyptische ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarna legaliseert de Nederlandse ambassade in Caïro uw document.

Let op: Wilt u een Nederlands document gebruiken in Egypte? Kijk dan op de pagina Legaliseren van Nederlandse documenten voor gebruik in het buitenland.

Goed om te weten

 • Documenten in het Arabisch moet u laten vertalen voor gebruik in Nederland.
 • De Egyptische burgerlijke stand kan een tweetalig digitaal officieel afschrift afgeven van geboorte-, huwelijks-, echtscheidings- en overlijdensaktes. U kunt een tweetalig afschrift aanvragen in het Arabisch en Nederlands/Engels/Frans/Duits. Een tweetalig afschrift hoeft u niet meer te laten vertalen.
 • Uw document moet origineel en compleet zijn. Verwijst het naar andere documenten of bijlagen? Dan moeten deze erbij zitten.

Legalisatie van documenten in het Arabisch bestaat uit 3 stappen.

Stap 1: Laat uw document vertalen

Is uw document in het Arabisch opgesteld? Voor gebruik in Nederland heeft u een vertaling nodig. Laat het document vertalen door een beëdigd vertaler naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Let op: Gaat het om een afschrift van een geboorte-, huwelijks-, echtscheidings- of overlijdensakte? Of om een toevoeging op een afschrift? Dan kunt u terecht bij de Egyptische burgerlijke stand. Deze geeft tweetalige digitale afschriften af. De tweetalige afschriften kunnen in het Arabisch en Nederlands/Engels/Frans/Duits afgegeven worden. U hoeft een tweetalig afschrift niet meer te laten vertalen. De burgerlijke stand (El Segal El Medani) is gevestigd aan Abbassiya Square.
 1. Laat het document vertalen door het vertaalbureau van het Egyptische ministerie dat het document heeft afgegeven. Let erop dat een vertaalbureau van de overheid het document vertaalt. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Caïro accepteert geen andere vertalingen.
 2. Laat zowel het document als de vertaling legaliseren.

Ga naar stap 2.

 1. Laat het originele document in Egypte legaliseren. Hoe u dat doet, leest u bij stap 2 en 3.
 2. Laat het gelegaliseerde document in Nederland vertalen door een beëdigd vertaler. U hoeft de vertaling niet te laten legaliseren.
  Een beëdigd vertaler in Nederland kunt u vinden op de website van de Raad van Rechtsbijstand (Bureau Wbtv).

Stap 2: Legalisatie door de Egyptische autoriteiten

Laat uw document en eventueel de vertaling eerst legaliseren bij het Egyptische ministerie van Buitenlandse Zaken.

Ga naar stap 3.

Stap 3: Legalisatie door de Nederlandse ambassade in Caïro

Laat uw document en eventueel de vertaling daarna legaliseren door de Nederlandse ambassade in Cairo.

Voor het legaliseren van documenten is een afspraak nodig. Maak een afspraak via het online afsprakensysteem.

Bekijk het overzicht van de consulaire tarieven voor de kosten en hoe u kunt betalen.

 • Het duurt meestal 1 werkdag voordat uw document gelegaliseerd is.
 • Als uw document klaar is, informeert de ambassade u daarover.
 • De ambassade stuurt geen documenten per post.
 • U kunt uw document ophalen op maandag, woensdag, donderdag en zondag tussen 8.00 en 12.00 uur. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. Bekijk voordat u komt de dagen waarop de ambassade gesloten is.

Na deze legalisaties is het document klaar voor gebruik in Nederland.

U kunt het document ook gebruiken in Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saba en Sint Eustatius.

Heeft u het document nog niet?

Lees waar u het document opvraagt als u het nog niet heeft.

Een geboorte- of overlijdensakte vraagt u op via het bevolkingsregister (El Segel El Madany). U krijgt dan een origineel elektronisch afschrift. De ambassade legaliseert alleen originele documenten (dus geen kopieën of gewaarmerkte kopieën).

Een huwelijks- of echtscheidingsakte vraagt u op via het bevolkingsregister (El Segel El Madany). U krijgt dan een origineel elektronisch afschrift. De ambassade legaliseert alleen originele documenten (dus geen kopieën of gewaarmerkte kopieën).

Voor legalisatie van het afschrift heeft u niet alleen een vertaling van het originele uittreksel nodig. U heeft ook een kopie nodig van de originele handgeschreven huwelijks- of echtscheidingsakte.

Opvragen in Egypte

Een verklaring van ongehuwd zijn vraagt u op via het bevolkingsregister (El Segel El Madany). U krijgt dan een origineel elektronisch afschrift.

De Nederlandse ambassade in Caïro legaliseert alleen nog een verklaring van ongehuwd zijn die is verstrekt door het Egyptische bevolkingsregister.

Opvragen in Nederland

In Nederland kan een Egyptisch staatsburger een eigen verklaring laten opstellen bij de Egyptische ambassade in Den Haag. Daarna laat u het document nog legaliseren door het Consulair Dienstencentrum van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag.

Wilt u een ander document opvragen? Vraag aan de lokale autoriteiten waar u dit kunt doen.

Na legalisatie

Controle van uw document in Nederland

De legalisatie toont niet aan of de inhoud klopt of dat het document echt is. Een gemeente in Nederland, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of een andere instantie kan dit nog controleren. De stempel of de sticker op uw document betekent alleen dat de juiste handtekening op uw document staat.

Geldigheid van uw document

Hoelang uw document of legalisatiestempel geldig is, verschilt per instantie. Neem voor meer informatie contact op met de instantie in Nederland die vraagt om het document.

Contact

Komt u er niet uit? Wij helpen u graag verder.
Neem contact op met ons.