NederlandWereldwijd

Legaliseren van documenten uit Ecuador voor gebruik in Nederland

U wilt een document uit Ecuador gebruiken in Nederland. U heeft daarvoor legalisatie nodig van het Ecuadoraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Dit gebeurt met een apostille. Dit is een verkorte vorm van legalisatie waarmee u uw document klaarmaakt voor gebruik in Nederland.

Let op: Wilt u een Nederlands document gebruiken in Ecuador? Kijk dan op de pagina Legaliseren van Nederlandse documenten voor gebruik in het buitenland.

Goed om te weten

 • Documenten in het Spaans moet u laten vertalen voor gebruik in Nederland.
 • Uw document moet origineel en compleet zijn. Verwijst het document naar andere documenten of bijlagen, dan moeten deze erbij zitten.

Legalisatie van documenten in het Spaans bestaat uit 2 stappen.

Stap 1: Laat uw document vertalen

Is uw document in het Spaans opgesteld? Voor gebruik in Nederland heeft u een vertaling nodig. Laat het document vertalen door een beëdigd vertaler naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

 1. Laat het document vertalen door een beëdigd vertaler.
 2. Laat zowel het document als de vertaling legaliseren met een apostille.

Ga naar stap 2.

 1. Laat het originele document in Ecuador legaliseren met een apostille.
 2. Laat het gelegaliseerde document in Nederland vertalen door een beëdigd vertaler. U hoeft de vertaling niet te laten legaliseren.
  Een beëdigd vertaler in Nederland kunt u vinden op de website van de Raad van Rechtsbijstand (Bureau Wbtv).

Ga naar stap 2.

Heeft u een Spaanstalig document dat is afgegeven door het Ecuadoraanse consulaat in Oranjestad (Aruba)?

 • Laat het document vertalen door een beëdigd vertaler naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits. 
 • Laat u de vertaling maken door een beëdigd vertaler in Aruba? Laat de vertaling dan ook legaliseren.
 • Laat u de vertaling in Nederland maken? Dan hoeft u de vertaling niet te laten legaliseren.
  Een beëdigd vertaler in Nederland kunt u vinden op de website van de Raad van Rechtsbijstand (Bureau Wbtv).

Ga naar stap 2.

Stap 2: Laat uw document legaliseren

Laat het document en eventueel de vertaling legaliseren met een apostille.

U haalt de apostille bij Ecuadoraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De contactgegevens vindt u op de site van de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht (HCCH) (informatie in het Engels).

Na legalisatie is het document klaar voor gebruik in Nederland.

U kunt het document ook gebruiken in Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saba en Sint Eustatius.

Let op: Documenten van het Ecuadoraanse consulaat krijgen geen apostille maar een andere legalisatie. Zie hieronder waar u dat kunt regelen.

Heeft u een document dat is afgegeven door het Ecuadoraanse consulaat in Oranjestad (Aruba)?

Heeft u het document nog niet?

Lees waar u het document opvraagt als u het nog niet heeft.

Documenten van de burgerlijke stand kunt u opvragen bij 1 van deze instanties:

 • De burgerlijke stand (corporación registro civil de Guayaquil)
 • Het bevolkingsregister (registro civil Identificación y Cedulación)

De volgende documenten kunt u opvragen:

 • afschrift van een geboorteakte
 • afschrift van een huwelijksakte
 • afschrift van de echtscheidingsakte (aantekening op huwelijksakte)

Een afschrift van een overlijdensakte kunt u opvragen bij 1 van deze instanties:

 • Bij de burgerlijke stand in de laatste woonplaats van de overledene (registro civil Identificación y Cedulación).
 • Bij de burgerlijke stand in Guayaquil (corporación registro civil de Guayaquil).
 • Bij het algemene overlijdensregister (dirección general del registro civil de Quito)

Een verklaring van ongehuwd zijn kunt u opvragen bij de burgerlijke stand (registro civil, Identificación y Cedulación). Dit doet u in de plaats waar u het laatst woonde of woont.

Lukt dit niet? Dan kunt u een eigen verklaring laten opstellen bij een notaris. U heeft daarbij 2 getuigen nodig die u zelf meeneemt.

Wilt u een ander document opvragen? Vraag aan de lokale autoriteiten waar u dit kunt doen.

Hulp nodig bij het opvragen en legaliseren van uw documenten?

Het Consulair Dienstencentrum kan voor Nederlanders bemiddelen bij het opvragen en legaliseren van documenten uit Ecuador.

Na legalisatie

Controle van uw document in Nederland

De legalisatie toont niet aan of de inhoud klopt of dat het document echt is. Een gemeente in Nederland, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of een andere instantie kan dit nog controleren. De stempel of de sticker op uw document betekent alleen dat de juiste handtekening op uw document staat.

Geldigheid van uw document

Hoelang uw document of legalisatiestempel geldig is, verschilt per instantie. Neem voor meer informatie contact op met de instantie in Nederland die vraagt om het document.

Contact

Komt u er niet uit? Wij helpen u graag verder.
Neem contact op met ons.