NederlandWereldwijd

Legaliseren van documenten uit Dominicaanse Republiek voor gebruik in Nederland

U wilt een document uit de Dominicaanse Republiek gebruiken in Nederland. U heeft daarvoor legalisatie nodig van het Dominicaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Dit gebeurt met een apostille. Dit is een verkorte vorm van legalisatie waarmee u uw document klaarmaakt voor gebruik in Nederland.

Let op: Wilt u een Nederlands document gebruiken in de Dominicaanse Republiek? Kijk dan op de pagina Legaliseren van Nederlandse documenten voor gebruik in het buitenland.

Goed om te weten

 • Documenten in het Spaans moet u laten vertalen voor gebruik in Nederland.
 • Uw document moet origineel en compleet zijn. Verwijst het document naar andere documenten of bijlagen, dan moeten deze erbij zitten.

Legalisatie van documenten in het Spaans bestaat uit 2 stappen.

Stap 1: Laat uw document vertalen

Is uw document in het Spaans opgesteld? Voor gebruik in Nederland heeft u een vertaling nodig. Laat het document vertalen door een beëdigd vertaler naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

 1. Laat het document vertalen door een beëdigd vertaler.
 2. Laat zowel het document als de vertaling legaliseren met een apostille.

Ga naar stap 2.

 1. Laat het originele document in Dominicaanse Republiek legaliseren met een apostille.
 2. Laat het gelegaliseerde document in Nederland vertalen door een beëdigd vertaler. U hoeft de vertaling niet te laten legaliseren.
  Een beëdigd vertaler in Nederland kunt u vinden op de website van de Raad van Rechtsbijstand (Bureau Wbtv).

Ga naar stap 2.

Heeft u een Spaanstalig document dat is afgegeven door het Dominicaanse consulaat in Oranjestad (Aruba) of Willemstad (Curaçao)?

 • Laat het document vertalen door een beëdigd vertaler naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits. 
 • Laat u de vertaling maken door een beëdigd vertaler in Aruba of Curaçao? Laat de vertaling dan ook legaliseren.
 • Laat u de vertaling in Nederland maken? Dan hoeft u de vertaling niet te laten legaliseren.
  Een beëdigd vertaler in Nederland kunt u vinden op de website van de Raad van Rechtsbijstand (Bureau Wbtv).

Ga naar stap 2.

Stap 2: Laat uw document legaliseren

Laat het document en eventueel de vertaling legaliseren met een apostille. Het Dominicaanse ministerie van Buitenlandse Zaken geeft de apostilles af. U kunt de apostille online aanvragen via het MIREX Servicios portaal (informatie in het Spaans).

De contactgegevens van het Dominicaanse ministerie van Buitenlandse Zaken vindt u op de site van de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht (HCCH) (informatie in het Engels).

Na legalisatie is het document klaar voor gebruik in Nederland.

U kunt het document ook gebruiken in Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saba en Sint Eustatius.

Let op: Documenten van het Dominicaanse consulaat krijgen geen apostille maar een andere legalisatie. Zie hieronder waar u dat kunt regelen.

Heeft u een document dat is afgegeven door het Dominicaanse consulaat in Oranjestad (Aruba)?

Heeft u een document dat is afgegeven door het Dominicaanse consulaat in Willemstad (Curaçao)?

Na legalisatie is het document klaar voor gebruik in Nederland.

U kunt het document ook gebruiken in Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saba en Sint Eustatius.

Heeft u het document nog niet?

Lees waar u het document opvraagt als u het nog niet heeft.

Documenten van de burgerlijke stand kunt u op 2 manieren opvragen:

 • Bij het lokale burgerlijk registerkantoor (oficialía del estado civil), waar de geboorteplaats onder valt.
 • Schriftelijk bij het Centraal Nationaal Register (Junta Central Electoral, Oficina Central del Estado Civil) in Santo Domingo. Geef daarbij de geboorteplaats en het jaar van de geboorte door.

De volgende documenten kunt u hier opvragen:

 • afschrift van een geboorteakte (acta de nacimiento in extensa)
 • afschrift van een huwelijksakte
 • afschrift van een overlijdensakte

Een verklaring van ongehuwd zijn (declaración de solteria) kunt u op 2 manieren verkrijgen:

 • Bij het Centraal Nationaal Register (Oficina Central del Estado Civil) in Santo Domingo.
 • U laat deze verklaring door een notaris opstellen. U heeft hier minimaal 2 getuigen bij nodig. Het maximaal aantal getuigen is 7.

Een afschrift van een echtscheidingsakte kunt u op 2 manieren opvragen:

 • Bij het lokale burgerlijk registerkantoor (oficialía del estado civil), waar de echtscheiding is voltrokken.
 • Schriftelijk bij Directoraat Generaal (Dirección General de las Oficialías del Estado Civil de la República) in Santo Domingo. Geef daarbij de geboorteplaats en het jaar van de geboorte door.

Is de geboorte niet binnen de wettelijke termijn geregistreerd? Dan is de geboorte bij een rechtbank geregistreerd. Een afschrift van de tardieve (verlate) akte kunt op 2 manieren opvragen:

 • Bij de rechtbank waar de akte is opgemaakt.
 • Schriftelijk bij de afdeling van het Centraal Nationaal Register (Direccion Nacional del Registro Civil), waar een tweede origineel wordt bewaard.

Wilt u een ander document opvragen? Vraag aan de lokale autoriteiten waar u dit kunt doen.

Hulp nodig bij het opvragen en legaliseren van uw documenten?

Het Consulair Dienstencentrum kan voor Nederlanders bemiddelen bij het opvragen en legaliseren van documenten uit Dominicaanse Republiek.

Na legalisatie

Controle van uw document in Nederland

De legalisatie toont niet aan of de inhoud klopt of dat het document echt is. Een gemeente in Nederland, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of een andere instantie kan dit nog controleren. De stempel of de sticker op uw document betekent alleen dat de juiste handtekening op uw document staat.

Geldigheid van uw document

Hoelang uw document of legalisatiestempel geldig is, verschilt per instantie. Neem voor meer informatie contact op met de instantie in Nederland die vraagt om het document.

Contact

Komt u er niet uit? Wij helpen u graag verder.
Neem contact op met ons.