NederlandWereldwijd

Legaliseren van documenten uit Chili voor gebruik in Nederland

U wilt een document uit Chili gebruiken in Nederland. U heeft daarvoor legalisatie nodig van de Chileense autoriteiten. Dit gebeurt met een apostille. Dit is een verkorte vorm van legalisatie waarmee u uw document klaarmaakt voor gebruik in Nederland.

Let op: Wilt u een Nederlands document gebruiken in Chili? Kijk dan op de pagina Legaliseren van Nederlandse documenten voor gebruik in het buitenland.

Goed om te weten

 • Documenten in het Spaans moet u laten vertalen voor gebruik in Nederland.
 • Uw document moet origineel en compleet zijn. Verwijst het document naar andere documenten of bijlagen, dan moeten deze erbij zitten.

Legalisatie van documenten in het Spaans bestaat uit 2 stappen.

Stap 1: Laat uw document vertalen

Is uw document in het Spaans opgesteld? Voor gebruik in Nederland heeft u een vertaling nodig. Laat het document vertalen door een beëdigd vertaler naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

 1. Laat het document vertalen door een beëdigd vertaler.
 2. Laat zowel het document als de vertaling legaliseren met een apostille.

Ga naar stap 2.

 1. Laat het originele document in Chili legaliseren met een apostille.
 2. Laat het gelegaliseerde document in Nederland vertalen door een beëdigd vertaler. U hoeft de vertaling niet te laten legaliseren.
  Een beëdigd vertaler in Nederland kunt u vinden op de website van de Raad van Rechtsbijstand (Bureau Wbtv).

Ga naar stap 2.

Heeft u een Spaanstalig document dat is afgegeven door het Chileense consulaat in Willemstad (Curaçao)?

 • Laat het document vertalen door een beëdigd vertaler naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits. 
 • Laat u de vertaling maken door een beëdigd vertaler in Curaçao? Laat de vertaling dan ook legaliseren.
 • Laat u de vertaling in Nederland maken? Dan hoeft u de vertaling niet te laten legaliseren.
  Een beëdigd vertaler in Nederland kunt u vinden op de website van de Raad van Rechtsbijstand (Bureau Wbtv).

Ga naar stap 2.

Stap 2: Laat uw document legaliseren

Laat het document en eventueel de vertaling legaliseren met een apostille.

U haalt de apostille bij de Chileense autoriteiten. De contactgegevens vindt u op de site van de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht (HCCH) (informatie in het Engels).

Na legalisatie is het document klaar voor gebruik in Nederland.

U kunt het document ook gebruiken in Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saba en Sint Eustatius.

Let op: Documenten van het Chileense consulaat krijgen geen apostille maar een andere legalisatie. Zie hieronder waar u dat kunt regelen.

Heeft u een document dat is afgegeven door het Chileense consulaat in Willemstad (Curaçao)?

Na legalisatie is het document klaar voor gebruik in Nederland.

U kunt het document ook gebruiken in Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saba en Sint Eustatius.

Heeft u het document nog niet?

Lees waar u het document opvraagt als u het nog niet heeft.

Documenten van de burgerlijke stand vraagt u op bij de burgerlijke stand (informatie in het Spaans) of via de overheidswebsite (informatie in het Spaans).

De volgende documenten kunt u opvragen:

 • afschrift van een geboorteakte (certificado de nacimiento completo para todo trámite)
 • afschrift van een huwelijksakte (certificado de matrimonio completo para todo trámite)
 • afschrift van een echtscheidingsakte (aantekening op de huwelijksakte) (certificado de matrimonio todo trámite con inscripciones)
 • afschrift van een overlijdensakte (certificado de defunción completo para todo trámite)

Een verklaring van ongehuwd zijn kunt u op 2 manieren opvragen:

 • Via de website van Chile Atiende (informatie in het Spaans). Hier vraagt u een zogenaamde ‘negative search’-brief aan. Dit is een document met omgekeerd bewijs: er is nergens bewijs dat u getrouwd bent.
 • Bij de notaris. U neemt 2 getuigen mee naar een notaris. Zij verklaren dat u ongehuwd bent. De notaris maakt de verklaring officieel.

Wilt u een ander document opvragen? Vraag aan de lokale autoriteiten waar u dit kunt doen.

Na legalisatie

Controle van uw document in Nederland

De legalisatie toont niet aan of de inhoud klopt of dat het document echt is. Een gemeente in Nederland, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of een andere instantie kan dit nog controleren. De stempel of de sticker op uw document betekent alleen dat de juiste handtekening op uw document staat.

Geldigheid van uw document

Hoelang uw document of legalisatiestempel geldig is, verschilt per instantie. Neem voor meer informatie contact op met de instantie in Nederland die vraagt om het document.

Contact

Komt u er niet uit? Wij helpen u graag verder.
Neem contact op met ons.