NederlandWereldwijd

Legaliseren van documenten uit Burkina Faso voor gebruik in Nederland

U wilt een document uit Burkina Faso gebruiken in Nederland. U heeft daarvoor legalisatie nodig van het Burkinese ministerie van Buitenlandse Zaken.

Let op: Wilt u een Nederlands document gebruiken in Burkina Faso? Kijk dan op de pagina Legaliseren van Nederlandse documenten voor gebruik in het buitenland.

Goed om te weten

  • Franstalige documenten hoeft u niet te laten vertalen voor gebruik in Nederland.
  • Uw document moet origineel en compleet zijn. Verwijst het document naar andere documenten of bijlagen, dan moeten deze erbij zitten

Waar laat u uw document legaliseren?

Laat uw document legaliseren door het Burkinese ministerie van Buitenlandse Zaken.

Na legalisatie is het document klaar voor gebruik in Nederland.

U kunt het document ook gebruiken in Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saba en Sint Eustatius.

Heeft u het document nog niet?

Lees waar u het document opvraagt als u het nog niet heeft.

Een afschrift van een geboorteakte vraagt u persoonlijk op bij de burgerlijke stand van de gemeente (Service d’Etat Civil) waar uw geboorte is ingeschreven.

Een afschrift van een huwelijksakte (Extrait d’Acte de Mariage) vraagt u op bij de burgerlijke stand van de gemeente (Service d’Etat Civil) waar u trouwde.

Informeer bij de Burkinese autoriteiten waar u deze documenten op kunt vragen.

Een verklaring van ongehuwd zijn (Certificat de Célibat) vraagt u op bij de burgerlijke stand van de gemeente (Service d’Etat Civil) waar u staat of stond ingeschreven.

Wilt u een ander document opvragen? Vraag aan de lokale autoriteiten waar u dit kunt doen.

Hulp nodig bij het opvragen en legaliseren van uw documenten?

Het Consulair Dienstencentrum kan voor Nederlanders bemiddelen bij het opvragen en legaliseren van documenten uit Burkina Faso.

Na legalisatie

Controle van uw document in Nederland

De legalisatie toont niet aan of de inhoud klopt of dat het document echt is. Een gemeente in Nederland, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of een andere instantie kan dit nog controleren. De stempel of de sticker op uw document betekent alleen dat de juiste handtekening op uw document staat.

Geldigheid van uw document

Hoelang uw document of legalisatiestempel geldig is, verschilt per instantie. Neem voor meer informatie contact op met de instantie in Nederland die vraagt om het document.

Contact

Komt u er niet uit? Wij helpen u graag verder.
Neem contact op met ons.