NederlandWereldwijd

Legaliseren van documenten uit Afghanistan voor gebruik in Nederland

U wilt een document uit Afghanistan gebruiken in Nederland. U heeft daarvoor legalisatie nodig van het Afghaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarna vraagt u de Afghaanse ambassade in Den Haag om een consulaire verklaring over het document.

Let op:

De consulaire diensten van de Afghaanse ambassade in Den Haag gaan door. Nederlandse instanties kunnen, op humanitaire gronden, recent afgegeven Afghaanse documenten in Afghanistan of documenten afgegeven door de Afghaanse ambassade accepteren. Deze acceptatie impliceert op geen enkele wijze formele acceptatie of erkenning door het Koninkrijk der Nederlanden van de Taliban als legitieme vertegenwoordiger van Afghanistan.

Let op: Wilt u een Nederlands document gebruiken in Afghanistan? Kijk dan op de pagina Legaliseren van Nederlandse documenten voor gebruik in het buitenland.

Goed om te weten

  • Documenten in het Dari of Pasjtoe moet u laten vertalen voor gebruik in Nederland.
  • Uw document moet origineel en compleet zijn. Verwijst het document naar andere documenten of bijlagen, dan moeten deze erbij zitten

Stap 1: Laat uw document vertalen

Is uw document in het Dari of Pasjtoe opgesteld? Voor gebruik in Nederland heeft u een vertaling nodig. Laat het document vertalen door een beëdigd vertaler naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

  1. Laat het document vertalen door een beëdigd vertaler.
  2. Laat zowel het document als de vertaling legaliseren.

Ga verder met stap 2.

  1. Laat het originele document in Afghanistan legaliseren.
  2. Laat het gelegaliseerde document in Nederland vertalen door een beëdigd vertaler. U hoeft de vertaling niet te laten legaliseren.
    Een beëdigd vertaler in Nederland kunt u vinden op de website van de Raad van Rechtsbijstand (Bureau Wbtv).

Ga verder met stap 2.

Stap 2: Laat uw document legaliseren

Laat uw document van de burgerlijke stand (en eventueel de vertaling) legaliseren door het Afghaanse ministerie van Buitenlandse Zaken in Kaboel. Daarna gaat u met uw document naar de Afghaanse ambassade in Den Haag. Daar vraagt u een consulaire verklaring over uw document op. Samen met die verklaring is uw document dan klaar voor gebruik in Nederland.

U kunt het document ook gebruiken in Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saba en Sint Eustatius

De ambassade van Afghanistan geeft ook verklaringen af die niet over documenten uit Afghanistan gaan. Bijvoorbeeld verklaringen over het wel of niet meer hebben van de Afghaanse nationaliteit. Zo’n document laat u legaliseren door het Consulair Dienstencentrum in Den Haag (CDC). Daarna is het klaar voor gebruik in Nederland.

Na legalisatie

Controle van uw document in Nederland

De legalisatie toont niet aan of de inhoud klopt of dat het document echt is. Een gemeente in Nederland, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of een andere instantie kan dit nog controleren. De stempel of de sticker op uw document betekent alleen dat de juiste handtekening op uw document staat.

Geldigheid van uw document

Hoelang uw document of legalisatiestempel geldig is, verschilt per instantie. Neem voor meer informatie contact op met de instantie in Nederland die vraagt om het document.

Contact

Komt u er niet uit? Wij helpen u graag verder.
Neem contact op met ons.