Reisadvies Zuid-Sudan | Ministerie van Buitenlandse Zaken

Laatst gewijzigd op: 25-08-2020 | Nog steeds geldig op: 01-10-2020

Na een verblijf in Zuid-Sudan gaat u bij terugkeer in Nederland 10 dagen in thuisquarantaine. Bijgaande kaart wordt geactualiseerd, afhankelijk van de ontwikkelingen. Voor de laatste ontwikkelingen in het land, volg de aanwijzingen op van de lokale overheid en volg het nieuws. Zie voor meer informatie de rubriek ‘Coronavirus’.

kaart bij reisadvies Zuid-Sudan
Download 'Kaart bij reisadvies Zuid-Sudan' (PDF, 226 kB)

Veiligheidsrisico’s

Onveilige gebieden

Rood: niet reizen

Reis niet naar Zuid-Sudan. Bent u toch in Zuid-Sudan? Blijf dan zoveel mogelijk binnen, zeker na zonsondergang.

De veiligheidssituatie in Zuid-Sudan is onvoorspelbaar. Op 12 september 2018 is het vredesakkoord uit 2015 door de meeste strijdende partijen opnieuw ondertekend. Deze partijen houden zich tot nu toe aan het staakt-het-vuren akkoord. Het aantal gevechten in het land is afgenomen. Een aantal partijen en milities die het vredesakkoord niet hebben ondertekend blijven nog wel strijden. De economische situatie in Zuid-Sudan is zeer slecht.

In de hoofdstad Juba is in december 2013 een gewapend conflict uitgebroken. De gevechten verplaatsten zich daarna snel naar andere gebieden in Zuid-Sudan. Op 26 augustus 2015 is er een vredesakkoord tussen de overgangsregering en de rebellen gesloten. In juli 2016 waren er in Juba opnieuw gevechten tussen regeringstroepen en de militaire eenheden van de oppositie. Daarbij zijn veel slachtoffers gevallen. Geweld tussen verschillende stammen in Zuid-Sudan komt regelmatig voor. Dit komt door conflicten over grond en veeroof. De situatie in en rond de kampen voor ontheemden, de zogenoemde Protection of Civilians sites (PoC-sites) is gespannen.

Grensgebied met Sudan

Sudan en Zuid-Sudan claimen beiden bepaalde grensgebieden. Het Sudanese leger voert aan beide kanten van de grens met Zuid-Sudan regelmatig acties uit (in Unity State en Upper Nile State). Die acties zijn gericht tegen rebellen die tegen de regering van Sudan zijn. De rebellen willen afscheiding van hun deelstaten van Sudan.

Veeroof in verschillende gebieden

In delen van de deelstaten Jonglei State, Unity, Warrap en Lakes wordt regelmatig vee geroofd. Hierbij wordt (veel) geweld gebruikt.

In de Equatoria deelstaten zijn veel meldingen van gewelddadige roofovervallen door gewapende bendes en lokale milities. Ook vinden er gewapende gevechten plaats tussen de verschillende groeperingen.

Criminaliteit

In de hoofdstad Juba komt gewelddadige criminaliteit voor. In veel delen van de stad is het onveilig, zeker in de avond en nacht. Diefstal en berovingen, vaak gewelddadig, komen voor, ook overdag. Extra onveilig is het regelmatig rond de kampen met ontheemden, de Protection of Civilians sites (PoC-sites).

Ook komen carjackings voor. Carjacking betekent dat de auto onder bedreiging van geweld van u wordt gestolen, als u in de auto zit.

Rijke Zuid-Sudanezen en buitenlanders zijn een aantrekkelijk doelwit voor (gewapende) berovingen.

Neem voor uw veiligheid de volgende voorzorgsmaatregelen:

 • Ga niet na zonsondergang de straat op. Ook niet om te reizen.
 • Wees ook overdag op uw hoede en loop niet alleen over straat. Overdag vinden namelijk de meeste overvallen plaats.
 • Vermijd sloppenwijken.
 • Draag geld, creditcards en andere waardevolle documenten onopvallend op uw lichaam. Bijvoorbeeld in een heuptasje (money belt).
 • Draag geen opvallende sieraden of juwelen.
 • Bewaar uw paspoort, vliegticket en geld dat u niet direct nodig heeft op een veilige plek.
 • Bied geen verzet bij een overval of beroving.
 • Als u hier slachtoffer van wordt, geef uw bezittingen dan af. Verzet leidt vaak tot (meer) geweld.

Gewelddadige overvallen op doorgangswegen

Op de wegen in het hele land kunnen overvallen plaatsvinden. Ook op de doorgangswegen naar de Ugandese en Keniaanse grens in de deelstaten Eastern en Central Equatoria.

Meer geweld door gedeserteerde soldaten, rebellen en criminelen

Gewelddadige criminaliteit neemt toe in Juba en ook in de hoofdsteden van de deelstaten. Gedeserteerde soldaten en rebellen proberen soms via geweld aan geld te komen. Dit gebeurt vooral door overvallen op doorgaande wegen.

Mijnen en explosieven in het hele land

In het hele land liggen explosieven en landmijnen. Vooral in de grensgebieden. Volg de aanwijzingen op de waarschuwingsborden.

Naar boven

Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid

De infrastructuur in Zuid-Sudan is eenvoudig en in zeer slechte staat. Wegen zijn meestal niet verhard. Wegen en bruggen kunnen onbegaanbaar zijn in de regentijd (van april tot en met oktober). In de regentijd zijn de wegen daarom slecht, of helemaal niet begaanbaar. De landingsbanen van vliegvelden in het binnenland zijn ook niet verhard. De landingsbanen kunnen in de regentijd soms enkele dagen niet worden gebruikt. Ook bruggen zijn dan vaak niet begaanbaar.

 • Maak geen gebruik van motortaxi’s (Boda-Boda’s).
 • Reis alleen bij daglicht.
 • Rijd defensief. Bij een ongeluk wordt u altijd als schuldige gezien.
 • Zuid-Sudanezen zijn over het algemeen vriendelijk, maar bij incidenten kan de vriendelijkheid van sommigen gemakkelijk omslaan in gewelddadigheid. Blijf altijd rustig en beleefd en neem contact op met de politie.
Naar boven

Coronavirus

Thuisquarantaine in Nederland

Na een verblijf in Zuid-Sudan gaat u bij terugkeer in Nederland 10 dagen in thuisquarantaine. Door thuis te blijven draagt u bij aan het voorkomen van nieuwe besmettingen in Nederland. Lees wat de regels zijn voor thuisquarantaine.

Deze maatregel geldt voor terugkeer uit landen waar de besmettingsgraad te hoog is en/of landen buiten de EU/Schengen die niet op de lijst van landen staan waarvoor het inreisverbod is opgeheven. Zie hier de lijst met veilige landen waarvoor het inreisverbod is opgeheven.

Medische zorg

In Zuid-Sudan is de medische zorg zeer slecht. Dit komt door een groot gebrek aan medicijnen en medische apparatuur. De basis medische zorg is onvoldoende. Er is een groot gebrek aan eenvoudige medicijnen. De hygiënische omstandigheden zijn slecht. Medische evacuatie is niet altijd mogelijk.

Gezondheidssituatie

Op de website van het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering vindt u informatie over actuele epidemieën, aanbevolen vaccinaties en maatregelen om malaria en andere infectieziekten in Zuid-Sudan te voorkomen. Neem voor meer informatie contact op met een arts of vaccinatiebureau bij u in de buurt.

Naar boven

Tips van de ambassade

Elk land heeft eigen wetten, regels, gebruiken en bijzonderheden. Deze kunnen heel anders zijn dan in Nederland. Hieronder volgen de specifieke tips van onze ambassade voor Zuid-Sudan.

Goede communicatiemiddelen

Bent u in Zuid-Sudan? Zorg voor goede communicatiemiddelen, zoals een satelliettelefoon. Zorg ook voor een goed evacuatieplan met verschillende mogelijkheden om het land te verlaten. Houd er rekening mee dat het binnenlandse vliegverkeer niet meer vliegt als de veiligheidssituatie verslechtert. Daardoor kan het moeilijk of onmogelijk worden om via het vliegveld in de hoofdstad Juba het land te verlaten.

Registreer u bij aankomst binnen 72 uur bij de immigratiedienst

Reist u naar Zuid-Sudan? Meldt u zich dan bij aankomst in Juba bij de immigratiedienst om u daar te registreren. Dit moet binnen 72 uur na binnenkomst.

Maak altijd kopieën van uw identiteitsbewijs en andere reisdocumenten. Als deze documenten gestolen of kwijt zijn kunnen deze kopieën u van pas komen.

Onvoorspelbaar gedrag militairen en politie

Militairen en politieagenten hebben vaak weinig scholing gehad en kunnen meestal niet lezen en schrijven. Dat maakt hun optreden soms onvoorspelbaar. Houd hier rekening mee.

Foto’s maken

In Juba mag u alleen fotograferen als u daarvoor een vergunning heeft. Die kunt u aanvragen bij het ministerie van Informatie. Het is verboden op de luchthaven, bij militaire installaties en bij het John Garang Memorial in Juba te fotograferen. Fotografeer ook geen militairen.

Homoseksualiteit

Homoseksualiteit is strafbaar in Zuid-Sudan. Dit geldt ook voor buitenlanders. Houd daar rekening mee.

Naar boven

In geval van nood

Lokale hulpdiensten

Bent u in Zuid-Sudan en heeft u direct hulp nodig? Neem dan contact op met de lokale hulpdiensten.

 • Algemene alarmnummer: 777

Contactgegevens ambassade

Nederlandse ambassades en consulaten zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Bent u in Nederland, bel dan het nummer +31 247 247 247 of op Twitter via @247BZ. Bent u in het buitenland en heeft u een lokaal telefoonnummer, bel dan het lokale nummer van de ambassade of het consulaat. U betaalt dan het lokale tarief.

Nederlandse ambassade in Zuid-Sudan

Als de veiligheid in de hoofdstad Juba het toestaat kan de Nederlandse ambassade in Juba bij noodgevallen consulaire bijstand aan Nederlanders in Juba verlenen. Buiten Juba kan in Zuid-Sudan geen consulaire bijstand worden verleend.

Wat de ambassade voor u kan doen

Lees wat de ambassade wel/niet voor u kan doen. Let op: in ‘rode’ gebieden kan de ambassade u minder goed of helemaal niet helpen als u in de problemen komt.

Wat u zelf kunt doen

Lees wat u zelf kunt doen in een noodsituatie, zoals een arrestatie of ziekenhuisopname.

Registreren

U kunt zich ook registreren bij de ambassade.

Naar boven