Reisadvies Zuid-Sudan | Ministerie van Buitenlandse Zaken

Laatst gewijzigd op: 10-01-2022 | Nog steeds geldig op: 29-01-2022

De kleurcode voor Zuid-Sudan is rood, want er zijn grote veiligheidsrisico’s. De veiligheidssituatie in het land is onvoorspelbaar en onzeker. De Nederlandse overheid raadt alle reizen naar Zuid-Sudan af. Het land is door het coronavirus ook een hoogrisicogebied. Lees het hele reisadvies om te zien wat dit voor u betekent.

Rood: niet reizen

 • De kleurcode van het reisadvies voor Zuid-Sudan is rood. Dit betekent dat het te gevaarlijk is om naar Zuid-Sudan te reizen. Wat uw situatie ook is: ga er niet naartoe.
 • Gaat u toch naar Zuid-Sudan? Dan is dit uw eigen verantwoordelijkheid. Het ministerie van Buitenlandse Zaken kan u niet of waarschijnlijk niet helpen als u in de problemen komt.
 • Terug naar Nederland? Check waaraan u moet voldoen bij aankomst in Nederland.
kaart bij reisadvies Zuid-Sudan
Download 'Kaart bij reisadvies Zuid-Sudan' (PDF, 226 kB)

Veiligheidsrisico’s

Onveilige gebieden

Let op: In ‘rode’ gebieden kan het ministerie van Buitenlandse Zaken u minder goed of helemaal niet helpen als u in de problemen komt.

Rood: niet reizen

Reis niet naar Zuid-Sudan. Bent u toch in Zuid-Sudan? Blijf dan zoveel mogelijk binnen, zeker na zonsondergang.

De veiligheidssituatie in Zuid-Sudan is onvoorspelbaar en onzeker. In september 2018 is het vredesakkoord uit 2015 door de meeste strijdende partijen opnieuw ondertekend. Deze partijen houden zich tot nu toe aan het akkoord tot het staakt-het-vuren. Het aantal gevechten in het land is afgenomen. Een aantal partijen en milities die het vredesakkoord niet hebben ondertekend blijven nog wel strijden. De economische situatie in Zuid-Sudan is zeer slecht.

Sinds het tekenen van het hernieuwde vredesakkoord in 2018 is grootschalig geweld, met name rond Juba afgenomen. In plattelandsgebieden zijn er nog wel regelmatig conflicten. Geweld tussen verschillende etnische groeperingen komt regelmatig voor. Wapens zijn overal aanwezig. De situatie in en rondom de vluchtelingenkampen is gespannen.

Grensgebied met Sudan

Sudan en Zuid-Sudan (overheid en rebellen) claimen beiden bepaalde grensgebieden, wat soms leidt tot conflicten in deze gebieden.

Geweld in de deelstaten

In delen van deelstaten Jonglei State, Unity, Warrap en Lakes wordt regelmatig vee geroofd. Hierbij wordt (veel) geweld gebruikt.

In de Equatoria-deelstaten zijn veel meldingen van gewelddadige roofovervallen door gewapende bendes en lokale milities. Ook komen er gewapende gevechten voor tussen de verschillende etnische groeperingen.

In juni 2021 brak geweld uit in de deelstaat Western Equatoria, vooral rondom de stad Tambura. De situatie in dit gebied blijft gespannen.

Criminaliteit

In de hoofdstad Juba komt gewelddadige criminaliteit voor. In veel delen van de stad is het onveilig, zeker in de avond en nacht. Diefstal en berovingen, vaak gewelddadig, komen voor, ook overdag.

Ook komt het voor dat auto’s onder bedreiging van wapens en geweld gestolen worden. Dit kan thuis, bij het hotel of in de stad gebeuren, als u ergens parkeert of moet stoppen.

Rijke Zuid-Sudanezen en buitenlanders zijn een aantrekkelijk doelwit voor (gewapende) berovingen. Deze komen regelmatig voor bij supermarkten en hotels.

Neem voor uw veiligheid voorzorgsmaatregelen:

 • Ga niet na zonsondergang de straat op. Ook niet om te reizen.
 • Wees ook overdag op uw hoede en loop niet alleen over straat. Overdags komen de meeste overvallen voor.
 • Vermijd sloppenwijken.
 • Draag geld, creditcards en andere waardevolle documenten onopvallend op uw lichaam.
 • Draag geen opvallende sieraden of juwelen.
 • Bewaar uw paspoort, vliegticket en geld dat u niet direct nodig heeft op een veilige plek.
 • Bied geen verzet bij een overval of beroving.
 • Als u hier slachtoffer van wordt, geef uw bezittingen dan af. Verzet veroorzaakt vaak (meer) geweld.

Kleinschalige conflicten

Omdat er veel wapens in het land in omloop zijn, worden onderlinge ruzies regelmatig met geweld opgelost. Wees u bewust van uw omgeving. Vertrek wanneer er in de buurt spanningen ontstaan.

Intimidatie en afpersing

Door de slechte economische situatie, de lage salarissen en de regelmatige achterstand van de uitbetaling, komt afpersing regelmatig voor. Wees alert op de vliegvelden, bij controles van de verkeerspolitie en bij checkpoints van het leger.

Gewelddadige overvallen op doorgangswegen

Op de wegen in het hele land kunnen overvallen gebeuren. Ook op de doorgangswegen naar de Ugandese en Keniaanse grens in de deelstaten Eastern en Central Equatoria.

Geweld door gedeserteerde soldaten, rebellen en criminelen

Gewelddadige criminaliteit neemt toe in Juba en ook in de hoofdsteden van de deelstaten. Gedeserteerde soldaten en rebellen proberen soms via geweld aan geld te komen. Dit gebeurt vooral door overvallen op doorgaande wegen.

Mijnen en explosieven in het hele land

In het hele land liggen explosieven en landmijnen. Vooral in de grensgebieden. Volg de aanwijzingen op de waarschuwingsborden.

Vervolging

Autoriteiten in Zuid-Sudan kunnen buitenlanders oppakken en vervolgen om onduidelijke of politieke redenen. De mogelijkheden voor Nederland om hulp te bieden zijn dan vaak beperkt, zeker als u ook de Zuid-Sudanese nationaliteit heeft of heeft gehad.

Natuurgeweld

De hevige regenval in het afgelopen regenseizoen (april tot oktober/november) in Zuid-Sudan en in gebieden in Ethiopië en Uganda die in het stroomgebied van de Nijl liggen, heeft geleid tot grote en zware overstromingen. Hierdoor zijn sommige gebieden in het land niet bereikbaar.

Demonstraties

In Zuid-Sudan kunnen demonstraties voorkomen waarbij geweld kan ontstaan.

Vermijd demonstraties, protesten en grote mensenmassa’s. Komt u toch in een demonstratie terecht? Verlaat deze dan direct. Blijf alert en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Wat te doen in een noodsituatie

Bent u in Zuid-Sudan en is er een noodsituatie? Laat uw familie/vrienden dan weten hoe het met u gaat. Volg altijd de aanwijzingen op van de lokale autoriteiten. Als u een georganiseerde reis maakt, houd dan contact met uw reisorganisatie. Heeft u hulp nodig? Neem dan contact op met uw reisverzekeraar of met de ambassade via +31 247 247 247, WhatsApp naar nummer +31 6 823 877 96 of Twitter via @247BZ.

Naar boven

Coronavirus

Let op: Zuid-Sudan erkent niet het digitale coronabewijs – DCC. U kunt hiermee niet het land inreizen. U moet uw vaccinatie-, herstel- of testbewijs uitprinten en op papier meenemen. Als Zuid Sudan het digitale corona bewijs accepteert, zal dit in het reisadvies worden vermeld.

Reizen naar Zuid-Sudan

Officieel wordt onderscheid gemaakt tussen gevaccineerde en niet-gevaccineerde reizigers. In de praktijk gebeurt dit zelden of nooit.

Bent u niet gevaccineerd?

 • Dan moet u bij aankomst in Zuid-Sudan een negatieve PCR-test laten zien (niet ouder dan 96 uur bij vertrek) en kunt u verzocht worden om 7 dagen in quarantaine te gaan. Dit gebeurt zelden of nooit.

Bent u gevaccineerd?

 • Ook dan moet u bij aankomst in Zuid-Sudan een negatieve PCR-test (niet ouder dan 96 uur bij vertrek) laten zien.
 • U hoeft niet in quarantaine als u een bewijs van volledige vaccinatie heeft. De laatste vaccinatie moet 14 dagen eerder zijn ontvangen.

Terugkeer naar Nederland

Reist u terug naar Nederland? Check waaraan u moet voldoen bij aankomst in Nederland.

Volg de adviezen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Was regelmatig goed uw handen, snuit uw neus in papier en gooi het papier na het snuiten weg, was uw handen daarna weer goed. Dit geldt ook voor als u hoest en niest. Raadpleeg onmiddellijk een arts als u koorts en luchtwegklachten krijgt.

Testlocaties in Zuid-Sudan

Zie voor meer informatie over de testlocaties in Zuid-Sudan de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken (informatie in het Engels). 

Medische zorg Zuid-Sudan

In Zuid-Sudan is de medische zorg zeer slecht. Er is een groot gebrek aan geschoolde artsen en verpleegkundigen, medicijnen en medische apparatuur. De basis medische zorg is onvoldoende. Er is een groot gebrek aan eenvoudige medicijnen. De hygiënische omstandigheden zijn slecht. Medische evacuatie is niet altijd mogelijk.

Gezondheidssituatie

Op de website van het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering vindt u informatie over actuele epidemieën, aanbevolen vaccinaties en maatregelen om malaria en andere infectieziekten in Zuid-Sudan te voorkomen. Neem voor meer informatie contact op met een arts of vaccinatiebureau bij u in de buurt.

Naar boven

Verkeer

Verkeersveiligheid

De infrastructuur in Zuid-Sudan is eenvoudig en in zeer slechte staat. Wegen zijn meestal niet verhard. Wegen en bruggen kunnen onbegaanbaar zijn in de regentijd (van april tot en met oktober). De landingsbanen van vliegvelden in het binnenland zijn ook niet verhard. De landingsbanen kunnen in de regentijd soms enkele dagen niet worden gebruikt.

 • Maak geen gebruik van motortaxi’s (Boda-Boda’s).
 • Reis alleen bij daglicht.
 • Rijd defensief. Bij een ongeluk wordt u altijd als schuldige gezien.
 • Zuid-Sudanezen zijn over het algemeen vriendelijk, maar bij incidenten kan de vriendelijkheid van sommigen gemakkelijk omslaan in gewelddadigheid. Blijf altijd rustig en beleefd en neem contact op met de politie.
Naar boven

Tips van de ambassade

Elk land heeft eigen wetten, regels, gebruiken en bijzonderheden. Deze kunnen heel anders zijn dan in Nederland. Hieronder volgen de specifieke tips van onze ambassade voor Zuid-Sudan.

Goede communicatiemiddelen

Bent u in Zuid-Sudan? Zorg voor goede communicatiemiddelen, zoals een satelliettelefoon. Zorg ook voor een goed evacuatieplan met verschillende mogelijkheden om het land te verlaten. Houd er rekening mee dat het binnenlandse vliegverkeer niet meer vliegt als de veiligheidssituatie verslechtert. Daardoor kan het moeilijk of onmogelijk worden om via het vliegveld in de hoofdstad Juba het land te verlaten.

Registreer u bij aankomst binnen 72 uur bij de immigratiedienst

Reist u naar Zuid-Sudan? Meldt u zich dan bij aankomst in Juba bij de immigratiedienst om u daar te registreren. Dit moet binnen 72 uur na aankomst in het land.

Maak altijd kopieën van uw identiteitsbewijs en andere reisdocumenten. Als deze documenten gestolen of kwijt zijn kunnen deze kopieën u van pas komen.

Onvoorspelbaar gedrag militairen en politie

Militairen en politieagenten hebben vaak weinig scholing gehad en kunnen meestal niet lezen en schrijven. Dat maakt hun optreden soms onvoorspelbaar. Houd hier rekening mee.

Foto’s maken

In Juba mag u alleen fotograferen als u daarvoor een vergunning heeft. Die kunt u aanvragen bij het ministerie van Informatie. Het is verboden op de luchthaven, bij militaire installaties en bij het John Garang Memorial in Juba te fotograferen. Fotografeer ook geen militairen.

LHBTI

LHBT (lesbiennes, homo’s, biseksuelen, transgenders en intersekse) is strafbaar in Zuid-Sudan. Dit geldt ook voor buitenlanders. Houd daar rekening mee.

Naar boven

In geval van nood

Lokale hulpdiensten

Bent u in Zuid-Sudan en heeft u direct hulp nodig? Neem dan contact op met de lokale hulpdiensten.

 • Algemene alarmnummer: 777

Contactgegevens ambassade

Nederlandse ambassades en consulaten zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Bent u in Nederland, bel dan het nummer +31 247 247 247, WhatsApp naar nummer +31 6 823 877 96 of Twitter via @247BZ. Bent u in het buitenland en heeft u een lokaal telefoonnummer, bel dan het lokale nummer van de ambassade of het consulaat. U betaalt dan het lokale tarief.

Nederlandse ambassade in Zuid-Sudan

Als de veiligheid in de hoofdstad Juba het toestaat kan de Nederlandse ambassade in Juba bij noodgevallen consulaire bijstand aan Nederlanders in Juba verlenen. Buiten Juba kan in Zuid-Sudan geen consulaire bijstand worden verleend.

Wat de ambassade voor u kan doen

Lees wat de ambassade wel/niet voor u kan doen.

Wat u zelf kunt doen

Lees wat u zelf kunt doen in een noodsituatie, zoals een arrestatie of ziekenhuisopname.

Registreren

U kunt zich ook gratis registreren bij de ambassade.

Naar boven