Reisadvies Zuid-Sudan | Ministerie van Buitenlandse Zaken

Laatst gewijzigd op: 21-01-2019 | Nog steeds geldig op: 18-04-2019

De veiligheidssituatie in Zuid Sudan is onvoorspelbaar. Het aantal gevechten is in 2018 afgenomen. Maar gevechten vinden nog wel plaats in het land. Het advies blijft: reis niet naar Zuid-Sudan.

kaart bij reisadvies Zuid-Sudan
Download 'Kaart bij reisadvies Zuid-Sudan' (PDF, 226 kB)

Informatie vooraf

Het ministerie van Buitenlandse Zaken helpt u bij de voorbereiding van uw reis. Dit reisadvies is gebaseerd op informatie van de Nederlandse ambassade in Juba, inlichtingendiensten, vertegenwoordigingen van andere landen, lokale autoriteiten, bedrijven en andere organisaties. Het hoofddoel van dit advies is u te informeren over de veiligheid in een land. Daarnaast staan er algemene en praktische tips in het reisadvies.

Dit reisadvies is zorgvuldig samengesteld. Het ministerie van Buitenlandse Zaken aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die ontstaat door gebruik van dit reisadvies. U bent zelf verantwoordelijk voor uw eigen veiligheid en beslissing om wel of niet te reizen.

Naar boven

De laatste ontwikkelingen

De veiligheidssituatie in Zuid-Sudan is onvoorspelbaar. Op 12 september 2018 is het vredesakkoord uit 2015 door de meeste strijdende partijen opnieuw ondertekend.  Deze partijen houden zich tot nu toe aan het staakt-het-vuren akkoord. Het aantal gevechten in het land is afgenomen. Een aantal partijen en milities die het vredesakkoord niet hebben ondertekend blijven nog wel strijden. De economische situatie in Zuid Sudan is zeer slecht. Reis niet naar Zuid-Sudan. Bent u toch in Zuid-Sudan? Blijf dan, zeker na zonsondergang, zoveel mogelijk binnen.

Als de veiligheid in de hoofdstad Juba het toestaat kan de Nederlandse ambassade in Juba bij noodgevallen consulaire bijstand aan Nederlanders in Juba verlenen. Buiten Juba kan in Zuid-Sudan geen consulaire bijstand worden verleend.

Volg de veiligheidssituatie en registreer u

Verblijft u in Zuid-Sudan? Blijf dan op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en de veiligheidssituatie in het land. Via het reisadvies, maar ook via de (social) media. Het ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert u dringend om u te registreren bij het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Blijf op de hoogte

De BZ Reis app vindt u in Google Play of de App Store.

Blijf bereikbaar in crisissituaties.

Laat uw gegevens achter bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ontvang een e-mail bij een gewijzigd reisadvies en een sms bij een crisissituatie. Laat extra gegevens achter zodat u beter vindbaar bent in een crisissituatie.

Naar boven

Algemeen

In de hoofdstad Juba is in december 2013 een gewapend conflict uitgebroken. De gevechten verplaatsten zich daarna snel naar andere gebieden in Zuid-Sudan. Op 26 augustus 2015 is er een vredesakkoord tussen de overgangsregering en de rebellen gesloten. In juli 2016 waren er in Juba opnieuw gevechten tussen regeringstroepen en de militaire eenheden van de oppositie. Daarbij zijn veel slachtoffers gevallen. Het vredesakkoord is op 12 september 2018 opnieuw ondertekend door de meeste strijdende partijen. De veiligheidssituatie in de hoofdstad Juba is sterk verbeterd in 2018, maar blijft zorgelijk. Groepen die het akkoord niet hebben ondertekend blijven vechten in bepaalde gebieden in Zuid-Sudan. De economische situatie is zeer slecht en de criminaliteit neemt daardoor toe.

Geweld tussen verschillende stammen in Zuid-Sudan komt regelmatig voor. Dit komt door conflicten over grond en veeroof.

De situatie in en rond de kampen voor ontheemden (de Protection of Civilians sites, de PoC-sites) is gespannen.

Goede communicatiemiddelen

Bent u in Zuid-Sudan? Zorg voor goede communicatiemiddelen, zoals bijvoorbeeld een satelliettelefoon. Zorg ook voor een goed evacuatieplan met verschillende mogelijkheden om het land te verlaten. Houd er rekening mee dat het binnenlandse vliegverkeer niet meer vliegt als de veiligheidssituatie verslechtert. Daardoor kan het moeilijk of onmogelijk worden om via het vliegveld in de hoofdstad Juba het land te verlaten.

Registreer u bij aankomst binnen 72 uur bij de immigratiedienst

Reist u naar Zuid-Sudan? Meldt u zich dan bij aankomst in Juba bij de immigratiedienst om u daar te registreren. Dit moet binnen 72 uur na binnenkomst.

Wegen en bruggen kunnen onbegaanbaar zijn in de regentijd

De infrastructuur in Zuid-Sudan is eenvoudig en in zeer slechte staat. Wegen zijn meestal niet verhard. In de regentijd (van april tot en met oktober) zijn de wegen daarom slecht, of helemaal niet begaanbaar. De landingsbanen van vliegvelden in het binnenland zijn ook niet verhard. De landingsbanen kunnen in de regentijd soms enkele dagen niet worden gebruikt. Ook bruggen zijn dan vaak niet begaanbaar.

Onvoorspelbaar gedrag militairen en politie

Militairen en politieagenten hebben vaak weinig scholing gehad en kunnen meestal niet lezen en schrijven. Dat maakt hun optreden soms onvoorspelbaar. Houd hier rekening mee.

Verkeersveiligheid

  • Maak geen gebruik van motortaxi’s (Boda-Boda’s).
  • Reis alleen bij daglicht.
  • Rijd defensief. Bij een ongeluk wordt u per definitie als schuldige gezien.
  • Zuid-Sudanezen zijn over het algemeen vriendelijk, maar bij incidenten kan de vriendelijkheid van sommigen gemakkelijk omslaan in gewelddadigheid. Blijf altijd rustig en beleefd en neem contact op met de politie.

Noodsituatie

Heeft u direct hulp nodig? Bel 777 (politie).

Nederlandse ambassade in Juba

Kijk voor informatie over de Nederlandse ambassade in Juba op de website.

Heeft u hulp nodig?

Voor consulaire hulp en advies in het buitenland is het 24/7 BZ Contactcenter altijd bereikbaar via +31 247 247 247 of op Twitter via @247BZ.

Naar boven

Onveilige gebieden

Reis niet naar Zuid-Sudan. Bent u toch in Zuid-Sudan? Blijf dan zoveel mogelijk binnen, zeker na zonsondergang.

Grensgebied met Sudan

Sudan en Zuid-Sudan claimen beide bepaalde grensgebieden. Het Sudanese leger voert aan beide kanten van de grens met Zuid-Sudan regelmatig acties uit (in Unity State en Upper Nile State). Die acties zijn gericht tegen rebellen die tegen de regering van Sudan zijn. De rebellen willen afscheiding van hun deelstaten van Sudan.

Veeroof in verschillende gebieden

In delen van de deelstaten Jonglei State, Unity, Warrap en Lakes wordt regelmatig vee geroofd. Dit gaat vaak gepaard met (veel) geweld.

In de Equatoria’s zijn veel meldingen van gewelddadige roofovervallen door gewapende bendes en lokale milities. Ook vinden er gewapende gevechten plaats tussen de verschillende groeperingen.

Juba onveilig op verschillende plaatsen

In de hoofdstad Juba komt gewelddadige criminaliteit voor. In veel delen van de stad is het onveilig, zeker in de avond en nacht. Diefstal en berovingen, vaak gewelddadig, komen voor, ook overdag. Extra onveilig is het regelmatig rond de kampen met ontheemden, de zogenoemde Protection of Civilians sites (PoC-sites).

Mijnen en explosieven in het hele land

In het hele land liggen explosieven en landmijnen. Vooral in de grensgebieden. Volg de aanwijzingen op waarschuwingsborden.

Naar boven

Criminaliteit

Rijke Zuid-Sudanezen en buitenlanders zijn een aantrekkelijk doelwit voor (gewapende) berovingen. Draag geen dure sieraden, (te veel) geld en elektronica bij u.

Gewelddadige overvallen op doorgangswegen

Op de wegen in het gehele land kunnen overvallen plaatsvinden. Ook op de doorgangswegen naar de Ugandese en Keniaanse grens in Eastern en Central Equatoria.

Meer geweld door gedeserteerde soldaten, rebellen en criminelen

Gewelddadige criminaliteit neemt toe in Juba. Dat geldt ook in de hoofdsteden van de deelstaten. Gedeserteerde soldaten en rebellen proberen soms via geweld aan geld te komen. Dit gebeurt vooral door overvallen op doorgaande wegen.

Diefstal en berovingen in Juba

In de hoofdstad Juba komen diefstal, carjackings en berovingen soms voor. Carjacking betekent dat de auto onder bedreiging van geweld van u wordt gestolen, terwijl u in de auto zit.

Naar boven

Lokale wetten, regels en gebruiken

Elk land heeft eigen wetten, regels en gebruiken. Deze kunnen heel anders zijn dan in Nederland. Als u een land bezoekt, moet u zich hieraan houden. Net zoals de inwoners van het land zelf. Als u dat niet doet, kunt u ernstig in de problemen komen.

Homoseksualiteit

Homoseksualiteit is strafbaar in Zuid-Sudan. Dit geldt ook voor buitenlanders. Houd daar rekening mee.

Fotograferen in Juba mag alleen met vergunning

In Juba mag u alleen fotograferen als u daarvoor een vergunning heeft. Die kunt u aanvragen bij het ministerie van Informatie. Het is verboden op de luchthaven, bij militaire installaties en bij het John Garang Memorial in Juba te fotograferen. Fotografeer ook geen militairen.

Naar boven

Blijf bereikbaar in noodsituaties

Laat uw gegevens achter bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ontvang een e-mail bij een gewijzigd reisadvies en een sms bij een crisissituatie. Laat extra gegevens achter zodat u beter vindbaar bent in een crisissituatie.

Naar boven

Gezondheid

Evacuatie bij medische problemen

De medische voorzieningen in Zuid-Sudan zijn slecht. Medische evacuatie is al snel nodig. Medische evacuatie naar een land in de buurt of naar Nederland is niet altijd mogelijk. De kosten van een medische evacuatie zijn hoog. Houd hier rekening mee en raadpleeg voorafgaand aan uw reis uw reisverzekering.

Dokter of ziekenhuis

Moet u in het buitenland naar de dokter of in een ziekenhuis worden opgenomen? Dan dekt uw basiszorgverzekering deze kosten meestal. Het bedrag dat wordt gedekt, is maximaal gelijk aan de kosten van de behandeling in Nederland. In sommige landen zijn deze kosten hoger dan in Nederland. Het is daarom belangrijk u hiervoor extra te verzekeren. Dat kan via een aanvulling op uw basiszorgverzekering of door een reisverzekering met medische kosten af te sluiten.

Op de website van het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering vindt u informatie over actuele epidemieën, aanbevolen vaccinaties en maatregelen om malaria en andere infectieziekten te voorkomen. Neem voor meer informatie contact op met een arts of vaccinatiebureau bij u in de buurt.

Ook op de Engelstalige website van de World Health Organization vindt u informatie over epidemieën.

Naar boven

Reisdocumenten en visa

Voor al uw reizen naar het buitenland heeft u een geldig reisdocument nodig. Daarnaast heeft u voor bepaalde landen ook een visum nodig. Meer informatie over reisdocumenten en visa voor Zuid-Sudan kunt u krijgen bij de ambassade van Zuid-Sudan in Brussel (België). Vraag na welke documenten u nodig heeft en aan welke eisen deze moeten voldoen.

Naar boven

Tips van de ambassade

Maak altijd kopieën van uw identiteitsbewijs en andere reisdocumenten. Als deze documenten gestolen of kwijt zijn kunnen deze kopieën u van pas komen.

Naar boven

Wijs op reis

Een goede voorbereiding van uw reis kan veel problemen voorkomen. Zorg bijvoorbeeld voor een goede reisverzekering. En let op wat u wel en niet mag meenemen.

Naar boven