Reisadvies Zuid-Korea | Ministerie van Buitenlandse Zaken

Laatst gewijzigd op: 28-11-2018 | Nog steeds geldig op: 20-03-2019

Dit reisadvies is opnieuw beoordeeld. Er is geen reden voor inhoudelijke aanpassingen.

Kaart bij reisadvies Zuid-Korea
Download 'Kaart bij reisadvies Zuid-Korea' (PDF, 475 kB)

Informatie vooraf

Het ministerie van Buitenlandse Zaken helpt u bij de voorbereiding van uw reis. Dit reisadvies is gebaseerd op informatie van de Nederlandse ambassade in Seoel, inlichtingendiensten, vertegenwoordigingen van andere landen, lokale autoriteiten, bedrijven en andere organisaties. Het hoofddoel van dit advies is u te informeren over de veiligheid in een land. Daarnaast staan er algemene en praktische tips in het reisadvies.

Dit reisadvies is zorgvuldig samengesteld. Het ministerie van Buitenlandse Zaken aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die ontstaat door gebruik van dit reisadvies. U bent zelf verantwoordelijk voor uw eigen veiligheid en beslissing om wel of niet te reizen.

Naar boven

De laatste ontwikkelingen

Blijf op de hoogte

Volg bijvoorbeeld ook het nieuws over de plaats of het gebied waar u bent of naar toe reist via de (sociale) media. 

De 24/7 BZ Reis app vindt u in Google Play of de App Store.

Blijf bereikbaar in crisissituaties.

Laat uw gegevens achter bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ontvang een e-mail bij een gewijzigd reisadvies en een sms bij een crisissituatie. Laat extra gegevens achter zodat u beter vindbaar bent in een crisissituatie.

Naar boven

Algemeen

Er zijn spanningen tussen Zuid-Korea en Noord-Korea. Deze spanningen zijn het gevolg van nucleaire testen, raketlanceringen en militaire oefeningen.

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen voor uw vertrek naar en tijdens uw verblijf in Zuid-Korea.

Demonstraties

In Zuid-Korea, in het bijzonder in het centrum van de stad Seoul, kunnen grote demonstraties plaatsvinden. Deze verlopen tot nu toe vreedzaam. Massale bijeenkomsten kunnen tot gevaarlijke situaties leiden. Vermijd daarom demonstraties.  

Verkeersveiligheid

Kijk voor meer informatie over verkeersveiligheid in Zuid-Korea op de website van de ANWB.

Noodsituatie

Heeft u direct hulp nodig? Bel het alarmnummer 112 (politie), 119 (ambulance en brandweer).

Nederlandse ambassade in Seoel

Kijk voor informatie over de Nederlandse ambassade in Seoel op de website.

Heeft u hulp nodig?

Voor consulaire hulp en advies in het buitenland is het 24/7 BZ Contactcenter altijd bereikbaar via +31 247 247 247 of op Twitter via @247BZ.

Naar boven

Onveilige gebieden

Het gebied tussen Noord-Korea en Zuid-Korea (Demilitarized Zone (DMZ)) is alleen toegankelijk in georganiseerd verband. Bezoekers worden militair begeleid en het is ten strengste verboden en heel gevaarlijk om de groep te verlaten.

Naar boven

Lokale wetten, regels en gebruiken

Elk land heeft eigen wetten, regels en gebruiken. Deze kunnen heel anders zijn dan in Nederland. Als u een land bezoekt, moet u zich hieraan houden. Net zoals de inwoners van het land zelf. Als u dat niet doet, kunt u ernstig in de problemen komen.

Drugs

Het gebruik van drugs is verboden. Het meenemen van drugs, ook voor eigen gebruik, is verboden. Het in bezit hebben en/of gebruiken van drugs kan leiden tot een hoge gevangenisstraf. Controleer daarom of uw medicijnen in Zuid-Korea onder de Opiumwet vallen.

Arrestatie

Wanneer u in Zuid-Korea wordt gearresteerd, valt u onder het rechtssysteem en gevangenissysteem van Zuid-Korea. Dit rechtssysteem verschilt van het Nederlandse systeem. Hoge straffen kunnen worden opgelegd voor kleine vergrijpen.

Naar boven

Blijf bereikbaar in noodsituaties

Laat uw gegevens achter bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ontvang een e-mail bij een gewijzigd reisadvies en een sms bij een crisissituatie. Laat extra gegevens achter zodat u beter vindbaar bent in een crisissituatie.

Naar boven

Gezondheid

Evacuatie bij medische problemen

Medische voorzieningen in het buitenland kunnen beperkt zijn. Als u een ongeluk krijgt of ziek wordt, kan het daarom nodig zijn dat u medisch geëvacueerd moet worden. Bijvoorbeeld naar een land in de buurt of naar Nederland. De kosten van een medische evacuatie zijn hoog. Houd hier rekening mee en raadpleeg voorafgaand aan uw reis uw reisverzekering. Worden deze kosten niet door uw zorgverzekeraar gedekt? Zorg dan voor een goede reisverzekering.  

Dokter of ziekenhuis

Moet u in het buitenland naar de dokter of in een ziekenhuis worden opgenomen? Dan dekt uw basiszorgverzekering deze kosten meestal. Het bedrag dat wordt gedekt, is maximaal gelijk aan de kosten van de behandeling in Nederland. In sommige landen zijn deze kosten hoger dan in Nederland. Het is daarom belangrijk u hiervoor extra te verzekeren. Dat kan via een aanvulling op uw basiszorgverzekering of door een reisverzekering met medische kosten af te sluiten.

Op de website van het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering vindt u informatie over actuele epidemieën, aanbevolen vaccinaties en maatregelen om malaria en andere infectieziekten te voorkomen. Neem voor meer informatie contact op met een arts of vaccinatiebureau bij u in de buurt.

Ook op de Engelse website van de World Health Organization vindt u informatie over epidemieën.

Naar boven

Natuurgeweld

In Zuid-Korea kunnen in augustus en september tropische stormen en tyfoons voorkomen. In de zomermaanden kan het tropisch warm zijn. In de wintermaanden kan het hevig sneeuwen. Daardoor zijn sommige delen aan de oostkust van het land soms voor dagen niet of nauwelijks bereikbaar.

Wilt u tijdens een van deze periodes reizen? Volg dan de berichten in de media en informeer u over de situatie.

Wat te doen in een noodsituatie

Bent u in het land en is er een noodsituatie? Volg dan de aanwijzingen op van de lokale autoriteiten. Als u een georganiseerde reis maakt, houd dan contact met uw reisorganisatie.

Meer weten over de weersomstandigheden in het gebied? Ga naar:

Naar boven

Reisdocumenten en visa

Voor al uw reizen naar het buitenland heeft u een geldig reisdocument nodig. Daarnaast heeft u voor bepaalde landen ook een visum nodig. Meer informatie over reisdocumenten en visa kunt u krijgen bij de ambassade van Zuid-Korea in Den Haag. Vraag na welke documenten u nodig heeft en aan welke eisen deze moeten voldoen.

Naar boven

Tips van de ambassade

Op de website van de ambassade vindt u een document met adviezen wat te doen in geval van een crisis.

Naar boven

Wijs op reis

Een goede voorbereiding van uw reis kan veel problemen voorkomen. Zorg bijvoorbeeld voor een goede reisverzekering. En let op wat u wel en niet mag meenemen.

Naar boven