Verklaring van woonplaats in Zuid-Afrika

Als u in Zuid-Afrika woont, heeft u soms een verklaring van woonplaats nodig. De ambassade in Pretoria of het consulaat-generaal in Kaapstad kan de verklaring voor u opstellen.

Wanneer heeft u een verklaring van woonplaats nodig?

Met een verklaring van woonplaats kunt u uw buitenlandse woonplaats bewijzen. U hebt deze verklaring nodig voor:

  • verschillende soorten belasting- of premieheffing van sociale verzekeringen
  • vernieuwing van uw rijbewijs

Wat heeft u nodig?

Wanneer u een verklaring van woonplaats aanvraagt, heeft u de volgende documenten nodig:

  • een bewijs dat u met toestemming van de autoriteiten woont in het land waar u de aanvraag voor de verklaring doet, bijvoorbeeld een verblijfsvergunning. Dit is niet nodig wanneer u binnen de EU woont
  • een bewijs dat u de Nederlandse nationaliteit heeft, dit kan een van de volgende documenten zijn:
    • een Nederlands paspoort
    • een Nederlandse id-kaart
    • een Verklaring van Nederlanderschap

Verklaring van woonplaats in dit land of gebied

Naast de eerder genoemde documenten, moet u ook bewijs van uw huidige adres meenemen.

Procedure voor verklaring aanvragen in Zuid-Afrika

Stuur een e-mail met alle benodigde documenten naar de ambassade in Pretoria of naar het consulaat-generaal in Kaapstad.

Geef in uw e-mail duidelijk aan waarvoor u de verklaring nodig heeft. Wij vermelden dit in de verklaring.

De ambassade of het consulaat-generaal neemt contact met u op wanneer de verklaring gereed is, zodat u deze kunt betalen en afhalen.

Betaling

Bekijk het overzicht van de consulaire tarieven voor de kosten en de betaalwijze.

Vragen?

Heeft u na het lezen van de informatie op deze pagina vragen? Stuur ons een e-mail via het contactformulier.