Legaliseren van documenten uit Zambia voor gebruik in Nederland

U wilt uw Zambiaanse document gebruiken in Nederland. U heeft eerst legalisatie nodig van het Zambiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarna legaliseert de Nederlandse ambassade in Harare, Zimbabwe uw document.

Door het coronavirus is het legaliseren van buitenlandse documenten bij een ambassade of consulaat-generaal beperkt mogelijk. U maakt een afspraak via het online afsprakensysteem. Of dit moet anders zijn aangegeven. Zijn er geen tijdstippen beschikbaar? Dan is het nog niet mogelijk om uw document te laten legaliseren. Hoeven alleen de lokale autoriteiten uw documenten te legaliseren? Controleer dan bij de lokale autoriteiten of dat kan.

Wie kan documenten laten legaliseren?

Iedereen met 1 of meer documenten uit Zambia.

U kunt uw gelegaliseerde document gebruiken in:

 • Europees Nederland
 • Aruba
 • Bonaire
 • Curaçao
 • Saba
 • Sint Eustatius
 • Sint Maarten

Voorwaarden voor uw document

Uw document is origineel en compleet. Verwijst het document naar andere documenten of bijlagen, dan zitten deze erbij.

Vertaling van uw document

Als uw document niet in het Engels, Frans, Duits of Nederlands is, kunt u een vertaling nodig hebben. Hiervoor geldt het volgende:

 • Een beëdigde vertaler vertaalt uw document.
 • De vertaling is in het Engels, Frans, Duits of Nederlands.
 • Als de vertaler niet in Nederland is beëdigd, laat u de vertaling ook legaliseren.

Welke documenten kunt u laten legaliseren?

U kunt allerlei documenten laten legaliseren. Bijvoorbeeld diploma’s en verklaringen. De meest voorkomende soorten documenten zijn van de burgerlijke stand.

Afschrift van een geboorteakte

Geboren op of na 1 januari 1973

Vraag dit afschrift op bij het Algemeen register van geboorte-, huwelijk- en overlijden:
Registrar General of Births, Deaths and Marriages
P.O. Box 32311, Lusaka

Geboren vóór 1 januari 1973

Bij uw geboorte heeft u een geboortebewijs gekregen van het ziekenhuis. Als u gedoopt bent, kreeg u een doopcertificaat. U heeft in ieder geval 1 van deze 2 documenten nodig bij het opvragen van de akte:

 • U gaat met uw geboortebewijs en/of doopcertificaat naar een notaris (commissioner of Oaths). U neemt een familielid mee. Uw familielid legt een verklaring onder ede af (affidavit).
 • Ga met de affidavit, het geboortebewijs en/of doopcertificaat naar het Algemeen register van geboorte-, huwelijk- en overlijden. Hier laat u een geboorteakte opmaken. Van deze akte vraagt u een afschrift.

Verklaring van ongehuwd zijn

U kunt op 3 manieren aan deze verklaring komen:

 • U vraagt de verklaring op bij het huwelijksregister van de burgerlijke stand van Lusaka. (Registrar of Marriages at the Civic Centre of Lusaka).
 • U vraagt de verklaring op bij de juridische afdeling van het Zambiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.
 • U laat een verklaring onder ede (affidavit) opstellen bij een notaris (commissioner of Oaths).

Afschrift van een huwelijksakte

Voor een burgerlijk huwelijk (civil marriage)

Vraag het afschrift op bij het Algemeen register van geboorte-, huwelijk- en overlijden (Registrar General of Births, Deaths and Marriages).

Voor een huwelijk onder gewoonterecht (customary law)

Registreer het huwelijk eerst bij het Algemeen register van geboorte-, huwelijk- en overlijden (Registrar General of Births, Deaths and Marriages). Vraag daar daarna ook uw afschrift op.

Afschrift van een echtscheidingsakte

Voor een burgerlijk huwelijk (civil marriage)

Vraag het afschrift op bij de rechtbank (High Court) waar uw huwelijk werd ontbonden.

 • Registrar of High Court, P.O. Box 50067, Lusaka
 • Registrar of High Court, P.O. Box 70004, Ndola
 • Registrar of High Court, P.O. Box 60110, Livingstone

Voor een huwelijk onder gewoonterecht (customary law)

Laat uw echtscheiding eerst registreren. Vraag waar u het afschrift daarna kunt opvragen.

Afschrift van een overlijdensakte

Vraag dit afschrift op bij het algemeen register van geboorte-, huwelijk- en overlijden:
Registrar General of Births, Deaths and Marriages

P.O. Box 32311, Lusaka

Waar kunt u uw documenten laten legaliseren?

Laat uw document eerst legaliseren bij het Zambiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Ga daarna naar de Nederlandse ambassade in Harare, Zimbabwe. Uw document krijgt daar de Nederlandse legalisatie.

Met deze 2 legalisaties is uw document klaar voor gebruik in het Koninkrijk der Nederlanden.

Hoeveel moet u betalen?

Bekijk het overzicht van de consulaire tarieven voor de kosten en de betaalwijze.

Bemiddeling door Consulair Dienstencentrum (CDC) in Den Haag

Het Consulair Dienstencentrum kan voor Nederlanders bemiddelen bij het opvragen en laten legaliseren van documenten in Zambia.

Controle van uw document in Nederland

De stempel of de sticker op uw document betekent alleen dat de juiste handtekening op uw document staat. De stempel toont niet aan of de inhoud klopt of dat het document echt is. Een gemeente in Nederland, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of een andere instantie kan dit nog controleren.