Verklaring van woonplaats in de Verenigde Staten van Amerika

Als u in de Verenigde Staten van Amerika woont, heeft u soms een verklaring van woonplaats nodig. De ambassade in Washington of het consulaat-generaal in New York, Miami, Chicago en San Francisco kan de verklaring voor u opstellen.

Wanneer heeft u een verklaring van woonplaats nodig?

Met een verklaring van woonplaats kunt u uw buitenlandse woonplaats bewijzen. U hebt deze verklaring nodig voor:

 • verschillende soorten belasting- of premieheffing van sociale verzekeringen
 • vernieuwing van uw rijbewijs

Wat heeft u nodig?

Wanneer u een verklaring van woonplaats aanvraagt, heeft u de volgende documenten nodig:

 • een bewijs dat u met toestemming van de autoriteiten woont in het land waar u de aanvraag voor de verklaring doet, bijvoorbeeld een verblijfsvergunning. Dit is niet nodig wanneer u binnen de EU woont
 • een bewijs van uw huidige adres
 • een bewijs dat u de Nederlandse nationaliteit heeft, dit kan een van de volgende documenten zijn:
  • een Nederlands paspoort
  • een Nederlandse identiteitskaart
  • een Verklaring van Nederlanderschap

Verklaring van woonplaats in dit land of gebied

Naast de eerder genoemde documenten, moet u ook bewijs van uw huidige adres meenemen.

Bewijs van legaal verblijf als u in de VS woont

In tegenstelling tot wat hierboven vermeld staat, toont u aan dat u legaal in de VS verblijft met :

 • een geldig visum met de bijbehorende documenten (een Homeland Security's 797 Notice of Action); of
 • een geldige verblijfsvergunning.

Heeft u de Amerikaanse nationaliteit? Dan toont u aan dat u legaal in de Verenigde Staten verblijft met:

 • een kopie van uw Amerikaanse paspoort (als u in Amerika geboren bent)   of
 • een Amerikaans naturalisatiecertificaat of een bewijs van geboorte in het buitenland, een zogenaamd Consular Report of Birth Abroad, CRBA (als u niet in Amerika geboren bent).

Als u geen geldig immigratiebewijs in de Verenigde Staten hebt, moet u een ‘Certification of Nonexistence of a US naturalization record’ hebben. U kunt dit aanvragen bij de US Citizenship and Immigration Services (informatie in het Engels).

Procedure voor verklaringen aanvragen in de VS

Aanvragen per post

In de VS kunnen consulaire verklaringen per post aangevraagd worden. Om de verklaring aan te vragen, stuurt u een brief met uw naam, contactgegevens, de gevraagde documenten (kopieën, geen originele documenten) en betaling per post op.

Geef in uw brief duidelijk aan waarvoor u de verklaring nodig heeft. Wij vermelden dit in de verklaring. Het duurt ongeveer 3 werkdagen om uw aanvraag te verwerken.

Wilt u de verklaring per post retour ontvangen, stuur dan een retour envelop met de juiste portokosten mee. Heeft u originele documenten meegestuurd, dan worden deze alleen teruggestuurd als u kopieën meegestuurd heeft.

De verklaring kan ook opgestuurd worden per UPS, FedEX of DHL. U betaalt zelf de portokosten en u moet een al betaald, elektronisch etiket met uw aanvraag meesturen. Meer hierover leest u in de (Engelstalige) mailing instructions (PDF, 16 KB).

Aanvragen in persoon

Wilt u in persoon langskomen? Maak dan een afspraak via het online afsprakensysteem.

Wilt u uw aanvraag indienen bij het consulaat-generaal in Chicago? Stuur dan een e-mail om een afspraak te maken.

Als het mogelijk is, wordt de verklaring direct gemaakt en kunt u er op wachten. Als het te druk is, kunt u het een andere dag ophalen of naar u laten versturen. Neem daarom uit voorzorg altijd een aan uzelf geadresseerde envelop en voldoende postzegels mee.

Postadressen ambassade en consulaten-generaal

Bekijk de contact pagina van de ambassade in Washington of de consulaten-generaal in Chicago, Miami, New York of San Francisco voor het adres waar u uw aanvraag naar toe kunt sturen. Vergeet niet op de envelop te vermelden dat uw brief bestemd is voor de consulaire afdeling.

Betaling

Kijk op het overzicht van de consulaire tarieven voor het bedrag dat u moet betalen.

Vraagt u de verklaring per post aan? Stuur dan een money order mee op naam van "Embassy of the Netherlands", ongeacht waar u uw aanvraag naar toe stuurt.

Vraagt u de verklaring in persoon aan? Hou er dan rekening mee dat u bij de Nederlandse ambassade en consulaten-generaal in de Verenigde Staten alleen kunt betalen met een credit card (VISA of Mastercard). Contante betalingen zijn niet mogelijk.

Nog vragen?

Heeft u vragen? Stuur ons een e-mail via het contactformulier.