Nooddocumenten aanvragen in het Verenigd Koninkrijk

Bent u in het Verenigd Koninkrijk uw paspoort of ID-kaart verloren of is deze gestolen? En wilt u een nooddocument of een nieuw paspoort of ID-kaart aanvragen? Neem dan de juiste documenten mee naar de ambassade of het consulaat.

Door het coronavirus kunt u tot nadere berichtgeving alleen een nooddocument aanvragen bij een ambassade of consulaat-generaal bij absolute nood: uw reisdocument is verlopen én u moet vanwege een medische of humanitaire reden direct reizen.

Controleer of u een nooddocument nodig heeft

Het is niet altijd nodig om een nooddocument (of vervangend reisdocument) aan te vragen. Lees op de pagina Paspoort of ID-kaart kwijt of gestolen wat u in uw situatie kunt doen.

Nooddocument nodig? Stuur een e-mail

Heeft u een nooddocument nodig? Stuur zo spoedig mogelijk een e-mail naar de ambassade of het consulaat-generaal. De contactgegevens vindt u onderaan de pagina.

Stuur de volgende gegevens en documenten, zodat de ambassade of het consulaat-generaal uw verzoek in behandeling kan nemen:

 • een scan of foto van uw verloren of gestolen paspoort of ID-kaart
  of
  • uw volledige naam (zoals genoemd in uw verloren of gestolen paspoort of ID-kaart)
  • uw geboortedatum
  • de naam van de instantie die uw document heeft afgegeven (burgemeester van …, ambassadeur te …)
  • de datum van afgifte van uw verloren of gestolen paspoort of ID-kaart
 • het telefoonnummer waarop u te bereiken bent
 • een bewijs dat u uw reis niet kunt uitstellen, zoals uw reisschema, vluchtgegevens, andere reserveringen of een brief van uw werkgever
 • uw huidige locatie

Toestemming voor nooddocument

Na ontvangst van uw e-mail beslist de ambassade of het consulaat op basis van uw reisschema wat voor nooddocument u nodig heeft:

 • een nieuw paspoort of nieuwe ID-kaart, of;
 • een laissez-passer, of;
 • een noodpaspoort

Een Nederlands laissez-passer of noodpaspoort is namelijk niet in alle landen geldig.

Vervolgens vraagt de ambassade of het consulaat aan het ministerie van Buitenlandse Zaken om toestemming. Deze toestemming is nodig om het document dat u nodig heeft af te kunnen geven en gebeurt na ontvangst van uw e-mail. Toestemming krijgen duurt gemiddeld 1 tot 3 werkdagen.

Heeft u geen scan van uw vermiste paspoort of ID-kaart meegestuurd? Dan controleert het ministerie uw gegevens bij de gemeente of de instantie waar u uw paspoort of ID-kaart heeft aangevraagd. Controle van uw gegevens kan alleen op werkdagen. De toestemming kan daardoor langer duren.

De ambassade of het consulaat neemt contact met u op om te bespreken waar en wanneer u het nooddocument kunt aanvragen. U dient daarvoor in persoon langs te komen.

Welke documenten heeft u nodig voor de aanvraag?

Neem voor uw aanvraag de volgende documenten mee naar de ambassade of het consulaat:

 • een volledig ingevuld paspoortaanvraagformulier
 • een volledig ingevulde verklaring vermissing reisdocument (C2-formulier)
 • 2 pasfoto’s die voldoen aan de Nederlandse eisen aan pasfoto's
 • bewijs dat u toerist bent of bewijs dat u uw reis niet kunt uitstellen
 • tickets voor uw verdere reis wanneer u deze aflegt per vliegtuig, trein en/of boot
 • als u die heeft: een kopie van uw verloren paspoort of ID-kaart
 • als u die heeft: andere identiteitsbewijzen of kopieën daarvan
 • als u die heeft: een schriftelijk bewijs van aangifte met vermelding van verlies of diefstal van uw paspoort of ID-kaart

Nooddocument voor kinderen

Is het nooddocument voor een minderjarige? Dan is toestemming nodig van de ouder(s) of voogd(en). Dit is mogelijk door ondertekening van het paspoortaanvraagformulier. Stuur in dat geval ook kopieën van de paspoorten van de ouder(s) of voogd(en) mee.

Lukt dat niet? Neem dan een bewijs van toestemming door de ouder(s) of voogd(en) mee. En kopieën van de paspoorten van de ouder(s) of voogd(en).

Wat kost een nooddocument?

De prijs van een nooddocument (een paspoort/ID-kaart, laissez-passer of noodpaspoort) vindt u bij de consulaire tarieven.

Hoe lang duurt het?

De verwerkingstijd voor een laissez-passer of noodpaspoort is gemiddeld 1-3 werkdagen.

Beslist het ministerie van Buitenlandse Zaken dat u een nieuw paspoort of een nieuwe ID-kaart nodig heeft? Bijvoorbeeld omdat het land waar u naartoe reist geen Nederlands laissez-passer of noodpaspoort accepteert? Dan duurt de aanvraag langer.

Nooddocument aanvragen in dit land of gebied

Op vakantie in het Verenigd Koninkrijk en uw Nederlandse paspoort of ID-kaart is verloren of gestolen?

Aanvraag nooddocument

U kunt op werkdagen een nooddocument aanvragen. Bij de Nederlandse ambassade te Londen kunt u tijdens reguliere openingstijden zonder afspraak terecht.
Als u een laissez-passer wilt aanvragen bij een van de consulaten in het Verenigd Koninkrijk, dient u eerst de hierboven genoemde formulieren en informatie via e-mail op te sturen aan de consulaire afdeling van de ambassade. De ambassade moet eerst toestemming geven voordat de honorair consul een laissez-passer kan verstrekken. De ambassade benadert de honorair consul pas voor een afspraak wanneer akkoord is gegeven voor de afgifte van een laissez-passer. Het is derhalve niet zinvol rechtstreeks contact op te nemen met de honorair consul, aangezien dit de procedure mogelijk zelfs vertraagt.

Gestrand in het weekend?

In de praktijk is gebleken dat sommige vervoersmaatschappijen na overleg met de Koninklijke Marechaussee bereid zijn gestrande Nederlanders met een retourticket Nederland-VK-Nederland terug te vervoeren naar Nederland als zij nog beschikken over het ticket waarop zij op de heenreis hebben gereisd en een kopie van het verloren of gestolen document en/of een Nederlands rijbewijs. Als uw terugreis plaatsvindt in een weekend en u pas op de eerstvolgende werkdag bij de ambassade of een consulaat terecht kunt voor een nooddocument, dan kunt u bij uw vervoersmaatschappij informeren of deze bereid is u terug te vervoeren op basis van de hiervoor genoemde documenten. De ambassade kan hier niet bij bemiddelen. Als u in de gelegenheid bent een nooddocument aan te vragen voor uw terugreis, geniet dit te allen tijde de voorkeur.

Let op: nooddocumenten worden niet door alle landen geaccepteerd. Zorgt u er daarom voor dat bij het doorgeven van uw gegevens duidelijk is naar welk land u dient te reizen.

Aangifte?

Voor de ambassade volstaat bovenvermelde verklaring van vermissing (C2 formulier) voor de aanvraag van een nieuw/vervangend reisdocument en is een proces-verbaal van verlies/diefstal opgesteld door de lokale politie geen vereiste (uw verzekeringsmaatschappij zou hier wel om kunnen verzoeken).

Woont u in het Verenigd Koninkrijk en is uw Nederlandse paspoort of ID-kaart verloren of gestolen?

Aanvraag nieuw reisdocument

Is uw Nederlandse paspoort of ID-kaart gestolen, verloren of verlopen is en gaat u niet binnenkort op reis? Volg dan de instructies voor een reguliere paspoort- of identiteitskaartaanvraag. Bij een aanvraag na verlies of diefstal moet u behalve het aanvraagformulier voor een nieuw reisdocument ook een ingevuld en ondertekend C2-formulier (verklaring vermissing reisdocument) overleggen.  
U dient een afspraak te maken met de consulaire afdeling van de ambassade.

Spoedafspraak

Wanneer u een dringende noodzaak heeft om op korte termijn te reizen en u een beroep wilt doen op een voorrangsbehandeling/spoedprocedure, stuur dan een e-mail naar de consulaire afdeling van de ambassade.
De ambassade zal dan beoordelen of u hiervoor in aanmerking komt. In het bevestigende geval dient u middels bewijsstukken aan te tonen dat u wegens onvoorziene en spoedeisende omstandigheden op korte termijn een noodzaak heeft om te reizen. Vanwege de extra administratieve belasting zijn hiervoor extra leges verschuldigd (€10,-). De ambassade neemt uw aanvraag voor een nieuw regulier reisdocument dan met voorrang/spoed in behandeling.
Als ook deze spoedprocedure te lang duurt, kan de ambassade in uiterste noodgevallen (al dan niet door tussenkomst van een consulaat, afhankelijk van uw verblijfplaats) daarnaast een laissez-passer verstrekken ten behoeve van de eerstvolgende spoedeisende reis.

Let op: nooddocumenten worden niet door alle landen geaccepteerd. Zorgt u er daarom voor dat bij het doorgeven van uw gegevens duidelijk is naar welk land u dient te reizen.