Legaliseren van documenten uit Tanzania voor gebruik in Nederland

U wilt uw document uit Tanzania of Zanzibar gebruiken in Nederland. U heeft legalisatie nodig van het Tanzaniaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarna legaliseert de Nederlandse ambassade in Dar es Salaam uw document.

Door het coronavirus is het legaliseren van buitenlandse documenten bij een ambassade of consulaat-generaal beperkt mogelijk. U maakt een afspraak via het online afsprakensysteem. Of dit moet anders zijn aangegeven. Zijn er geen tijdstippen beschikbaar? Dan is het nog niet mogelijk om uw document te laten legaliseren. Hoeven alleen de lokale autoriteiten uw documenten te legaliseren? Controleer dan bij de lokale autoriteiten of dat kan.

Wie kan documenten laten legaliseren?

Iedereen met 1 of meer documenten uit Tanzania.

U kunt uw gelegaliseerde document gebruiken in:

 • Europees Nederland
 • Aruba
 • Bonaire
 • Curaçao
 • Saba
 • Sint Eustatius
 • Sint Maarten

Voorwaarden voor uw document

Uw document is origineel en compleet. Verwijst het document naar andere documenten of bijlagen, dan zitten deze erbij.

Vertaling van uw document

Als uw document niet in het Engels, Frans, Duits of Nederlands is, kunt u een vertaling nodig hebben. Hiervoor geldt het volgende:

 • Een beëdigde vertaler vertaalt uw document.
 • De vertaling is in het Engels, Frans, Duits of Nederlands.
 • Als de vertaler niet in Nederland is beëdigd, laat u de vertaling ook legaliseren.

Welke documenten kunt u laten legaliseren?

U kunt allerlei documenten laten legaliseren. Bijvoorbeeld diploma’s en verklaringen. De meest voorkomende soorten documenten zijn van de burgerlijke stand.

 • afschrift van een geboorteakte
 • verklaring van ongehuwd zijn
 • afschrift van een huwelijksakte
 • afschrift van een echtscheidingsakte
 • afschrift van een overlijdensakte

Documenten opvragen in Tanzania

U kunt hiervoor terecht bij:
Registration, Insolvency and Trusteeship Agency (RITA)
P.O. Box 9183

Dar es Salaam

Documenten opvragen in Zanzibar

U kunt hiervoor terecht bij:
Office of the Registrar General
P.O. Box 772
 
Zanzibar

Afschrift van een geboorteakte

Bij het opvragen van dit afschrift heeft u een kopie van de oude akte nodig. Daarop staan het aktenummer en naam van het district.

Verklaring van ongehuwd zijn

Woont u niet (meer) Tanzania? Vraag de verklaring op via de ambassade van Tanzania in het land waar u verblijft.

Afschrift van een huwelijksakte

U kunt een afschrift opvragen van een burgerlijk (civiel) of een religieus huwelijk, dat na mei 1971 is gesloten.

Waar kunt u uw documenten laten legaliseren?

Legaliseren van documenten uit Tanzania

Laat uw document eerst legaliseren bij het Tanzaniaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Ga daarna (nadat u een afspraak gemaakt heeft) naar de Nederlandse ambassade in Dar es Salaam. Uw document krijgt daar de Nederlandse legalisatie.

Met deze 2 legalisaties is uw document klaar voor gebruik in het Koninkrijk der Nederlanden.

Legaliseren van documenten uit Zanzibar

Laat uw document eerst legaliseren bij het ministerie van Buitenlandse Zaken van Zanzibar. Ga daarna voor legalisatie naar het Tanzaniaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De Nederlandse ambassade in Dar es Salaam legaliseert als laatste.

Met deze 3 legalisaties is uw document klaar voor gebruik in het Koninkrijk der Nederlanden.

Hoe lang duurt het?

De gemiddelde verwerkingstijd is 5 werkdagen.

Hoeveel moet u betalen?

Bekijk het overzicht van de consulaire tarieven voor de kosten en de betaalwijze.

Bemiddeling door Consulair Dienstencentrum (CDC) in Den Haag

Het Consulair Dienstencentrum kan bemiddelen voor Nederlanders bij het opvragen of legaliseren van uw documenten.

Controle van uw document

De stempel of de sticker op uw document betekent alleen dat de juiste handtekening op uw document staat. De stempel toont niet aan of de inhoud klopt of dat het document echt is. Een gemeente in Nederland, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of een andere instantie kan dit nog controleren.