Legaliseren van documenten uit Sudan voor gebruik in Nederland

U wilt uw Sudanese document gebruiken in Nederland. U heeft legalisatie nodig van het Sudanese ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarna legaliseert de Nederlandse ambassade in Khartoem uw document.

Door het coronavirus is het legaliseren van buitenlandse documenten bij een ambassade of consulaat-generaal beperkt mogelijk. U maakt een afspraak via het online afsprakensysteem. Of dit moet anders zijn aangegeven. Zijn er geen tijdstippen beschikbaar? Dan is het nog niet mogelijk om uw document te laten legaliseren. Hoeven alleen de lokale autoriteiten uw documenten te legaliseren? Controleer dan bij de lokale autoriteiten of dat kan.

Wie kan documenten laten legaliseren?

Iedereen met 1 of meer documenten uit Sudan.

U kunt uw gelegaliseerde document gebruiken in:

  • Europees Nederland
  • Aruba
  • Bonaire
  • Curaçao
  • Saba
  • Sint Eustatius
  • Sint Maarten

Voorwaarden voor uw document

Uw document is origineel en compleet. Verwijst het document naar andere documenten of bijlagen, dan zitten deze erbij.

Vertaling van uw document

Als uw document niet in het Engels, Frans, Duits of Nederlands is, kunt u een vertaling nodig hebben. Hiervoor geldt het volgende:

  • Een beëdigde vertaler vertaalt uw document.
  • De vertaling is in het Engels, Frans, Duits of Nederlands.
  • Als de vertaler niet in Nederland is beëdigd, laat u de vertaling ook legaliseren.

Welke documenten kunt u laten legaliseren?

U kunt allerlei documenten laten legaliseren. Bijvoorbeeld diploma’s en verklaringen. De meest voorkomende soorten documenten zijn van de burgerlijke stand.

Afschrift van een geboorteakte

Dit afschrift vraagt u op bij het centrale register van het Sudanese ministerie van Binnenlandse Zaken (Directorate of Civil Rolls of the Ministry of Interior).

Verklaring van ongehuwd zijn

Voor moslims

U vraagt de verklaring op bij de Sharia-rechtbank. De verklaring is in het Arabisch. Een vertaling kunt u alleen door de Universiteit van Khartoem laten doen.

Voor niet-moslims

U vraagt de verklaring op bij het huwelijksregister in uw district. De verklaring is in het Engels.

Afschrift van een huwelijksakte

Informeer bij de Sudanese autoriteiten waar u dit afschrift kunt opvragen. Voor gebruik in Nederland heeft u ook de originele huwelijksakte nodig.

Afschrift van een echtscheidingsakte

Vraag een afschrift op van de complete rechterlijke uitspraak (final divorce decree). U kunt hiervoor terecht bij de rechtbank waar de scheiding werd uitgesproken.

Afschrift van een overlijdensakte

Informeer bij de Sudanese autoriteiten waar u dit document kunt opvragen.

Waar kunt u uw documenten laten legaliseren?

Laat uw document eerst legaliseren bij het Sudanese ministerie van Buitenlandse Zaken. Ga daarna naar de Nederlandse ambassade in Khartoem. Uw document krijgt daar de Nederlandse legalisatie.

Met deze legalisaties is uw document klaar voor gebruik in het Koninkrijk der Nederlanden.

Hoeveel moet u betalen?

Bekijk het overzicht van de consulaire tarieven voor de kosten en de betaalwijze.

Bemiddeling door Consulair Dienstencentrum (CDC) in Den Haag

Het Consulair Dienstencentrum kan niet bemiddelen bij het opvragen en legaliseren van documenten.

Controle van uw document

De stempel of de sticker op uw document betekent alleen dat de juiste handtekening op uw document staat. De stempel toont niet aan of de inhoud klopt of dat het document echt is. Een gemeente in Nederland, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of een andere instantie kan dit nog controleren