Nederland Wereldwijd

Consulaire tarieven in Sudan

Op de tarieflijst vindt u de prijzen van consulaire diensten. Bijvoorbeeld een paspoort, ID-kaart of een consulaire verklaring. U kunt alleen contant betalen, in Sudanese ponden (SDG).

Tarieven vanaf 1 augustus 2022

Paspoort en identiteitskaart / Passport and identity cardEURSDG
Paspoort meerderjarige / Passport adult (18 and over)144,6083.500,00
Paspoort minderjarige / Passport minor (under 18)126,1072.800,00
Zakenpaspoort / Business passport144,6083.500,00
Zakenpaspoort minderjarige / Business passpoort minor (under 18)126,1072.800,00
ID-kaart meerderjarige / Identity card adult (18 and over)143,4582.900,00
ID-kaart minderjarige / Identity card minor (under 18)110,1563.600,00
Laissez-passer of noodpaspoort / Laissez passeror emergency document  51,5529.700,00
Laissez-passer voor stoffelijk overschot / Laissez-passerfor a corpse60,0034.600,00
Toeslag aanvraag paspoort of ID-kaart op andere locatie* / Surcharge for a passport or ID card application submitted at a different location**23,0013.200,00
* Aanvraag op locatie waar normaal gesproken geen paspoort of ID-kaart aangevraagd kan worden. De toeslag geldt voor alle aanvragers.
** Application submitted at a location that does not normally accept passport or ID card applications. The surcharge applies to all applicants.

Visa

EUR    

SDG

Schengenvisum kinderen tot 6 jaar / Schengen visa child (under 6)GratisFree of charge
Schengenvisum kinderen 6 t/m 11 jaar / Schengen visa child (6 - 11)40,0023.100,00
Schengenvisum normaal tarief / Schengen visa normal fee80,0046.200,00
Schengenvisum laag tarief*** / Schengen visa, low fee****35,00

20.200,00

Caribisch visum kinderen tot 6 jaar / Caribbean visa child (under 6)GratisFree of charge
Caribisch visum kinderen 6 t/m 11 jaar / Caribbean visa child (6-11)40,0023.100,00
Caribisch visum / Caribbean visa80,0046.200,00
MVV (machtiging voorlopig verblijf) diverse tarieven, afhankelijk van verblijfsdoel / MVV (Authorisation for temporary stay), different fees, depending on purpose of stay----
*** visumfacilitatie voor burgers van Armenië, Azerbeidzjan, Belarus (Wit-Rusland), Kaapverdië en Rusland 
**** visa facilitation for citizens of Armenia, Azerbaijan, Belarus, Cape Verde and Russia

Nederlandse nationaliteit krijgen / Obtaining Dutch nationalityEURSDG
Optieprocedure: enkelvoudig / Option procedure: single200,00115.600,00
Optieprocedure: gemeenschappelijk / Option procedure: plural342,00197.600,00
Optieprocedure: medeopterende minderjarige / Option procedure: additional fee for a minor22,0012.700,00
Naturalisatie: enkelvoudig, standaard / Naturalisation: single, standard945,00546.200,00
Naturalisatie: gemeenschappelijk, standaard / Naturalisation: plural, standard1.206,00697.100,00
Naturalisatie: enkelvoudig, verlaagd / Naturalisation: single, lowered703,00406.300,00
Naturalisatie: gemeenschappelijk, verlaagd / Naturalisation: plural, lowered965,00557.800,00
Naturalisatie: meenaturaliserende minderjarige / Naturalisation: additional fee for a minor139,0080.300,00
Inburgeringsexamen (voor naturalisatie) / Civic integration exam (for naturalisation)350,00202.300,00

Consulaire documenten / Consular documentsEURSDG
Consulaire verklaringen / Consular statements30,0017.300,00
Visumondersteuningsbrief / Visa support letter50,0028.900,00
Verklaring 'afschrift/kopie is conform origineel' / Statement true copy of original or a true duplicate26,2515.100,00
Meertalig standaard formulier / Multilingual standard form23,0013.200,00

Legalisaties / LegalisationsEURSDG
Legalisatie handtekening Nederlander / Legalisation signature Dutch citizen26,2515.100,00
Legalisatie document / Legalisation document26,2515.100,00
Bemiddeling opvragen document / Assistance in requesting documents103,0059.500,00
Bemiddeling opvragen en legaliseren/apostilleren document / Assistance in requesting and legalising/affixing an appostille on a document131,0075.700,00

U kunt geen rechten ontlenen aan de hier genoemde bedragen. Deze kunnen op ieder moment wijzigen.