COVID-maatregelen Spanje

De Spaanse regering neemt maatregelen om verspreiding van het COVID-19-virus tegen te gaan. Voorop staat dat de Nederlandse overheid tot en met zeker 15 mei ontraadt om naar het buitenland te reizen, tenzij strikt noodzakelijk. Dit geldt dus ook voor reizen naar Spanje. Hier vindt u algemene informatie over de landelijke en regionale maatregelen die gelden voor reizen naar, en binnen Spanje.

NB: Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend: het gaat om informele vertalingen en samenvattingen van officiële overheidspublicaties.

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen, volg dan ook onze Ambassade Facebookpagina  en die van Ambassadeur Jan Versteeg. Daar worden regelmatig updates geplaatst.

Reizen naar Spanje (inclusief Canarische eilanden)

De Nederlandse overheid raadt niet-noodzakelijke reizen naar Spanje af. Voor het reisadvies klik hier. De Spaanse landsgrenzen zijn geopend, maar op dit moment is een aantal autonome regio’s, gebieden en steden afgesloten voor in- en uitreizend verkeer met de auto of trein (met een aantal uitzonderingen). Voor een overzicht hiervan, kijk onder Maatregelen per autonome regio.

Reizen met vliegtuig of boot

Luchtvaartmaatschappijen opereren op routes naar Spanje, maar houdt er rekening mee dat u in Spanje te maken kunt krijgen met regionale reisrestricties. Plan uw reis daarom zorgvuldig.

Negatieve COVID-test voor reizigers met vliegtuig en boot

Reizigers uit risicogebieden moeten bij aankomst in Spanje een negatieve COVID-test laten zien. Nederland is aangemerkt als risicogebied. Deze verplichting geldt voor reizigers vanaf 6 jaar die per vliegtuig of boot reizen met Spanje als eindbestemming. Dit geldt dus niet voor reizigers met de auto of trein, of transitreizigers.

Vereisten voor test en certificaat

 • PCR, TMA of LAMP-test.
 • Uitgevoerd binnen 72 uur voor aankomst. 
 • Op het formulier met testresultaten dienen uw persoonsgegevens vermeld te staan (naam, paspoortnummer), testdatum, contactgegevens van het laboratorium, gebruikte testmethodiek en het negatieve resultaat. 
 • Zowel digitaal als op papier.
 • Taal: Engels, Frans, Duits of Spaans. 

Controles

 • Controles op de testuitslag vinden op willekeurige basis plaats op de luchthaven (of in de haven). U kunt dus gecontroleerd worden.
 • Indien u niet voldoet aan de testverplichting kan dit leiden tot een boete (oplopend tot 3.000 euro).

Gezondheidsformulier

Alle luchtvaartpassagiers dienen maximaal 48 uur voor aankomst een Gezondheidscontrole formulier in te vullen. Bij aankomst kan er naar de QR code worden gevraagd die u na het invullen ontvangt. Via deze link kunt u het formulier invullen. Daar vindt u ook verdere informatie en antwoorden op veelgestelde vragen. 

Reizen via weg of spoor

U kunt Spanje bereiken via de weg of het spoor. U mag door afgesloten gebieden reizen als u kunt aantonen dat u op doorreis bent naar een eindbestemming waarvoor geen restricties gelden. Als uw eindbestemming in een afgesloten gebied ligt (voor een overzicht, zie Maatregelen per autonome regio), moet u de noodzaak van uw reis aan kunnen tonen (zie daarvoor Regionale maatregelen). De toegang tot een gebied kan u worden ontzegd, als de handhaver uw reden tot reizen niet gegrond acht. Voorkom mogelijke hoge boetes (van €300,- tot €6.000,-) en vervelende situaties.

Landelijke maatregelen

Op 25 oktober 2020 is in Spanje de noodtoestand uitgeroepen. Hieronder treft u de belangrijkste informatie hierover uit het Staatsblad (BOE). Het betreft een informele vertaling van de belangrijkste maatregelen. Voor de de complete tekst in de BOE klik hier. De ervaring leert dat voor de interpretatie van de genoemde maatregelen en uitzonderingsgronden, veel afhangt van de dienstdoend ambtenaar/handhaver en van de regio waarin u zich bevindt. De noodtoestand duurt in principe tot 9 mei 2021.

Landelijke avondklok

Er is een landelijke avondklok van kracht. Tussen 23:00 uur en 6:00 uur dient u zich niet op openbare wegen of in openbare ruimtes te begeven. Autonome regio’s kunnen de avondklok met +1 of -1 uur aanpassen, dus zorg dat u goed op de hoogte bent van de precieze tijden in het gebied waarin u verblijft. Uitzonderingen* voor de avondklok gelden voor:

 • Het kopen van medicijnen, gezondheids- of andere essentiële producten
 • Bezoek aan medische instellingen
 • Noodbezoek aan dierenarts
 • Naleving van arbeids-, professionele, zakelijke, institutionele of juridische verplichtingen
 • Terugkeren naar de vaste woonplaats na het uitvoeren van één van deze uitzonderingen
 • Zorg voor ouderen, minderjarigen, afhankelijke personen, mensen met handicap of kwetsbare personen
 • Door overmacht of in een noodsituatie
 • Overige activiteiten van vergelijkbare aard, naar behoren gedocumenteerd
 • Tanken, indien nodig voor het uitvoeren van bovengenoemde activiteiten

* De ambassade kan geen inzicht geven in de manier waarop deze uitzonderingen geïnterpreteerd worden of in welke specifieke situaties uitzonderingen gelden. In geval van twijfel kunt u zich het beste richten tot de lokale of regionale autoriteiten. Zie ook Maatregelen per autonome regio.

Overige maatregelen

 • Mondkapjes zijn verplicht in de openbare ruimte (zowel binnen als buiten) vanaf 6 jaar, behalve tijdens het eten, drinken of sporten.
 • Er geldt een rookverbod in openbare buitenruimten indien inachtneming van minimaal 2 meter afstand niet mogelijk is. Dit geldt bijvoorbeeld op terrassen.

Regionale maatregelen

Autonome regio's nemen aanvullende maatregelen om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. De maatregelen en de duur daarvan verschillen per regio. Houdt er rekening mee dat deze maatregelen op ieder moment verder kunnen worden aangescherpt. Autonome regio’s hebben de bevoegdheid om bijvoorbeeld een in- en uitreisverbod in te stellen. Dit kan reizen uiterst ingewikkeld maken en leiden tot nare verrassingen. Ook zijn in sommige gebieden horeca en/of niet-essentiële winkels gesloten. Indien u toch reist, informeert u zich over de maatregelen op uw plek van bestemming. 

In- en uitreisverboden

Op dit moment gelden verschillende regionale en lokale in- en uitreisverboden. Onder Maatregelen per regio vindt u een overzicht van de belangrijkste maatregelen. Indien u dient te reizen naar een afgesloten gebied kan dat alleen in een aantal uitzonderingsgevallen. Bezoek aan een tweede huis valt hier niet onder.

Uitzonderingen

U kunt een afgesloten gebied in- of uitreizen voor:

 • Bezoek aan medische instelling
 • Naleving van arbeids-, professionele, zakelijke, institutionele of wettelijke verplichtingen.
 • Bezoek aan een onderwijsinstelling (inclusief kinderopvang)
 • Terugkeren naar de vaste woonplaats
 • Zorg voor ouderen, minderjarigen, afhankelijke personen, mensen met een handicap of bijzonder kwetsbare personen
 • Bezoek aan financiële-, of verzekeringsinstellingen of tankstations in aangrenzende gebieden
 • Noodzakelijke of dringende handelingen bij openbare, gerechtelijke of notariële instanties
 • Verlenging van vergunningen en officiële documentatie, en andere administratieve procedures die niet kunnen worden uitgesteld (dus ook voor het aanvragen van een nieuw reisdocument op de Nederlandse Ambassade in Madrid) 
 • Het afleggen van examens of officiële toetsen die niet kunnen worden uitgesteld
 • Door overmacht of in een noodsituatie*
 • Overige activiteiten van vergelijkbare aard, naar behoren gedocumenteerd

*Wat exact onder overmacht of een noodsituatie wordt verstaan is niet nader gespecificeerd. De interpretatie daarvan zal in de praktijk afhangen van de dienstdoend ambtenaar/handhaver die u treft. Indien u afgesloten gebied in- of uit reist of u reist gedurende de avondklok vanwege dringende redenen, neemt u dan zoveel mogelijk (schriftelijk) bewijsmateriaal mee om de noodzaak van uw reis aan te tonen. Dat kan boetes en andere verrassingen voorkomen.

Maatregelen per autonome regio

Hieronder treft u per autonome regio een overzicht van de belangrijkste maatregelen:

 • In- en uitreisverbod
 • Avondklok
 • Maximale groepsgrootte
 • Eventuele lokale in- en uitreisverboden

Let op 

De situatie is zeer veranderlijk. Check de actuele situatie, zoals de sluiting van specifieke gebieden en gemeenten via de website van het Spaanse ministerie van Gezondheid of bij de lokale autoriteiten. Verder gelden per autonome regio specifieke beperkende maatregelen op onder meer openingstijden van publieke instanties en de maximale capaciteit van restaurants, musea, winkels, enz.

Andalusië

 • Autonome regio afgesloten voor niet-noodzakelijke verplaatsingen: Ja
 • Avondklok: 23:00 uur - 06:00 uur
 • Maximale groepsgrootte: 6 personen

Aragón

 • Autonome regio afgesloten voor niet-noodzakelijke verplaatsingen: Ja
 • Avondklok: 23:00 uur – 06:00 uur
 • Maximale groepsgrootte: in openbare ruimte: binnen 4 personen en buiten 6 personen, tenzij groter huishouden; in privésfeer geen bezoek ontvangen

Asturias

 • Autonome regio afgesloten voor niet-noodzakelijke verplaatsingen: Ja
 • Avondklok: 23:00 uur – 06:00 uur
 • Maximale groepsgrootte: in de openbare ruimte 4 personen, in de privésfeer geen bezoek ontvangen

Balearen

Mallorca, Ibiza, Menorca, Formentera

 • Autonome regio afgesloten voor niet-noodzakelijke verplaatsingen: Nee
 • Avondklok: 23:00 uur – 06:00 uur
 • Maximale groepsgrootte: varieert per eiland

Baskenland

 • Autonome regio afgesloten voor niet-noodzakelijke verplaatsingen: Ja
 • Avondklok: 22:00 uur – 06:00 uur
 • Maximale groepsgrootte: 4 personen

Canarische eilanden

Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote, El Hierro, La Gomera, La Palma, Fuerteventura

 • Autonome regio afgesloten voor niet-noodzakelijke verplaatsingen: Nee
 • Avondklok: varieert per eiland
 • Maximale groepsgrootte: varieert per eiland

Cantabrië

 • Autonome regio afgesloten voor niet-noodzakelijke verplaatsingen: Ja
 • Avondklok: 22:00 uur – 06:00 uur.
 • Maximale groepsgrootte: 4 personen

Castilla y León

 • Autonome regio afgesloten voor niet-noodzakelijke verplaatsingen: Ja
 • Avondklok: 23:00 uur – 06:00 uur
 • Maximale groepsgrootte: in de openbare ruimte maximaal 4 personen; in de privésfeer geen bezoek ontvangen

Castilla - La Mancha

 • Autonome regio afgesloten voor niet-noodzakelijke verplaatsingen: Ja
 • Avondklok: 00:00 uur – 06:00 uur
 • Maximale groepsgrootte: 6 personen

Catalonië

 • Autonome regio afgesloten voor niet-noodzakelijke verplaatsingen: Ja
 • Avondklok: 22:00 uur – 06:00 uur
 • Maximale groepsgrootte: 6 personen, tenzij groter huishouden

Extremadura

 • Autonome regio afgesloten voor niet-noodzakelijke verplaatsingen: Ja
 • Avondklok: 23:00 uur – 06:00 uur
 • Maximale groepsgrootte: in de openbare ruimte: binnen 4 personen en buiten 6 personen, tenzij groter huishouden

Galicië

 • Autonome regio afgesloten voor niet-noodzakelijke verplaatsingen: Ja
 • Avondklok: 22:00 uur – 06:00 uur
 • Maximale groepsgrootte: in de openbare ruimte: binnen 4 personen en buiten 6 personen; in privésfeer geen bezoek ontvangen

Regio Madrid

 • Autonome regio afgesloten voor niet-noodzakelijke verplaatsingen: Nee
 • Avondklok: 23:00 uur – 06:00 uur
 • Maximale groepsgrootte: in openbare ruimte: binnen 4 personen en buiten 6 personen, tenzij groter huishouden; in privésfeer geen bezoek ontvangen, tenzij alleenwonend

Murcia

 • Autonome regio afgesloten voor niet-noodzakelijke verplaatsingen: Ja
 • Avondklok: 00:00 uur – 06:00 uur
 • Maximale groepsgrootte: in de openbare ruimte: binnen 4 personen en buiten 6 personen; in privésfeer geen bezoek ontvangen

Navarra

 • Autonome regio afgesloten voor niet-noodzakelijke verplaatsingen: Ja
 • Avondklok: 23:00 uur – 06:00 uur
 • Maximale groepsgrootte: in de openbare ruimte: binnen 4 personen en buiten 6 personen; in privésfeer geen bezoek ontvangen

La Rioja

 • Autonome regio afgesloten voor niet-noodzakelijke verplaatsingen: Ja
 • Avondklok: 23:00 uur – 05:00 uur
 • Maximale groepsgrootte: 6 personen

Regio Valencia (inclusief Costa Blanca)

 • Autonome regio afgesloten voor niet-noodzakelijke verplaatsingen: Ja
 • Avondklok: 22:00 uur – 06:00 uur
 • Maximale groepsgrootte: in de openbare ruimte 6 personen, in de privésfeer geen bezoek ontvangen

Ceuta

 • Autonome regio afgesloten voor niet-noodzakelijke verplaatsingen: Ja
 • Avondklok: 22:00 uur – 05:00 uur
 • Maximale groepsgrootte: 4 personen

Melilla

 • Autonome regio afgesloten voor niet-noodzakelijke verplaatsingen: Ja
 • Avondklok: 22:00 uur – 06:00 uur
 • Maximale groepsgrootte: in de openbare ruimte 4 personen, in de privésfeer geen bezoek ontvangen

Reizen van het Spaanse vasteland naar de Balearen

Voor reizigers die van Nederland naar de Balearen reizen: zie de informatie onder Reizen naar Spanje. Voor reizigers die vanaf het Spaanse vasteland naar de Balearen reizen geldt een COVID-testverplichting voor de volgende reizigers (inclusief residenten):

 • Reizigers die afkomstig zijn uit Ceuta, Melilla of een Spaanse autonome regio met een incidentie (IA) van meer dan 100 gevallen per 100.000 inwoners in de afgelopen 14 dagen.
 • Reizigers vanaf 6 jaar.

U wordt bij aankomst  op de luchthaven gecontroleerd

Uitzondering

Voor bewoners van de Balearen die kunnen aantonen in de voorafgaande 72 uur de eilanden niet te hebben verlaten.

Let op: De lokale regering biedt inwoners die op de Balearen zijn ingeschreven een gratis testoptie, via een netwerk van gesubsidieerde centra die over het hele land zijn verspreid. Het overzicht van locaties vindt u hier

Testvereisten

 • Een negatieve PCR- of TMA-test.
 • Afgenomen maximaal 72 uur voor aankomst op de eilanden.
 • Uw persoonsgegevens moeten vermeld staan op de uitslag
 • Mag zowel digitaal als op papier.

Meer informatie over de testverplichting op de Balearen vindt u hier 

Reizen van het Spaanse vasteland naar de Canarische Eilanden

Voor reizigers die van Nederland naar de Canarische Eilanden reizen: zie de informatie onder Reizen naar Spanje. Voor reizigers die vanaf het Spaanse vasteland naar de Canarische Eilanden reizen geldt een COVID-testverplichting voor de volgende reizigers (inclusief residenten):

 • Reizigers die afkomstig zijn vanaf het Spaanse vasteland.
 • Reizigers vanaf 6 jaar.

Indien u niet in een toeristische accommodatie verblijft, wordt u bij aankomst op de luchthaven gecontroleerd. Indien u wel in een toeristische accommodatie verblijft, wordt u op de luchthaven om uw boekingsbewijs gevraagd. Bij aankomst in de toeristische accommodatie dient u de negatieve testuitslag te laten zien. 

Testvereisten

 • Een negatieve PCR-, TMA- of antigeentest.
 • Afgenomen maximaal 72 uur voor aankomst op de eilanden.
 • Uw persoonsgegevens moeten vermeld staan op de uitslag
 • Mag zowel digitaal als op papier.

Meer informatie over reizen naar de Canarische eilanden vindt u hier: https://www.holaislascanarias.com/coronavirus/