Legaliseren van documenten uit Qatar voor gebruik in Nederland

U wilt uw Qatarese document gebruiken in Nederland. U heeft legalisatie nodig van het Qatarese ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarna legaliseert de Nederlandse ambassade in Doha uw document.

Wie kan documenten laten legaliseren?

Iedereen met 1 of meer documenten uit Qatar.

U kunt uw gelegaliseerde document gebruiken in:

 • Europees Nederland
 • Aruba
 • Bonaire
 • Curaçao
 • Saba
 • Sint Eustatius
 • Sint Maarten

Voorwaarden voor uw document

Uw document is origineel en compleet. Verwijst het document naar andere documenten of bijlagen, dan zitten deze erbij.

Vertaling van uw document

Als uw document niet in het Engels, Frans, Duits of Nederlands is, kunt u een vertaling nodig hebben. Hiervoor geldt het volgende:

 • Een beëdigde vertaler vertaalt uw document.
 • De vertaling is in het Engels, Frans, Duits of Nederlands.
 • Als de vertaler niet in Nederland is beëdigd, laat u de vertaling ook legaliseren.

Welke documenten kunt u laten legaliseren?

U kunt allerlei documenten laten legaliseren. Bijvoorbeeld diploma’s en verklaringen. De meest voorkomende soorten documenten zijn van de burgerlijke stand.

 • afschrift van een huwelijksakte
 • afschrift van een echtscheidingsakte
 • afschrift van een overlijdensakte

Informeer bij de Qatarese autoriteiten waar u deze documenten kunt opvragen.

Afschrift van een geboorteakte

U bent vóór 1969 geboren

Informeer bij de Qatarese autoriteiten waar u dit document kunt opvragen.

U bent op of na 1 januari 1969 geboren

U kunt een afschrift van een geboorteakte opvragen bij het ministerie van Volksgezondheid (Ministry of Public Health) in Doha.

Verklaring van ongehuwd zijn

Deze verklaring vraagt u aan bij een Sharia-rechtbank. U heeft daarbij 2 getuigen nodig, die onder ede verklaren dat u niet getrouwd bent.

Waar kunt u uw documenten laten legaliseren?

Laat uw document eerst legaliseren bij het Qatarese ministerie van Buitenlandse Zaken. Ga daarna naar de Nederlandse ambassade in Doha. Uw document krijgt daar de Nederlandse legalisatie.

Met deze legalisaties is uw document klaar voor gebruik in het Koninkrijk der Nederlanden.

Hoeveel moet u betalen?

Bekijk het overzicht van de consulaire tarieven voor de kosten en de betaalwijze.

Bemiddeling door Consulair Dienstencentrum (CDC) in Den Haag

Het Consulair Dienstencentrum kan voor Nederlanders bemiddelen bij het opvragen en laten legaliseren van documenten.

Controle van uw document

De stempel of de sticker op uw document betekent alleen dat de juiste handtekening op uw document staat. De stempel toont niet aan of de inhoud klopt of dat het document echt is. Een gemeente in Nederland, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of een andere instantie kan dit nog controleren.