Legaliseren van documenten uit Peru voor gebruik in Nederland

U wilt uw document uit Peru gebruiken in Nederland. U heeft daarvoor legalisatie nodig van het Peruaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Dit gebeurt met een soort stempel, een apostille.

Door het coronavirus kunt u, tot nadere berichtgeving, geen buitenlandse documenten laten legaliseren bij een ambassade of een consulaat-generaal. Hoeven alleen de lokale autoriteiten uw documenten te legaliseren? Controleer dan bij de lokale autoriteiten of dat kan.

Wie kan documenten laten legaliseren?

Iedereen met 1 of meer documenten uit Peru. U kunt uw gelegaliseerde document gebruiken in:

 • Europees Nederland
 • Aruba
 • Bonaire
 • Curaçao
 • Saba
 • Sint Eustatius
 • Sint Maarten

Voorwaarden voor uw document

Uw document is origineel en compleet. Verwijst het document naar andere documenten of bijlagen, dan zitten deze erbij.

Vertaling van een document

Als uw document niet in het Engels, Frans, Duits of Nederlands is, kunt u een vertaling nodig hebben. Hiervoor geldt het volgende:

 • Een beëdigde vertaler vertaalt uw document.
 • De vertaling is in het Engels, Frans, Duits of Nederlands.
 • Als de vertaler niet in Nederland is beëdigd, laat u de vertaling ook legaliseren.

Spaanstalige documenten van de burgerlijke stand

Bij Nederlandse ambassades en consulaten in Spaanstalige landen kunt u documenten van de burgerlijke stand in het Spaans aanleveren.

Voor instanties in Nederland heeft u wél een vertaling nodig van uw document. U laat dit door een beëdigde vertaler doen.

Welke documenten kunt u laten legaliseren?

U kunt allerlei documenten laten legaliseren. Bijvoorbeeld diploma’s en verklaringen. De meest voorkomende documenten zijn:

 • afschrift van een geboorteakte (partida de nacimiento)
 • afschrift van een huwelijksakte (partida de matrimonio)
 • afschrift van een overlijdensakte (acta de defunción)

Deze afschriften vraagt u op bij de burgerlijke stand (registro nacional de identificación y estado civil: RENIEC). Of in de provincie (concejo provincial) of het district (concejo distrital) waar de gebeurtenis plaatsvond.

Verklaring van ongehuwd zijn

Een verklaring van ongehuwd zijn (certificado de soltería) vraagt u op bij de burgerlijke stand (registro nacional de identificación y estado civil: RENIEC) of in de gemeente waar u woont.

Afschrift van een echtscheidingsakte

Er zijn 3 mogelijkheden waarop u dit afschrift opvraagt:

 • een schriftelijke uitspraak van de de familierechter (sentencia de divorcio)
 • een verklaring van gescheiden zijn van de gemeente (resolución de alcaldía)
 • een notariële akte van een notaris

Waar kunt u uw documenten laten legaliseren?

U haalt de apostille bij het Peruaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Een overzicht met adressen vindt u op de site van de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht (HCCH). De informatie op deze site is in het Spaans en Engels.

Uw document is door legalisatie met de apostille klaar voor gebruik in het Koninkrijk der Nederlanden.

Documenten van het Peruaanse Consulaat in Willemstad/Curaçao

U laat een document dat is afgegeven door het Peruaanse Consulaat in Willemstad legaliseren door de Dienst Buitenlandse Betrekkingen (DBB) in Willemstad. Daarmee is het document klaar voor gebruik in het Koninkrijk der Nederlanden.

Bemiddeling door Consulair Dienstencentrum (CDC) Den Haag

Het Consulair Dienstencentrum (CDC) kan bemiddelen voor Nederlanders bij het opvragen en legaliseren van documenten.

Controle van uw document

De stempel of de sticker op uw document betekent alleen dat de juiste handtekening op uw document staat. De stempel toont niet aan of de inhoud klopt of dat het document echt is. Een gemeente in Nederland, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of een andere instantie kan dit nog controleren.