Legaliseren van documenten uit Niger voor gebruik in Nederland

U wilt documenten uit Niger gebruiken in Nederland. Laat deze documenten legaliseren door het Nigerese ministerie van Buitenlandse Zaken.

Door het coronavirus is het legaliseren van buitenlandse documenten bij een ambassade of consulaat-generaal beperkt mogelijk. U maakt een afspraak via het online afsprakensysteem. Of dit moet anders zijn aangegeven. Zijn er geen tijdstippen beschikbaar? Dan is het nog niet mogelijk om uw document te laten legaliseren. Hoeven alleen de lokale autoriteiten uw documenten te legaliseren? Controleer dan bij de lokale autoriteiten of dat kan.

Wie kan documenten laten legaliseren?

Iedereen met 1 of meer documenten uit Niger.

U kunt uw gelegaliseerde document gebruiken in:

 • Europees Nederland
 • Aruba
 • Bonaire
 • Curaçao
 • Saba
 • Sint Eustatius
 • Sint Maarten

Voorwaarden voor uw document

Uw document is origineel en compleet. Verwijst het document naar andere documenten of bijlagen, dan zitten deze erbij.

Vertaling van een document

Als uw document niet in het Engels, Frans, Duits of Nederlands is, kunt u een vertaling nodig hebben. Hiervoor geldt het volgende:

 • Een beëdigde vertaler vertaalt uw document.
 • De vertaling is in het Engels, Frans, Duits of Nederlands.
 • Als de vertaler buiten Nederland is beëdigd, laat u de vertaling ook legaliseren.

Welke documenten kunt u laten legaliseren?

U kunt allerlei documenten laten legaliseren. Bijvoorbeeld diploma’s en verklaringen. De meest voorkomende soorten documenten zijn van de burgerlijke stand.

 • afschrift van een geboorteakte  (extrait d’acte de naissance)
 • afschrift van een huwelijksakte (extrait d’acte de mariage)
 • afschrift van een overlijdensakte (extrait d’acte de décès)

Vraag deze afschriften op bij burgerlijke stand van de gemeente (service d’état civil de la commune).

Verklaring van ongehuwd zijn

Vraag de verklaring op bij de burgerlijke stand van de gemeente waar u woont.

Afschrift van een echtscheidingsakte

(extrait d’acte de divorce)

Het ligt aan de regio waar de echtscheiding plaatsvond waar u dit afschrift opvraagt.

Echtscheiding binnen de regio Niamey

Vraag het afschrift van de rechterlijke uitspraak op bij het Tribunal, Palais de Justice in Niamey.

Echtscheiding buiten de regio Niamey

Vraag een afschrift van de akte op bij burgerlijke stand van de gemeente (service d’état civil de la commune) die de echtscheiding registreerde.

Waar kunt u uw documenten laten legaliseren?

U laat uw Nigerese document legaliseren bij het Nigerese ministerie van Buitenlandse Zaken.

Uw document is met de Nigerese legalisatie klaar voor gebruik in het Koninkrijk der Nederlanden.

Bemiddeling door Consulair Dienstencentrum (CDC) in Den Haag

Het Consulair Dienstencentrum kan bemiddelen voor Nederlanders bij het opvragen of legaliseren van uw documenten.

Controle van uw document in Nederland

De stempel of de sticker op uw document betekent alleen dat de juiste handtekening op uw document staat. De stempel toont niet aan of de inhoud klopt of dat het document echt is. Een gemeente in Nederland, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of een andere instantie kan dit nog controleren.