Legaliseren van documenten uit Martinique voor gebruik in Nederland

U wilt uw document uit Martinique gebruiken in Nederland. U heeft daarvoor legalisatie nodig van de lokale Franse autoriteiten in Fort-de-France.

Door het coronavirus kunt u, tot nadere berichtgeving, geen buitenlandse documenten laten legaliseren bij een ambassade of een consulaat-generaal. Hoeven alleen de lokale autoriteiten uw documenten te legaliseren? Controleer dan bij de lokale autoriteiten of dat kan.

Waar kunt u de documenten opvragen?

U kunt allerlei documenten laten legaliseren. Bijvoorbeeld diploma’s en verklaringen. De meest voorkomende soorten documenten zijn van de burgerlijke stand:

  • afschrift van een geboorteakte
  • verklaring van ongehuwd zijn
  • afschrift van een huwelijksakte
  • afschrift van een echtscheidingsakte
  • afschrift van een overlijdensakte

Informeer bij de lokale autoriteiten in Martinique waar u deze documenten kunt opvragen.

Waar en hoe laat u uw document legaliseren?

Laat uw document uit Martinique legaliseren door de lokale Franse autoriteiten in Fort-de-France. Hoe dit werkt, vindt u op de pagina Legaliseren van documenten uit Frankrijk voor gebruik in Nederland.