Legaliseren van documenten uit Mali voor gebruik in Nederland

U wilt documenten uit Mali gebruiken in Nederland. U laat deze legaliseren door het Malinese ministerie van Buitenlandse Zaken.

Door het coronavirus is het legaliseren van buitenlandse documenten bij een ambassade of consulaat-generaal beperkt mogelijk. U maakt een afspraak via het online afsprakensysteem. Of dit moet anders zijn aangegeven. Zijn er geen tijdstippen beschikbaar? Dan is het nog niet mogelijk om uw document te laten legaliseren. Hoeven alleen de lokale autoriteiten uw documenten te legaliseren? Controleer dan bij de lokale autoriteiten of dat kan.

Wie kan documenten laten legaliseren?

Iedereen met 1 of meer documenten uit Mali.

U kunt uw gelegaliseerde document gebruiken in:

 • Europees Nederland
 • Aruba
 • Bonaire
 • Curaçao
 • Saba
 • Sint Eustatius
 • Sint Maarten

Voorwaarden voor uw document

Uw document is origineel en compleet. Verwijst het document naar andere documenten of bijlagen, dan zitten deze erbij.

Vertaling van een document

Als uw document niet in het Engels, Frans, Duits of Nederlands is, kunt u een vertaling nodig hebben. Hiervoor geldt het volgende:

 • Een beëdigde vertaler vertaalt uw document.
 • De vertaling is in het Engels, Frans, Duits of Nederlands.
 • Als de vertaler buiten Nederland is beëdigd, laat u de vertaling ook legaliseren.

Welke documenten kunt u laten legaliseren?

U kunt allerlei documenten laten legaliseren. Bijvoorbeeld diploma’s en verklaringen. De meest voorkomende soorten documenten zijn van de burgerlijke stand.

Afschrift van een geboorteakte

Aangifte van geboorte binnen 30 dagen

Vraag het afschrift (copie intégrale / copie littérale) op bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Dit doet u in de gemeente die de geboorte registreerde.

Aangifte van geboorte ná 30 dagen

U heeft twee documenten nodig:

 • afschrift van uw geboorteakte met daarop de aantekening ‘jugement supplétif d’acte de naissance’
 • officiële kopie van de uitspraak van de rechter (jugement supplétif)., dit document vraagt u op bij de rechtbank

Verklaring van ongehuwd zijn

Deze verklaring vraagt u op bij de ambtenaar van de burgerlijke stand in uw gemeente.

Afschrift van een huwelijksakte

Dit afschrift van een huwelijksakte vraagt u op bij de gemeente waar het huwelijk plaatsvond en is geregistreerd.

Getrouwd vóór 1962

Is het huwelijk alleen door een rechter bevestigd? Vraag bij de rechtbank een officiële kopie aan van de registratie (jugement supplétif d’acte de mariage).

Afschrift van een echtscheidingsakte

Dit afschrift (rechterlijke uitspraak) vraagt u op bij de rechtbank waar de echtscheiding is uitgesproken.

Afschrift van een overlijdensakte

Aangifte van overlijden binnen 30 dagen

Vraag het afschrift (copie intégrale / copie littérale) op bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Dit doet u in de gemeente die het overlijden registreerde.

Aangifte van overlijden ná 30 dagen

Vraag bij de rechtbank een officiële kopie op van de vaststelling van het overlijden. (jugement supplétif d’acte de décès).

Waar laat u uw document legaliseren?

Met de legalisatie door het Malinese ministerie van Buitenlandse Zaken is uw document klaar voor gebruik in het Koninkrijk der Nederlanden.

Bemiddeling door Consulair Dienstencentrum (CDC) Den Haag

Het Consulair Dienstencentrum kan bemiddelen voor Nederlanders bij het opvragen of legaliseren van uw documenten.

Controle van uw document in Nederland

De stempel of de sticker op uw document betekent alleen dat de juiste handtekening op uw document staat. De stempel toont niet aan of de inhoud klopt of dat het document echt is. Een gemeente in Nederland, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of een andere instantie kan dit nog controleren.