Reisadvies Koeweit | Ministerie van Buitenlandse Zaken

Laatst gewijzigd op: 25-07-2018 | Nog steeds geldig op: 17-02-2019

Dit reisadvies is opnieuw beoordeeld. Er is geen reden voor inhoudelijke aanpassingen.

Download 'Kaart bij reisadvies Koeweit' (PDF, 117 kB)

Informatie vooraf

Het ministerie van Buitenlandse Zaken helpt u met de voorbereiding van uw reis. Dit reisadvies is gebaseerd op informatie van de Nederlandse ambassade in Koeweit, inlichtingendiensten, vertegenwoordigingen van andere landen, lokale autoriteiten, bedrijven en andere organisaties. Het hoofddoel van dit advies is u te informeren over de veiligheid in een land. Daarnaast staan er algemene en praktische tips in het reisadvies.

Dit reisadvies is zorgvuldig samengesteld. Het ministerie van Buitenlandse Zaken aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die ontstaat door gebruik van dit reisadvies. U bent zelf verantwoordelijk voor uw eigen veiligheid en beslissing om wel of niet te reizen.

Naar boven

De laatste ontwikkelingen

Er zijn veiligheidsrisico’s voor reizen in Koeweit dit komt door de regio waar het land ligt. Door de oorlogen in Syrië en in Irak, en het optreden tegen IS (Islamitische Staat) zijn er spanningen. Ook in Koeweit zelf kunnen politieke spanningen ontstaan. Blijf op de hoogte van actuele ontwikkelingen en de veiligheidssituatie.

Blijf op de hoogte

Download de 24/7 BZ Reis app in Google Play of de App Store.

Blijf bereikbaar in crisissituaties

Laat uw gegevens achter bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ontvang een e-mail bij een gewijzigd reisadvies en een sms bij een crisissituatie. Laat extra gegevens achter zodat u beter vindbaar bent in een crisissituatie.

Naar boven

Algemeen

Demonstraties en samenscholingen

In Koeweit kunnen demonstraties voorkomen die tot geweld leiden. Vermijd daarom demonstraties. Vermijd ook plaatsen waar grote groepen mensen komen zoals bijvoorbeeld winkelcentra. Blijf op de hoogte van actuele ontwikkelingen en de veiligheidssituatie. Volg het plaatselijk nieuws via de lokale media. Vraag bij uw hotel om informatie.

Verkeersveiligheid

Pas op in het verkeer. In Koeweit wordt vaak hard en roekeloos gereden. Er zijn veel dodelijke verkeersongevallen.

Noodsituatie

Heeft u direct hulp nodig? Bel het alarmnummer 112.

Nederlandse ambassade in Koeweit

Kijk voor informatie over de Nederlandse ambassade in Koeweit op de website.

Heeft u hulp nodig?

Voor consulaire hulp en advies in het buitenland is het 24/7 BZ Contactcenter altijd bereikbaar via +31 247 247 247 of op Twitter via @247BZ.

Naar boven

Onveilige gebieden

In de woestijn kunnen nog mijnen liggen. Komt u waarschuwingsborden tegen? Blijf dan weg uit dat gebied. Vraag advies aan de lokale bevolking als u buiten de hoofdwegen reist.

Naar boven

Terrorisme

Vermijd plaatsen waar grote groepen mensen samenkomen, zoals plaatsen van gebed of winkelcentra. Blijf alert en volg de aanwijzingen van de lokale autoriteiten op.

Naar boven

Lokale wetten, regels en gebruiken

Elk land heeft eigen wetten, regels en gebruiken. Deze kunnen heel anders zijn dan in Nederland. Als u een land bezoekt, moet u zich aan deze wetten, regels en gebruiken houden. Net zoals de inwoners van het land zelf. Als u dat niet doet, kunt u ernstig in de problemen komen.

Koeweit is een moslimland waar andere normen en gewoonten gelden dan in de westerse wereld. Houd hier tijdens uw verblijf in Koeweit rekening mee. Gedrag en kleding zijn anders dan in Nederland. Voor vrouwen is het bijvoorbeeld verstandig bedekkende kleding te dragen. Lichamelijk contact tussen man en vrouw in het openbaar wordt niet geaccepteerd.

Homoseksualiteit is strafbaar

Homoseksualiteit is strafbaar in Koeweit. Dit geldt ook voor buitenlanders. Houd hier rekening mee in de manier waarop u zich opstelt en uit.

Naar boven

Blijf bereikbaar in noodsituaties

Laat uw gegevens achter bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ontvang een e-mail bij een gewijzigd reisadvies en een sms bij een crisissituatie. Laat extra gegevens achter zodat u beter vindbaar bent in een crisissituatie.

Naar boven

Gezondheid

Evacuatie bij medische problemen

Medische voorzieningen in het buitenland kunnen beperkt zijn. Als u een ongeluk krijgt of ziek wordt, kan het nodig zijn dat u medisch geëvacueerd wordt. Bijvoorbeeld naar een land in de buurt of naar Nederland. De kosten van een medische evacuatie zijn hoog. Houd hier rekening mee en raadpleeg voorafgaand aan uw reis uw reisverzekering. Worden deze kosten niet door uw zorgverzekeraar gedekt? Zorg dan voor een goede reisverzekering. 

Dokter of ziekenhuis

Moet u in het buitenland naar de dokter of in een ziekenhuis worden opgenomen? Dan dekt uw basiszorgverzekering deze kosten meestal. Het bedrag dat wordt gedekt, is 6 maximaal gelijk aan de kosten van de behandeling in Nederland. In sommige landen zijn deze kosten hoger dan in Nederland. Het is daarom belangrijk u hiervoor extra te verzekeren. Dat kan via een aanvulling op uw basiszorgverzekering of door een reisverzekering met medische kosten af te sluiten.

Op de website van het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering vindt u informatie over actuele epidemieën, aanbevolen vaccinaties en maatregelen om malaria en andere infectieziekten te voorkomen. Neem voor meer informatie contact op met een arts of vaccinatiebureau bij u in de buurt.

Ook op de Engelstalige website van de World Health Organization vindt u informatie over epidemieën.

Naar boven

Reisdocumenten en visa

Voor al uw reizen naar het buitenland heeft u een geldig reisdocument nodig. Daarnaast heeft u voor bepaalde landen ook een visum nodig. Meer informatie kunt u krijgen bij de ambassade van Koeweit in Den Haag. Vraag na welke documenten u nodig heeft en aan welke eisen deze moeten voldoen.

Naar boven

Wijs op reis

Een goede voorbereiding van uw reis kan veel problemen voorkomen. Zorg bijvoorbeeld voor een goede reisverzekering. En let op wat u wel en niet mag meenemen.

Naar boven