Legaliseren van documenten uit Kameroen voor gebruik in Nederland

U wilt documenten uit Kameroen gebruiken in Nederland. Laat deze documenten legaliseren door het Kameroense ministerie van Buitenlandse Zaken.

Door het coronavirus is het legaliseren van buitenlandse documenten bij een ambassade of consulaat-generaal beperkt mogelijk. U maakt een afspraak via het online afsprakensysteem. Of dit moet anders zijn aangegeven. Zijn er geen tijdstippen beschikbaar? Dan is het nog niet mogelijk om uw document te laten legaliseren. Hoeven alleen de lokale autoriteiten uw documenten te legaliseren? Controleer dan bij de lokale autoriteiten of dat kan.

Wie kan documenten laten legaliseren?

Iedereen met 1 of meer documenten uit Kameroen.

U kunt uw gelegaliseerde document gebruiken in:

  • Europees Nederland
  • Aruba
  • Bonaire
  • Curaçao
  • Saba
  • Sint Eustatius
  • Sint Maarten

Voorwaarden voor uw document

Uw document is origineel en compleet. Verwijst het document naar andere documenten of bijlagen, dan zitten deze erbij.

Vertaling van een document

Als uw document niet in het Engels, Frans, Duits of Nederlands is, kunt u een vertaling nodig hebben. Hiervoor geldt het volgende:

  • Een beëdigde vertaler vertaalt uw document.
  • De vertaling is in het Engels, Frans, Duits of Nederlands.
  • Als de vertaler buiten Nederland is beëdigd, laat u de vertaling ook legaliseren.

Welke documenten kunt u laten legaliseren?

U kunt allerlei documenten laten legaliseren. Bijvoorbeeld diploma’s en verklaringen. De meest voorkomende soorten documenten zijn van de burgerlijke stand.

Afschrift van een geboorteakte

(une copie intégrale récente des deux côtés du registre de naissance)

Een afschrift van de geboorteakte vraagt u op bij de gemeente. Om dit afschrift te laten legaliseren, heeft u ook de originele geboorteakte nodig. Uw ouders of voogden kregen deze bij uw geboorte.
Belangrijk: Een kopie van een originele geboorteakte (copie conforme) heeft geen waarde in Nederland.

Te late aangifte van geboorte (tardieve aangifte)

Werd uw geboorte te laat geregistreerd? Dan gebeurde de registratie met toestemming van een rechtbank. Om een afschrift van uw geboorteakte op te vragen heeft u de originele geboorteakte èn de gerechtelijke uitspraak nodig.

Deze gerechtelijke uitspraak vraagt u op bij de rechtbank die de toestemming gaf.

Verklaring van ongehuwd zijn

Vraag hiervoor een afschrift uit het geboorteregister op. Daarop staan al uw geregistreerde levensgebeurtenissen. Bent u ongehuwd, dan blijkt dat uit uw afschrift.

Afschrift van een huwelijksakte

Dit afschrift vraagt u op bij het bureau van de burgerlijke stand in de gemeente waar u trouwde.

Afschrift van een echtscheidingsakte

U vraagt dit afschrift op bij de rechtbank die de echtscheiding uitsprak.

Afschrift van een overlijdensakte

Dit afschrift vraagt u op bij de gemeente waarin het overlijden plaatsvond.

Afschrift van een echtscheidingsakte

U vraagt dit afschrift op bij de rechtbank die de echtscheiding uitsprak.

Afschrift van een overlijdensakte

Dit afschrift vraagt u op bij de gemeente waarin het overlijden plaatsvond.

Waar laat u uw document legaliseren?

Met de legalisatie van het Kameroense ministerie van Buitenlandse Zaken is uw document klaar voor gebruik in het Koninkrijk der Nederlanden.

Bemiddeling door Consulair Dienstencentrum (CDC) Den Haag

Het Consulair Dienstencentrum kan bemiddelen voor Nederlanders bij het opvragen of legaliseren van uw documenten.

Controle van uw document in Nederland

De stempel of de sticker op uw document betekent alleen dat de juiste handtekening op uw document staat. De stempel toont niet aan of de inhoud klopt of dat het document echt is. Een gemeente in Nederland, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of een andere instantie kan dit nog controleren.