Legaliseren van documenten uit Ghana voor gebruik in Nederland

U wilt uw Ghanese document gebruiken in Nederland. U heeft daarvoor legalisatie nodig van het Ghanese ministerie van Buitenlandse Zaken.

Door het coronavirus is het legaliseren van buitenlandse documenten bij een ambassade of consulaat-generaal beperkt mogelijk. U maakt een afspraak via het online afsprakensysteem. Zijn er geen tijdstippen beschikbaar? Dan is het nog niet mogelijk om uw document te laten legaliseren. Hoeven alleen de lokale autoriteiten uw documenten te legaliseren? Controleer dan bij de lokale autoriteiten of dat kan.

Wie kan documenten laten legaliseren?

Iedereen met 1 of meer documenten uit Ghana.

U kunt uw gelegaliseerde document gebruiken in:

 • Europees Nederland
 • Aruba
 • Bonaire
 • Curaçao
 • Saba
 • Sint Eustatius
 • Sint Maarten

Voorwaarden voor uw document

Uw document is origineel en compleet. Verwijst het document naar andere documenten of bijlagen, dan zitten deze erbij.

Vertaling van een document

Als uw document niet in het Engels, Frans, Duits of Nederlands is, kunt u een vertaling nodig hebben. Hiervoor geldt het volgende:

 • Een beëdigde vertaler vertaalt uw document.
 • De vertaling is in het Engels, Frans, Duits of Nederlands.
 • Als de vertaler buiten Nederland is beëdigd, laat u de vertaling ook legaliseren.

Welke documenten kunt u laten legaliseren?

U kunt allerlei documenten laten legaliseren. Bijvoorbeeld diploma’s en verklaringen. De meest voorkomende soorten documenten zijn van de burgerlijke stand.

Afschrift van een geboorteakte

Dit afschrift vraagt u op het centrale geboorte- en overlijdensregister (Registry of Births and Deaths ) in Accra.

Verklaring van ongehuwd zijn

Laat een affidavit opstellen. Dat is een verklaring onder ede die u, één van uw ouders, het hoofd van de familie of een direct familielid bij de notaris aflegt.

Afschrift van een huwelijksakte

Dit afschrift vraagt u op waar u bent getrouwd. Dit staat vermeld op de huwelijksakte.

Afschrift van een echtscheidingsakte

Dit afschrift (divorce order) van het burgerlijk huwelijk (ordinance) vraagt u op bij de rechtbank.

Afschrift van een overlijdensakte

Dit afschrift vraagt u op bij het centrale geboorte- en overlijdensregister (Registry of Births and Deaths) in Accra.

Waar en hoe laat u uw document legaliseren?

Stap 1

U gaat met uw document naar een notaris (notary public).
De notaris zet op uw document:

 • een stempel
 • een handtekening
 • een zegel

De notaris verklaart hiermee:

 • Uw document is een origineel Ghanees document.
 • Op uw document staat de handtekening van een bevoegde functionaris.

Stap 2

U haalt een begeleidende brief (Cover Note) bij de rechtbank (Judicial Service). Deze Cover Note bevestigt de handtekening van de notaris.

Stap 3

U laat de Cover Note legaliseren door het Ghanese ministerie van Buitenlandse Zaken.

Met de Ghanese legalisatie is uw document klaar voor gebruik in het Koninkrijk der Nederlanden.

Bemiddeling door Consulair Dienstencentrum (CDC) in Den Haag

Het Consulair Dienstencentrum kan bemiddelen voor Nederlanders bij het opvragen of legaliseren van uw documenten. Daarvoor moet u uw oude akte of een kopie daarvan meesturen.

Controle van uw document in Nederland

De stempel of de sticker op uw document betekent alleen dat de juiste handtekening op uw document staat. De stempel toont niet aan of de inhoud klopt of dat het document echt is. Een gemeente in Nederland, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of een andere instantie kan dit nog controleren.