Legaliseren van documenten uit Gabon voor gebruik in Nederland

Laat uw Gabonese document legaliseren door het Gabonese ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarna is uw document klaar voor gebruik in het Koninkrijk der Nederlanden. Nederlandse instanties controleren en beoordelen uw document.

Door het coronavirus is het legaliseren van buitenlandse documenten bij een ambassade of consulaat-generaal beperkt mogelijk. U maakt een afspraak via het online afsprakensysteem. Of dit moet anders zijn aangegeven. Zijn er geen tijdstippen beschikbaar? Dan is het nog niet mogelijk om uw document te laten legaliseren. Hoeven alleen de lokale autoriteiten uw documenten te legaliseren? Controleer dan bij de lokale autoriteiten of dat kan.

Wie kan documenten laten legaliseren?

Iedereen met 1 of meer documenten uit Gabon.

U kunt uw gelegaliseerde document gebruiken in:

 • Europees Nederland
 • Aruba
 • Bonaire
 • Curaçao
 • Saba
 • Sint Eustatius
 • Sint Maarten

Voorwaarden voor uw document

Uw document is origineel en compleet. Verwijst het document naar andere documenten of bijlagen, dan zitten deze erbij.

Vertaling van een document

Als uw document niet in het Engels, Frans, Duits of Nederlands is, kunt u een vertaling nodig hebben. Hiervoor geldt het volgende:

 • Een beëdigde vertaler vertaalt uw document.
 • De vertaling is in het Engels, Frans, Duits of Nederlands.
 • Als de vertaler buiten Nederland is beëdigd, laat u de vertaling ook legaliseren.

Welke documenten kunt u laten legaliseren?

U kunt allerlei documenten laten legaliseren. Bijvoorbeeld diploma’s en verklaringen. De meest voorkomende soorten documenten zijn van de burgerlijke stand (bureau de l’état civil).

 • verklaring van ongehuwd zijn
 • afschrift van een echtscheidingsakte
 • afschrift van een overlijdensakte

Informeer bij de Gabonese autoriteiten waar u dit documenten kunt opvragen.

Afschrift van een geboorteakte

Dit afschrift vraagt u op bij het bureau van de burgerlijke stand in de plaats van geboorte of in uw woonplaats. In kleine plaatsen of in regio’s in het binnenland kunt u terecht bij een regionale overheidsinstantie.

Afschrift van een huwelijksakte

Dit afschrift vraagt u op bij het bureau van de burgerlijke stand in de plaats waar u trouwde. In kleine plaatsen of in regio’s in het binnenland kunt u terecht bij een regionale overheidsinstantie.

Verklaring van een huwelijk volgens gewoonterecht

Bent u vóór 31 mei 1963 getrouwd, dan kunt u getrouwd zijn volgens het gewoonterecht. U vraagt hiervan de verklaring op bij de rechtbank (Tribunal de Droit Local de premier degré) in de regio waar het huwelijk plaatsvond.
Heeft u de Gabonese nationaliteit en woont u in Nederland? Dan kunt u deze verklaring opvragen bij de Gabonese ambassade in Brussel, België.

Waar laat u uw document legaliseren?

U laat uw Gabonese document legaliseren bij het Gabonese ministerie van Buitenlandse Zaken.

Uw document is met de Gabonese legalisatie klaar voor gebruik in het Koninkrijk der Nederlanden.

Bemiddeling door Consulair Dienstencentrum (CDC) Den Haag

Het Consulair Dienstencentrum kan bemiddelen voor Nederlanders bij het opvragen of legaliseren van uw documenten.

Controle van uw document in Nederland

De stempel of de sticker op uw document betekent alleen dat de juiste handtekening op uw document staat. De stempel toont niet aan of de inhoud klopt of dat het document echt is. Een gemeente in Nederland, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of een andere instantie kan dit nog controleren.