Legaliseren van documenten uit Egypte voor gebruik in Nederland

U wilt uw Egyptische document gebruiken in Nederland. U heeft legalisatie nodig van het Egyptische ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarna legaliseert de Nederlandse ambassade in Caïro uw document.

Door het coronavirus is het legaliseren van buitenlandse documenten bij een ambassade of consulaat-generaal beperkt mogelijk. U maakt een afspraak via het online afsprakensysteem. Of dit moet anders zijn aangegeven. Zijn er geen tijdstippen beschikbaar? Dan is het nog niet mogelijk om uw document te laten legaliseren. Hoeven alleen de lokale autoriteiten uw documenten te legaliseren? Controleer dan bij de lokale autoriteiten of dat kan.

Wie kan documenten laten legaliseren?

Iedereen met 1 of meer documenten uit Egypte.

U kunt uw gelegaliseerde document gebruiken in:

 • Europees Nederland
 • Aruba
 • Bonaire
 • Curaçao
 • Saba
 • Sint Eustatius
 • Sint Maarten

Voorwaarden voor uw document

Uw document is origineel en compleet. Verwijst het document naar andere documenten of bijlagen, dan zitten deze erbij.

Vertaling van uw document

Als uw document niet in het Engels, Frans, Duits of Nederlands is, kunt u een vertaling nodig hebben. Hiervoor geldt het volgende:

 • Een beëdigde vertaler vertaalt uw document.
 • De vertaling is in het Engels, Frans, Duits of Nederlands.
 • Als de vertaler niet in Nederland is beëdigd, laat u de vertaling ook legaliseren.

U kunt de vertaling van uw document in Egypte op 2 manieren regelen:

 • Laat het document vertalen door het vertaalbureau van het Egyptische ministerie dat het document heeft afgegeven. Let erop dat een vertaalbureau van de overheid het document vertaalt. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Cairo accepteert geen andere vertalingen.
 • Gaat het om een geboorte, huwelijk, echtscheiding of toevoeging op een afschrift? Dan kunt u ook terecht bij de Egyptische burgerlijke stand. Deze geeft geeft tweetalige digitale afschriften af (Engels en Arabisch). De burgerlijke stand (El Segal El Medani) is gevestigd aan Abbassiya Square.   

Welke documenten kunt u laten legaliseren?

U kunt allerlei documenten laten legaliseren. Bijvoorbeeld diploma’s en verklaringen. De meest voorkomende soorten documenten zijn van het bevolkingsregister (Segal el Madani):

 • een officieel origineel uittreksel van een geboorteakte
 • verklaring van ongehuwd zijn
 • een officieel origineel uittreksel van een huwelijksakte
 • een officieel origineel uittreksel van een echtscheidingsakte
 • een officieel origineel uittreksel van een overlijdensakte

Deze documenten vraagt u op via het bevolkingsregister (El Segal El Madani). U krijgt dan een origineel elektronisch afschrift. De ambassade legaliseert alleen originele documenten. kopieën of gewaarmerkte kopieën kunnen niet worden gelegaliseerd.

Verklaring van ongehuwd zijn

De Nederlandse ambassade in Caïro legaliseert alleen nog een verklaring van ongehuwd zijn die is verstrekt door het Egyptische bevolkingsregister (El Segal El Madani).

Verklaring van ongehuwd zijn opvragen in Nederland

In Nederland kan een Egyptisch staatsburger een eigen verklaring laten opstellen bij de Egyptische ambassade in Den Haag. Daarna laat u het document nog legaliseren het Consulair Dienstencentrum van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag.

Officieel afschrift van een huwelijksakte of echtscheidingsakte

Voor legalisatie van het afschrift heeft u niet alleen een vertaling van het originele uittreksel nodig maar ook een kopie van de originele handgeschreven huwelijksakte of echtscheidingsakte.

Waar kunt u uw documenten laten legaliseren?

Laat uw document eerst legaliseren bij het Egyptische ministerie van Buitenlandse Zaken. Maak daarna een afspraak bij de Nederlandse ambassade in Caïro voor de Nederlandse legalisatie.

Met deze legalisaties is uw document klaar voor gebruik in het Koninkrijk der Nederlanden.

Hoe lang duurt het legaliseren?

De verwerkingstijd voor het legaliseren van documenten is gemiddeld 1 werkdag.

Hoeveel moet u betalen?

Bekijk het overzicht van de consulaire tarieven voor de kosten en de betaalwijze.

Bemiddeling door Consulair Dienstencentrum (CDC) in Den Haag

Het Consulair Dienstencentrum kan niet bemiddelen bij het opvragen en laten legaliseren van documenten in Egypte.

Controle van uw document

De stempel of de sticker op uw document betekent alleen dat de juiste handtekening op uw document staat. De stempel toont niet aan of de inhoud klopt of dat het document echt is. Een gemeente in Nederland, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of een andere instantie kan dit nog controleren.