Legaliseren van documenten uit Egypte voor gebruik in Nederland

U wilt uw Egyptische document gebruiken in Nederland. U heeft legalisatie nodig van het Egyptische ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarna legaliseert de Nederlandse ambassade in Caïro uw document.

Door het coronavirus kunt u, tot nadere berichtgeving, geen buitenlandse documenten laten legaliseren bij een ambassade of een consulaat-generaal. Hoeven alleen de lokale autoriteiten uw documenten te legaliseren? Controleer dan bij de lokale autoriteiten of dat kan.

Wie kan documenten laten legaliseren?

Iedereen met 1 of meer documenten uit Egypte.

U kunt uw gelegaliseerde document gebruiken in:

 • Europees Nederland
 • Aruba
 • Bonaire
 • Curaçao
 • Saba
 • Sint Eustatius
 • Sint Maarten

Voorwaarden voor uw document

Uw document is origineel en compleet. Verwijst het document naar andere documenten of bijlagen, dan zitten deze erbij.

Vertaling van uw document

Als uw document niet in het Engels, Frans, Duits of Nederlands is, kunt u een vertaling nodig hebben. Hiervoor geldt het volgende:

 • Een beëdigde vertaler vertaalt uw document.
 • De vertaling is in het Engels, Frans, Duits of Nederlands.
 • Als de vertaler niet in Nederland is beëdigd, laat u de vertaling ook legaliseren.

U kunt de vertaling van uw document in Egypte op 2 manieren regelen:

 • Laat het document vertalen door het vertaalbureau van het Egyptische ministerie dat het document heeft afgegeven. Let erop dat een vertaalbureau van de overheid het document vertaalt. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Cairo accepteert geen andere vertalingen.
 • Gaat het om een geboorte, huwelijk, echtscheiding of toevoeging op een afschrift? Dan kunt u ook terecht bij de Egyptische burgerlijke stand. Deze geeft geeft tweetalige digitale afschriften af (Engels en Arabisch). De burgerlijke stand (El Segal El Medani) is gevestigd aan Abbassiya Square.   

Welke documenten kunt u laten legaliseren?

U kunt allerlei documenten laten legaliseren. Bijvoorbeeld diploma’s en verklaringen. De meest voorkomende soorten documenten zijn van het bevolkingsregister (Segal el Madani):

 • afschrift van een geboorteakte
 • verklaring van ongehuwd zijn
 • afschrift van een huwelijksakte
 • afschrift van een echtscheidingsakte
 • afschrift van een overlijdensakte

Deze documenten vraagt u op via het bevolkingsregister. U krijgt dan een elektronisch afschrift.

Verklaring van ongehuwd zijn

De Nederlandse ambassade in Caïro legaliseert alleen nog een verklaring van ongehuwd zijn die is verstrekt door het Egyptische bevolkingsregister (El Segal El Madani).

Verklaring van ongehuwd zijn opvragen in Nederland

In Nederland kan een Egyptisch staatsburger een eigen verklaring laten opstellen bij de Egyptische ambassade in Den Haag.

Afschrift van een huwelijksakte

Voor legalisatie van het afschrift heeft u niet alleen een vertaling nodig maar ook de originele handgeschreven huwelijksakte, of een kopie daarvan.

Waar kunt u uw documenten laten legaliseren?

Laat uw document eerst legaliseren bij het Egyptische ministerie van Buitenlandse Zaken. Ga daarna met uw document naar de Nederlandse ambassade in Caïro voor de Nederlandse legalisatie. U kunt van zondag tot en met donderdag tussen 8.00 en 12.00 uur langskomen. Een afspraak is niet nodig.

De verwerkingstijd voor het legaliseren van documenten is 1 werkdag.

Met deze legalisaties is uw document klaar voor gebruik in het Koninkrijk der Nederlanden.

Hoeveel moet u betalen?

Bekijk het overzicht van de consulaire tarieven voor de kosten en de betaalwijze.

Bemiddeling door Consulair Dienstencentrum (CDC) in Den Haag

Het Consulair Dienstencentrum kan niet bemiddelen bij het opvragen en laten legaliseren van documenten in Egypte.

Controle van uw document

De stempel of de sticker op uw document betekent alleen dat de juiste handtekening op uw document staat. De stempel toont niet aan of de inhoud klopt of dat het document echt is. Een gemeente in Nederland, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of een andere instantie kan dit nog controleren.